fredag 10 juli 2020

Svensk BNP är uppblåst av kreditfinansierad offentlig konsumtion.

Det höga BNP drivs primärt av financialisering och inte av produktion. I en rapport från Agrifood vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet undersökte forskaren Martin Nordin skillnader i levnadsstandard mellan land och stad för perioden 1990–2017.

Rangordningen delar in befolkningen i olika grupper där befolkningen i de mest glesa områdena i Sverige och befolkningen i de mest urbana områdena utgör ytterligheterna. Med hjälp av rangordningen undersöker vi sedan inkomster i de olika grupperna. Tidigare studier fokuserar på skillnader mellan kommuner eller län, där utvecklingen tenderar att domineras av utvecklingen i kommunens huvudort. Därför kan våra resultat skilja sig från tidigare studier. ”

Rapportens främsta slutsats är att skillnader mellan land och stad framförallt drivs av den ekonomiska utvecklingen i centrala Stockholm. För Sveriges mest tätbefolkade områden - uteslutande centrala områden i Stockholms län - har de disponibla inkomsterna ökat mycket mer än i andra delar av landet. I början av 1990-talet var inkomsterna 15% högre i de mest tätbefolkade områdena. Efter 2015 ser vi att inkomsterna är hela 50% högre i dessa områden än i övriga Sverige. Vi ser också att inkomsterna minskar dessto glesare befolkningen bor. I Sveriges mest glesbefolkade områden (där 15 % av befolkningen bor) är de disponibla inkomsterna jämfört med riket som helhet cirka 10% lägre. Gapet mellan de som bor i glesbygd och övriga har också ökat med cirka 5 procent sedan i början av 1990-talet.

Vi kan sammanfatta, att Sverige är på väg att få samma ekonomiska effekter som New York. Människor i Stockholms innerstad lever på kapitalinkomster och inte på inkomst från lön. Svensken som bor ute på landsbygden lever på sin drägliga, men relativt låga lön. Runt om Stockholms innerstad och andra rika delar bor ett invandrat ”trasproletariatet” som agerar som tjänare åt rika människor. Invandrarklassen finns till, för att tjäna rika människor som lever på utdelning av kapital och längre ut i satellitförorterna och landsbygden bor en inte fattig men fattigare svensk arbetarklass och lägre medelklass.

Karl Marx talade om trasproletariat (kriminella, prostituerade osv.). Faktum är att vi har en kreditdrivet konsumtionssamhälle. Rika människor tjänar pengar på evigt stigande priser på aktiemarknaden, hyresrätter, radhus, och hus, snarare än någon verkligen produktion. Arbetaren behövs egentligen inte, så vad gör alla invandrare i Sverige? Vi vet att vänstern är nyliberal/post-marxistisk, än marxistisk. Frågan är om Marx är relevant i västerländska samhällen idag. Det finns en del teorier om varför vänstern vill ha hela världen i Sverige och varför de är mer intresserade av HBTQ och feminism än klasskamp.

Vänstern utgör liksom invandrarna en grupp utan funktion i samhället. Vänstern är ett resultat av en överskottsproduktion av studenter inom högskolan- och universitet och de  har i huvudsak studerat kultur och humaniora. Det finns få jobb som motsvarar deras utbildning, samtidigt som deras utbildningar har sjunkit rejält i kvalité och blivit mer genusfixerad. De områden som det finns jobb för vänstersinnade är lärare och socionomer. Det är jobb som ska serva en växande del av befolkningen som behöver hjälp med i stort sett allt.

Samhörigheten med det så kallade arbetarkollektivet upphörde under 60-talet. Kampen för lika utfall och kvotering är ett resultat av att man själv inte platsar som grupp, alternativt att man har sin försörjning för att hjälpa denna grupp. När industrin inte längre behövde invandrarna kom de att bli en ny allierad grupp som intresserade vänstern och senare
MP.
Invandrarna i förorterna är det okända folket. Ingen vet vad för slags folk som bor i förorten och vad de sysslar med. Hur många jobbar och med vad? Ja, vad sysslar de med? Hur många lever helt eller delvis på bidrag? De tänks bort i olika sammanhang och de fyller i princip bara rollen som offer i den offentliga diskursen. Inga studier verkar finnas vilket kan bero på att det är politiskt känsligt. Varför kan man inte knacka dörr i några bostadsklossar i till exempel Fittja och Hallunda och kartlägga personerna där och kanske upptäcka att minst hälften av lägenheterna bebos av andra, än de som står på kontraktet. Uppgifter om andelen hushåll som får hyran betalad av det allmänna borde vara offentliga. Ingen vet och ingen vill veta. Den stora invandrade befolkningen i landet bara finns där. De är det gåtfulla okända folket. Alla pratar om dem, men ingen känner dem.

I olika reportage i SVT och media ser man invandrare stå och sälja tvål, hårvårdsmedel och annat(förmedling av droger) som ställts upp på små campingbord i Rinkeby centrum. Basarkultur och stå och sälja saker är vedertaget i MENA. Via klanen kan nog många hanka sig fram i ekonomins utkanter på olika sätt, genom att sälja och distribuera olika varor och tjänster utan att betala skatt. Klanen kan ha köpt en begagnad skåpbil som kan användas i verksamheten. Man kan inte generellt säga att förorternas folk inte är delaktiga i produktionen av varor och tjänster. De finns i marginalen i en grå sektor som kan vara ett sorts smörjmedel för ekonomin i stort.

Stockholm har nog en hygglig svart arbetsmarknad(eller vad man skall kalla den för) även för lågutbildade icke språkkunniga invandrare. Det förändrar inte den förfärande bilden av det stora antal invandrare och hushåll som hålls under armarna av det allmänna. Någon gång kan en ung kvinna uppväxt i Rinkeby som läser till läkare lyftas fram, eftersom det är politiskt rätt.

Dagens absoluta värdegrund för vänstern är transfereringar av skattemedel. För inte så länge sedan var målet fria och oberoende arbetare och medlet var kollektiva försäkringar och nu har vänstern degenererat det till att målet är gratis pengar till allt fler. "Money for nothing' and chicks for free"
Transfereringar, offentliga medel, statsskuld, helikopterpengar eller som i Spanien, medborgarlön. Kärt barn har många namn,
men det är i princip samma sak. Ekonomisk doping.

Vänsterns transfereringspolitik har gjort gemensam sak med kapitalistisk skuldsättningsekonomi. Inte bara det utan det kapitalistiska USA har överträffat vänsterns allra våtaste dröm genom att införa en kostnadsfri statsskuld utan återbetalningskrav som ekonomisk dop
ningsmedel. Den av vänstern enormt hyllade Barack Obama klarade av konststycket, att fördubbla USAs statsskuld. De som inte dopar sig genom skuldsättning har ingen chans att hävda sig i konkurrensen varken länder och företag emellan.

I det socialdemokratiska Sverige öses pengar ut till "svaga grupper." Samhällsdopingen måste till. Pengar måste ut i systemet. Men aldrig skulle ett arbetarparti erkänna att efter långt regeringsinnehav att de misslyckats till den grad att arbetare vore den svaga gruppen i samhället. Istället importeras svaga grupper för att kunna dopa systemet med skuldsättningspengar och skattepengar. Den heliga tillväxten måste högaktas. Vad är väl då några bondeoffer värt?

Den totalt oärliga Angela Merkel försöker lägga dimridåer och ”hota” andra länder att EU måste ge bort 500 miljarder Euro i Covid-19 stöd - 5000 miljarder SEK. Det inte Angela vill säga, är att EU nu ger sig in i dopingträsket.

Leif Pagrotsky mfl skriver i Expressen att "EU:s Covid-19 stöd är en dimridå – för att rädda Euro.
”Europa står inför enorma utmaningar efter coronapandemin. Men det gigantiska hjälpprogram som ligger på bordet handlar om annat än ekonomisk återhämtning efter coronakrisen. Efter 20 år med gemensam valuta har Italien förlorat 20 procent av sin köpkraft jämfört med Tyskland. Italiensk industri har svårt att leva i samma valutaunion som tysk och spänningarna inom valutaunionen växer. Därför behöver de en transferunion.”

Det Pagrotsky glömde ta upp att den verkliga orsaken till Greklands ekonomiska krasch, var att grekerna tappade ännu mer
i köpkraft än italienarna, när de införde Euro.
Alla är nog inte medvetna om, att Sverige snart är tvungna att införa Euro och det kan bli en scenario likt Greklands och adjöss för svensk exportindustri. De har utnyttjat den svaga kronan länge, för att kunna sälja. Med Euro kan det bli tvärstopp!

Om Angela Merkel och den av bankerna köpta Macron får som de vill, blir EU en transfereringsunion. Vänster och höger kan enas om "Money for nothing and chicks for free!" Tanken bakom EU:s Covid-19 stöd är för att införa samma ekonomiska dopingsystem som USA har med sin dollarvaluta - oändlig skuldsättning. Alla blir nöjda och ingen kommer betala dessa skulder. Konsekvensen av den blir en ”Fiatekonomi.”

Inträdesbiljetten för Sverige för detta stöd blir 175 miljarder. Hur detta skall betalas är idag inte känt. Sverige, Danmark, Österrike och Nederländerna säger blankt nej idag till att ge södra EU gratisstöd, men utsätts just nu, för enorm press av bl.a. tyskarna. En tysk minister var i Stockholm för några dagar sedan, med ett stort skruvstäd för att pressa/skruva Löfven & Co, att acceptera förslaget.

Tur för Sverige är att Danmark sitter i samma båt.
De är 100 gånger bättre/smartare förhandlare än Sverige(urusla Dinkelspiel) och de visade detta när de inte gick med på att införa Euro, vilket Sverige gjorde! Foliehatten tror och hoppas att Danmark säger blankt nej!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar