lördag 11 juli 2020

Urspårningen är total för regeringen med beslutet om cirkulär ekonomi!

Regeringen har nu beslutat om en nationell strategi för att ställa om Sverige till en "cirkulär ekonomi" som påstås utgöra en "långsiktig och hållbar omställning av samhället" och det är "en viktig del för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland."

"Det nationella arbetet för en cirkulär ekonomi kommer att fokusera på hållbar produktion och produktdesign; hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster; giftfria och cirkulära kretslopp samt den cirkulära ekonomin som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller."

Den fullständigt helgalna Isabella Lövin säger: ”Det är inte klokt att värdefullt material används en gång och sedan slängs. Nu ska vi ändra på det. Den gröna återhämtningen som samhället nu behöver ska skynda på omställningen till en klimatneutral och cirkulär ekonomi. Ungefär femtio procent av våra klimatutsläpp samt mer än nittio procent världens vattenbrist och förlust av biologisk mångfald beror på ineffektiv resurshantering. En cirkulär ekonomi är klokare, betydligt bättre för miljön och dessutom skapar vi möjligheter till många nya jobb och ett hållbart företagande.”

Vid första genomläsningen tänkte Foliehatten, att regeringen har satt Sverige som något slags mönsterföregångsland i ett globalt perspektiv, typiskt för det helgalna gröna Sverige. Tänkte också att detta måste ha kommit direkt från ett MP seminarium, där det oftast låter såhär storvulet och helgalet.

MP regerar som att dom har stöd av minst 50% av Sveriges befolkning. Nu är det cirkulär ekonomi som gäller. Stefan och Isabella åkte karusell först i hög fart, sedan slog dom ihop sina snurriga huvuden, tankarna blev därefter. Foliehatten tycker att det mer liknar cirkus ekonomi. Massarbetslöshet nu p.g.a. Covid-19. Är väl därför denna flumpolitik och ideologiskt snömos dyker upp just nu. Var likadant under den förra finanskrisen, det cirkulerades minsann. Skapar låtsasjobb i massor.

Frånsett det, så ser
Foliehatten framför sig dessutom kraftigt höjda punktskatter på allt som representerar energianvändning. Någon måste betala för alla nya reformer i en cirkulär ekonomi. Om det man menar med cirkulär ekonomi inte är ett nollsummespel utan att material återanvänds ur slit och slängprodukter så har man totalt missat att de flesta slit och slängprodukter tillverkas i låglöneländer. Ingen vill betala vad det kostar att återvinna t.ex elektriska sparkcyklar och smartphones för svenska löner. Tillverkarna gör det inte möjligt för folk att reparera sina hushållsmaskiner, då ett nytt kort till en diskmaskin kostar ca 3000kr samtidigt som det kanske kostade 30kr i material kostnad att tillverka. Så frågan är, hur regeringen har tänkt göra, när ska dom lagstifta mot produkter som är producerade utomlands?

En del svenska företag som tillverkar produkter kommer säkert se sina vinster sjunka dramatisk som en konsekvens av beslutet. Lustigt då att man nu under Covid-19 permitteringstiden kategoriserat företag som mer "livskraftiga" - när dem i realiteten inte är det. Många miljarder bortkastade som resultat, för denna cirkulära ekonomi kommer sannolikt köra över många av dem som idag redan hunnit lyfta en massa bidrag ur statskassan.

Vad har hänt med Stefan Löfvens löftet för sex år sedan om att vi ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020? I stället för en topplacering så ligger Sverige idag på 22:a plats av 28 EU-länderna. Lövin säger i sitt uttalande att cirkulär ekonomi skall ge många nya jobb, är det Löfven har väntat på? Genierna har tänkt till och det skall ge oss EUs lägsta arbetslöshet!

Svenska staten fortsätter i samma spår som ledde till resursbrister och att tusentals av våra äldre dog helt i onödan. De vill rädda naturen, de vill rädda far away "migranter", även om det så gör Sverige till ett u-land, men de skiter fullständigt sin egen befolkning. Varför inte göra något för sin befolkning någon gång, i synnerhet nu efter att tusentals av våra äldre har dött. Men nu måste Sverigebilden räddas och det görs genom att fortsätta skita i svenskar för mer globalism.

Vurmandet för den biologiska mångfalden inom miljörörelsen bygger kortfattat på: Man idealiserar och romantiserar det förindustriella bondesamhälle som enligt dem respekterade och levde i harmoni med naturen. Sitt främsta uttryck får detta genom synen på brukande av betesmarken. Genom att upprepat slå ängen och ge höet till djuren tar man näring ur marken och skapar över generationerna en näringsfattig miljö som samtidigt är biologiskt artrik - det växer helt enkelt fler olika arter i denna näringsfattiga miljö, ingen art kan dominera.

Om vi bortser från den efterblivna romantiken om att livet var mysigt i det gamla bondesamhället, är det en tillfällighet att mångkulturvurmare kryllar i MP? Vår svenska kultur är i dessa ögon en övergödd monokultur och ska inspirera oss att som nation bli som den resurssnåla blomsterängen.

Det här är en människosyn som i människofientlighet överträffar nazisterna - där Hitler ogillade allt utom den ariska rasen, där ogillar miljörörelsen rätt och slätt hela den mänskliga rasen. Näringsfattig mångfald - smaka på orden!
Domedagsprofetior som politiskt medel för att "skrämma" människor in i rätt fålla.

Folkmassan ska inte engageras, den ska dompteras. Som politisk praktik är det här inte specifikt för MP, men när den blir en del av den politiska ideologin går man med stormsteg mot ett slags ekologisk fascism - dvs bara en "vetenskapligt" utbildad kan ta del av och utforma den nödvändiga handlingsplanen. Att vädja till den outbildade, att elda massorna, måste ske via skrämselpropaganda, då de omöjligt kan begripa bättre.
Detta är ren fascistisk taktik. Den upplysta eliten banar väg för det framtida samhället genom att skapa en fantasivärld av
cirkulär ekonomi, där i pöbeln får leva. Hur ska vi argumentera mot det framtida samhället där vi får gräva med fingrarna i skiten efter potatis och frysa genom strömlösa mörka vintrar - det går inte! Gemene mans förståelse horisont är alltför obildad och trångsynt för att förstå sitt eget bästa.

1 kommentar:

  1. Cirkulär ekonomi är lek med ord som skall dölja sanningen vad man vill...
    HYCKLERI o dubbelmoral igen utopi...också ...man döljer att målet är globalt är bra....klimatalarmism är bra....vänsterpolitik är bäst..akta er allt är en jättebluff

    SvaraRadera