måndag 6 juli 2020

EBO-lagen som blev ingången till ett segregerat samhälle!

Från 1:e juli 2020 kom ändringar i EBO-lagen som innebär att asylsökande som väljer att bo i EBO i vissa områden som huvudregel inte har rätt till dagersättning eller särskilt bidrag. 32 kommuner(se länk ovan) ska få anmäla till Migrationsverket att en eller flera delar av kommunen ska omfattas av regleringen och det ska ske i samråd med länsstyrelsen innan anmälan.

Kritiken mot ändringarna har varit stor där kritikerna menar att det är en halvmesyr och att man borde ha gått ännu längre. Ändringarna i lagen förändrar ingenting i de sociala utanförskapsområden. Kommunerna får fortfarande dras med stora sociala kostnader och ett dåligt mottagande av invandrarna som har byggt upp de utsatta områdena där gängkriminalitet har vuxit fram och där barn inte får samma start som andra. De rika kommuner gör allt för att inte ta emot några invandrare och om de måste göra det, så försöker de så snabbt som möjligt skicka dem till andra kommuner. Flera kommuner ville få med att kommunplacerade inte skulle kunna slussas vidare som tex Staffanstorps gjort till Malmö, där Malmö förlorade i en rättstvist.

Fler kommuner har passat på att skyffla överSvarte Petter” till andra kommuner. KF i Göteborg har beslutat att ansöka hos Migrationsverket om att undanta hela staden från den så kallade EBO-lagen och fått den beviljad.
So
ssen Jonas Attenius: ”Det handlar om att vi måste minska antalet asylsökande i Göteborg. Det här är ett verktyg bland flera för att staden ska kunna ge alla invånare samma chans i liv sett till skolresultat och bostäder. Sedan bottnar det i att vi från S länge har tyckt att lagstiftningen är dålig och vill riva upp den.”
Det var
sossarna, Demokraterna med stöd av SD som drev igenom att hela staden ska undantas från lagen.
Kommunalrådet Martin Wannholt (D): ”Det innebär att färre söker sig till Göteborg initialt. Det lindrar situationen litegrann, och vi slipper uppmuntra till svartmarknad, säger. Vi ser det som en helhet. Det är viktigt att alla kommuner tar ansvar. Proportionellt har Göteborg tagit emot fler asylsökande än våra kranskommuner.”
På fullmäktigesammanträdet i april var de rödgrönrosa och alliansen nära att sluta en kompromiss om att de områden som polisen pekat ut som socialt utsatta skulle undantas, men misslyckades. På samma sammanträde drev
Alliansen linjen att Migrationsverket inte skulle godkänna stadens ansökan om att undanta hela staden.
Ganska intressanta fakta om Alliansen!

Det är en rätt intressant utveckling som pågår. De fordom omhuldade förses raskt med ”pestmärkning” av kommuner. Vem hade trott det när vänsterextremister och muslimer satsade allt på att göra sig av med den ändå rätt beskedliga "Soffan" Hermansson, att det skulle gå så fort? Verkligheten har knackat på.

Tänk om alla Sveriges kommuner skulle göra en göteborgare? Tänk om alla dessa potentiella bosättare som fått bagaget genomsökt efter smuggelpengar och annat kunde samlas på opersonligt instrumentellt korrekta offentliga uppsamlingsanstalter i väntan på att få sitt ärende prövat instrumentellt och korrekt utifrån flyktingkonventionens bokstav. Vilken lättnad! Dit är det förstås långt än men ett första steg är ändå ett steg. Och ett ack så viktigt. Tämligen bred uppslutning bakom begäran verkar det ha varit också, och med nya oprövade allianser dessutom då den gamla vanliga alliansen inte vågade det visionära språnget att begära det önskade men vågade. Att de rödgrönrosa utopisterna gnölar är inget att i sammanhanget bry sig om. Huvudsaken är att de inte lyckades skrapa ihop tillräckligt politiskt motstånd, trots en vankelmodig gammelallians.

Tittar vi sedan på riksplanet, genomförde SVT en undersökning om svenskarnas inställning till asylmottagandet och precis som tidigare undersökningar ökar motståndet mot att ta emot fler, snarare betydligt mindre. Denna undersökning kom givetvis i absolut sämsta tänkbara tidpunkt för de partier som försöker komma överens om en ny migrationspolitik. MP, V och SD deltar nu inte i de slutförhandlingar som pågår och givetvis har partierna tagit del av svenska folkets synpunkter och det skall bli mycket intressant att få se förhandlingsdokumentet.

Den tidigare EBO-lagen var ganska konstigt. Sverige är idag extremt segregerat där svenskar bor för sig och invandrarna i utanförskapsområden. Det innebar att man fick bo där man ville - ofta vill man bo bland sina landsmän/släktingar/religionsfränder. Många invandrare använde EBO och bosatte sig i trångbodda utanförskapsområden. Om dessa utanförskapsområden i storstadsområdena växte in i nu fredade kranskommuner, slutade det med att svenskar självsegregerade och flyttade. Självsegregering till fredade områden betyder kranskommuner eller landsbygd. Det betyder också ett skatteintäktstapp för storstäderna som kommer att rasera skatteutjämningssystemet. "Rika storstadskommuner" blir inte längre så rika om självsegregering en masse sker. Om det faller kraschar Malmö(konkursfärdiga redan) imorgon och ser ut som Detroits värsta slumdelar efter några veckor.

Malmö är ett skräckexempel som på tio år tagit emot mer än 50.000 invandrare och deras anhöriga. Dessutom försörjer Malmö illegala med bidrag. När EBO-lagen kom 1994 trodde man att tio procent av de asylsökande skulle utnyttja den och ordna sitt eget boende. Men redan året därpå var det 40% och innan lagändringen var det över 75%. En asylsökande familj från till exempel Afghanistan kunde placeras i Hultsfred av Migrationsverket men vill hellre bo bland sina landsmän i Malmö. Där kunde de hyra in sig hos en redan trångbodd familj och en tvårummare med fem person bebos plötsligt av nio.

En färsk tysk studie visar att 92,1 procent av den ökade våldsbrottsligheten i delstaten Niedersachsen kan tillskrivas asylsökande. Kopplingen mellan invandring och brott har dels att göra med att många migranter är män i brottsaktiv ålder, men också med att utrikes födda generellt är överrepresenterade i brott.
I Sverige finns på samma sätt en tydlig koppling mellan den grova brottsligheten och utsatta områden. En förutsättning för att komma till rätta med brottsutvecklingen är därför att Sverige under lång tid framöver för en restriktiv migrationspolitik. Även EBO-lagen behöver ändras. Det går inte att utlova nolltolerans mot brott och samtidigt återinföra den generösa flyktingpolitiken och öka trångboddheten i utanförskapsområdena ytterligare.

SvD beskrev i en artikel hur fusket går till:
"I norra Botkyrka, söder om Stockholm, ligger Norsborg, Fittja och Alby, områden som polisen klassar som särskilt utsatta. Utbudet av hyresrätter, i kombination med ebo, har skapat en lukrativ och illegal handel av svartkontrakt, enligt kommunen.

– I dag har ebo blivit en stor inkomstkälla för kriminella organisationer, som utnyttjar människor i asylprocessen. En sängplats kan gå för tio tusen kronor i månaden och du tvingas jobba svart för kriminella organisationer för att kunna betala. Den trea med flest inneboende som jag känner till hade 28 personer som bodde i skift. Det innebär enorma summor för en lägenhet och försätter människor i en oacceptabel levnadssituation, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.
TT: Varför valde Botkyrka att undanta även de södra delarna av kommunen, med mer välbärgade områden?
– Vi kunde se hur de kriminella organisationerna började röra på sig och sökte sig till andra områden. Det vill vi inte bidra till. Därför var det lätt för oss att undanta hela kommunen, säger Östlin, som vill att
EBO avskaffas i sin helhet."

Foliehatten undrar om Danmarks besked idag om att alla syrier fråntas PUT och uppmanas återvända till Syrien, eftersom det är fred där och att det inte finns något som håller kvar syrierna i Danmark. Kommer Sverige att ”blunda” som vanligt och ge syrier fortsatt PUT?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar