torsdag 2 juli 2020

EU kan ta över makten i Sverige och ”skinna” oss ännu mer!


Sveriges beräknade EU-avgifter 2019 -2021 (räknat i miljoner kronor)

EU-avgiftens olika delar

Beräknat

2019

Beräknat

2020

Beräknat

2021

Tullavgift

5 791

6 007

6 225

Momsavgift

3 293

3 416

7 080

BNI-avgift

31 373

37 963

40 080

Brittisk rabatt

457

473

493

SUMMA

40 914

47 859

53 878

Källa: Regeringens beräkningar för 2019, 2020 och 2021 statens budget 2019, sid 13. Observera att beräkningarnas träffsäkerhet kan variera stort mellan åren.

Det är knappast läge att gnälla på regeringen i detta fall. Det är hela det svenska politiska etablissemanget som är syndabock. Möjligen kan SD undantas. I förlängningen är det den totalt oduglige och framlidne förhandlaren för vårt medlemskap i idiotklubben, Ulf Dinkelspiel som lyckades att förhandla fram ett av dom sämsta avtalen vid Sveriges inträde. Det är det vi får lida för nu. Sverige skulle med till varje pris, kosta vad det kosta ville. Facken vek ner sig i frågan liksom hela sosseeliten tillsammans med övriga. Men dom har det bra. Det finns inget som EU beslutar som inte Sverige skyndar sig att genomföra till punkt och pricka. Framför allt när det gäller pålagor och försämringar för folket. Med det läge som nu är i landet med en oduglig Coronastrategi, hög invandring, brottslighet, dåliga pensioner, dålig a-kassa, bristande samhällsfunktioner så är Sverige ett av dom sämsta länderna i Europa och det kan bli ännu värre!

Tysklands Angela Merkel och Frankrikes Emmanuel Macron träffades i måndags på slottet Messeberg strax utanför Berlin. Mötet är det första sedan Covid-19 krisen och två år sedan de två ledarna enades om sin syn på eurosamarbetets framtid. Mötet handlade till stora delar om de pågående EU-förhandlingarna om en ny Coronafond och flerårsbudget. EU står inför stora ekonomiska utmaningar, kanske den största på årtionden eller till och med någonsin.

EU-kommissionens förslag på att sätta upp en Coronafond på 750 miljarder euro varav en tredjedel med direkta bidrag och EU-gemensam upplåning har stött på patrull i Sverige och tre andra medlemsländer Danmark, Nederländerna och Österrike. Den tyska förbundskanslern pekade på att det hållits otal möten för att försöka övertyga motsträviga länder att gå med på förslaget.

Det som håller på att ske är Merkel och Macron har gjort en pakt om att ösa pengar över fattigare EU-länder med gigantiska bidrag. De ville dessutom kraftigt utöka EUs ekonomiska makt över medlemsländerna.

De så kallade "frugal four" Sverige, Danmark, Österrike och Nederländerna. För att förslaget skall gå igenom måste alla medlemsländer säga ja och hittills har de har skjutit i sank den tysk-franska maktalliansens planer.
Deras idé är att "rädda ekonomin" genom att "företag" (läs främst tyska och franska) får ta del av
750 miljarderna euro. Dessa ska betalas tillbaka, men inte av företagen utan av medlemsländerna. Hur? Det förtäljer inte historien. Ingen kommer att behöva betala tillbaka "lånen" och EU står som säkerhet.
Macron lobbar starkt sedan länge för en europeisk bankunion. Hittills har Tyskland motsatt sig förslaget men kommer troligtvis att ge med sig. Förenklat innebär en bankunion att ”mina skulder är våra skulder.”
Frankrikes statsskuld uppgår till 97% av BNP. Italien, Spanien, Grekland är än värre.

För första gången håller faktiskt Foliehatten med Stefan Löfven när han säger:
”Jag tror det handlar om en djupgående förändring och det är vad Europeiska unionen och den inre marknaden behöver för att förbli sammanhållen. De gemensamma skulderna skulle betalas tillbaka efterhand via kommande EU-budget.”
Även en blind höna kan hitta ett korn. Givetvis rätt av Löfven.

Sverige och andra länder blir skuldsatta 40 år framåt med högre EU-avgifter. Det verkar redan omöjligt att gå ur EU. I framtiden blir det ännu svårare när länderna dessutom står i skuld till organisationen. EU arbetar precis som maffian eller knarklangare. Man sätter sina klienter i skuld. EU borde naturligtvis inte spendera pengar man inte har.
EU talade tidigare om en klimatfond med dessa gigantiska belopp. Nu verkar man (tillfälligt?) ha släppt detta och försöker ta in pengarna med Corona istället.

Pengarna påstås användas för att kompensera för den Corona-nedlåsningen av samhället. Men i praktiken handlar det om att styra EU-länder i en politisk riktning som passar Macron och de som styr honom.

AnEU diplomat added: “This might help fight the populists in Italy but it is likely to fuel populism in northern, central and eastern Europe.”

Det kan vara därför man inte stängde Sverige. Vi sitter redan i ett järngrepp av PK, från press och politiker. Vi kommer inte att kunna göra anspråk på Coronastöd, i samma omfattning. Stödet är avsett att påverka politiken i länder där folket fortfarande har inflytande över politiken. Vi skall bara betala.

DN skriver i en ledare: ”EU skulle låna 500 miljarder euro på finansmarknaderna, och slussa pengarna vidare som bidrag rakt in i ansatta länders budgetar. Hur det blir med återbetalningen av lånen är oklart. Höjda medlemsavgifter eller nya EU-skatter är tänkbara medel. Vad det handlar om är att bakvägen införa coronaobligationer. EU-länderna skulle i praktiken gemensamt garantera skulderna. Snarare än den engångsföreteelse det sägs vara, skulle ett prejudikat skapas.
Skulderna blir gemensamma. Men länder som Italien tänker inte godta några som helst villkor för biståndet. Fast Rom tänker alltså inte ta några order från Bryssel. Och Paris brukar definitivt inte göra det. Merkel har kapitulerat för Macrons överstatliga böjelser. ”

Går detta igen blir det sista spiken i EU-kistan. Skänka pengar till extra hårt drabbade i Covid-19. Italien och Spanien och vilka fler? Belgien kanske. Frankrike förstås. Sverige som är lika drabbade hittills kommer inte få något om jag känner svenska förhandlare rätt. Löfven som förhandlare om ännu mer svenska skattepengar ut i EU också kan gå tillbaka i smärre belopp till drabbade Sverige? Glöm det. Glöm också att Löfven kan hindra att Sveriges EU-avgift inte stiger tvärtemot vad han sagt till svenska folket.

Det här utspelet är ett led i Frankrikes sakta politiska övertagande av EU med Tysklands nickande bifall eftersom tyskarna vet att den ekonomiska makten alltid kommer ligga i Tyskland. Litet fransk fåfänga kan tyskarna gärna då uppfylla.
EU går mot den tyska marknaden under skenbart franskt politisk styrande med de små (ännu) relativt rika länderna som bidragsgivare till viktiga tyska avsättningsområden som Italien och Spanien.

Det här förslaget kan vara ett försök att lura oss att tro att slöseriet kan stoppas. Kanske kommer detta förslag att stoppas. Men detta förslag är bara en del av åtgärderna. Löfven och de andra har redan vikt sig för EU-bossarna och godkänt ett annat förslag på fantasisumman SKR 5000 miljarder kronor som de ännu inte vet hur vi skall kunna betala.
Man verkar ha givit detta (misstänkta låtsas-) förslag stor publicitet med Macron och Merkel. Men det förslag som redan gått igenom sades inte mycket om utan genomfördes i tysthet på ett videomöte med finansministrarna. Den sista spiken i EU-kistan borde redan vara islagen.

Vid EU-toppmötet 17-18 juli hoppas de två ledarna(Merkel och Macron) att medlemsländernas stats- och regeringschefer kan komma närmare en uppgörelse.
Sverige och de andra tre länderna kommer att utsättas för en formidabel kross av finanslakejen Macron och Merkel!

Sverige kan slippa finansiera EU:s gigantiska återhämtningsfond med en höjd EU-avgift. I stället ska EU börja ta in egna skatter på till exempel utsläpp och den digitala ekonomin, föreslår EU-kommissionen. Kommer EU få egen beskattningsrätt är det adjöss med suveräniteten.

Förslag på nya EU-skatter. Detta föreslår EU-kommissionen som möjliga områden att beskatta direkt till EU-budgeten för att betala tillbaka en del av lånen i coronafonden:

EU:s utsläppsrätter

En ny gränsskatt för koldioxidkrävande importerade varor

En skatt på stora företag

En ny digitalskatt

Förenklad moms

Skatt på icke-återvunnen plast

Foliehatten ger UK en stor applåd som hoppade av EU och frågan är om inte en Sweit är det bästa för Sverige. Stannar vi kvar kommer medlemsavgiften att stiga mycket!

1 kommentar:

  1. Om jag fattat det rätt har Sverige ett begränsat anstånd när det gäller införandet av euron. EU kan ställa krav att, nu är det dags för Sverige att införa Euron. Sveriges förhandlare gjorde ett uruselt jobb som vi har och kommer att få lida av. Att Danmark säger nej till bidrag är uppmuntrande, det är en folk som kan förhandla. Det är viktigt att ta in hela situationen och få förhandlingsparten i ett tillstånd att de inte kan vägra anta ditt bud. Inte den svenska modellen "ok grabbar nu kör vi och tack för nubben och smörrebrödet.

    SvaraRadera