lördag 4 juli 2020

Parentesen elbilen!

Tror varken Isabella Lövin eller Stefan Löfven är medvetna om att 87% av världens bilar är fossildrivna. Ur miljösynpunkt är det ”ve och fasa” för Lövin/Löfven, att diselbilen med rening, är det absolut renaste du kan köra. Lösningen är det nya Catarsis avgasreningssystem. Det ger 100% rening! Den obekväma sanning att elbilen släpper ut mer CO2 och farliga partiklar än en modern diesel, är ”tabu”, att berätta för Lövin/Löfven.

Bilar är statusobjekt. El bilar är hög status, eftersom du visar att du har råd och är miljömedveten i allmänhetens ögon. Viljan att äga något som ger status är en drivkraft för många.

Om vi jämför storleksmässigt Tesla med Volvo V90 D kostar den från 339.000 plus tillval.
Tesla Model S Long Range: 909 000 kronor.
Tesla Model S Performance: 1 069 000 kronor.
Tesla Model X Long Range: 1 000 900 kronor.
Tesla Model X Performance: 1 169 000 kronor.

Frågan är nu hur länge till, elbilen kommer att vara på marknaden? Man kan
verkligen fråga sig om en elbil verkligen är värd tvåhundratusen kronor i merkostnader. Subventioner för ”batteribilar” minskas drastiskt i både USA och Kina. Danmark chockhöjer skatterna på nya elbilar från 2021. Europa är den ”kvarvarande” subventionerade ”marknaden för batteribilar. Foliehatten gissar att inom 5-10 år självdör marknaden för elbilar!
I Sverige har vi ett system Bonus Malus. Regeringen såg till att de som väljer en ”miljöbil” skall premieras och de som väljer en vanlig bil skall straffbestraffas. 60.000 kronor och betalas ut till den som köper en ny bil med koldioxidutsläpp under 70 g/km.

Tanken bakom extremistregeringen bonus -malus var att minska koldioxidutsläppen.
Med 60.000 kronor i subventioner, vill vi naturligtvis ha valuta för pengarna -minskning av ton koldioxid. En elbil går 20.000 mil under sin livslängd, med minst ett batteribyte för 40-60.000.
Om en bensin-/dieselbil släpper ut 150 g koldioxid per km. Det skulle betyda att vi minskar våra utsläpp med 30 ton koldioxid. Inte dåligt betalt för 60.000 kronor …. eller?

Vad kostar en utsläppsrätt? Priset idag ligger på 25 Euro per ton koldioxid. Vi skulle alltså kunna köpa 30 utsläppsrätter för dryga sjutusen kronor … en bråkdel av vad elbilsköparen får! Regeringens bonus-malus system är inget annat än ett grovt resursslöseri!

Få känner till att produktionen av en elbil ger upphov till mycket mer utsläpp av Co2, än produktion av fossilbil! Utsläppsminskningen blir betydligt mindre än 30 ton som elbilen aldrig kan hämta hem under hela sin livscykeln.
Partikelutsläppen från bilar har visat sig ha skadliga hälsoeffekter i ett stort antal studier. Detta har varit ett viktigt incitament att byta till hybrid eller elbilar, i syfte att minska luftföroreningarna. Men i jämförelse med bensin eller dieseldrivna bilar så är PM-utsläppen större för elbilar. Elbilar har relativt effektuttaget högre PM-utsläpp än fossilbilar. Detta beror på att de väger, enligt studien, 24% mer
än en fossilbil. För Tesla som väger mycket är siffrorna ännu större. Det är slutsatsen i en studie från Edinburgh University.

Kina har lagt ner sina elbil projekt och de sitter och är marknadsdominerande de metaller som används i bilbatterier. Kina har flaggat för rejäla prishöjningar och förhandlingar pågår med USA. Kan bli dödsstöten för Tesla som aldrig gått med plus i redovisningen. ända värderas de mer än hela Toyota!  Man hör inte längre något om det där fantastiska batteriet runt hörnet som ska revolutionera batteribilarna, räckvidd på flera hundra mil som laddas på några minuter. Det kanske bara blev en dröm!

EU slården stora trumman för vätgas, precis som den okunniga svenska regeringen. Du har två stora problem med vätgas. Den måste ner i pris om den skall konkurrera med diesel. Det andra är om vätgasen ska framställas genom elektrolys av vatten går det åt mycket el och det bildas mycket spillvärme och att lagra vätgas i bilen. För att få vettig körsträcka, krävs tankar med höga tryck, på 700 Bar. Det är mer än riskabelt att åka omkring med en sådan ”bomb” i bilen. Det är som att sätta sig på en ”kemisk fabrik” utan ”skalskydd. Vätgasmolekylen är liten och ”flyktbenägen”. Om en läcka skulle uppstå och den antänds, brinner vätgas med låga i UV-spektrum och är osynlig för ögat.
Om 100 ppm mer H2O i atmosfären är likvärdigt med 100 ppm mer CO2. Eller är har 100 ppm mer CO2 större effekt på ”återstrålningen?” Om de är likvärdiga så är det ju ingen vits med att använda vätgas som bränsle? Att skala upp vätgas för den massbilism vi har idag låter minst sagt dyrt och riskabelt. Bättre då att satsa på syntetiska bränslen som passar som hand i handske för befintlig bilpark och infrastruktur.

Facit för batteribilen är att den blir en parentes i utvecklingen av personbilstrafik och frågan är när skall den gröna regeringen inse detta. Det är närmast komiskt höra Isabella Lövin prata om att minska koldioxidutsläppen, när en tung elbil förorsakar mer utsläpp än en fossildriven bil!

1 kommentar:

  1. Det är bara känslor som styr MP och DUBBELMORAL och HYCKLERI....fakta betyder inget nada..!!

    SvaraRadera