fredag 17 juli 2020

Skall Sverige överlämna all makt till EU och betala sydeuropas pensioner?

Expressen har i flera ledare senaste tiden ”lobbat” för att Sverige skall ställa upp på att låta oss och den uppväxande generation i Sverige betala för bl.a. pensionärerna i Grekland, Italien, Spanien och Frankrike genom att godkänna bidrag på 500 miljoner Euro. Detta är Bonniers linje och den drivs även i DN och Sydsvenskan. Schibsted är inne på samma. Kritiska artiklar om EU i Aftonbladet och SvD är sällsynta.
Dessutom vill Expressen att Sverige skall godkänna den utvidgade budgeten för att kompensera GB:s bortfall. Den spretiga ledaren i Expressen idag är nöjd med Merkels och Macrons diktatoriska interventioner i den demokratiska unionen
om man får Orban att godkänna rättssäkerhet i sitt land samt att bidragen villkoras till bevisbara skador på ekonomin orsakade av Covid-19.

Sverige skulle med bidragen och den ökad budget, innebär det att den årliga avgiften och amorteringen till EU blir ca 55 miljarder svenska skattepengar, 48 årliga miljarder till budgeten (tills avgiften höjs nästa gång) och 7 miljarder/år i amorteringar och ränta i ca 30 år till Sydeuropa, Östeuropa och Frankrike för bidragen.

Många länder som väntas få mest är de som drabbat
s minst av pandemin så Expressens logik haltar redan i utgångsläget. Dessutom är det svårt att väga ekonomiska förluster mellan länder som drabbats ungefär lika svårt av Covid-19 som Italien, Spanien och Sverige. Idag räknar man med att notan för Sverige del år på cirka 450 miljarder för Covid-19 och notan ökar hela tiden. Skulle inte Sverige ingå bland länder som i bidrag får lika mycket/capita som Italien, Spanien och absolut Frankrike mer än märkligt, är de? Frankrike har redan stora problem med sin ekonomi och då är det bra för Macron att kunna skylla på Covid-19.

I Ekot idag rapporterade man om att Volvo(lastbilar) endast gjorde en vinst på 90 miljoner senaste kvartalet mot föregående års 15 miljarder. Sverige är ett exportberoende land och länder som får bidragen (och som redan är stora årliga nettomottagare genom budgeten) måste kunna fortsätta köpa svenska produkter annars råkar Sverige mycket illa ut, är den stående förklaringen från liberalerna och gränsöverskridarna.

Vi ser EU:s svanesång. Det är ohållbart i längden, att inte lika rika länder skall få pengar för att köpa från rikare i unionen. Det kan gå så och är redan på väg, att förment rika länder faller ned i kronisk fattigdom, när de litet mindre rika ändå inte köper varor av de få EU.länder de fått pengar från, eftersom alla ekonomiska system som drivs av ökande bidrag fallerar till slut, liksom de som pumpas på pengar för att hålla det dödsdömda systemet under armarna. Merkels och Macrons hemsydda väv är ett mycket falskt svepskäl under pandemins täckmantel, för att lappa och laga i en fallerande union.
Vad händer om inte bidragen inte hjälper? Vad gör EU då?

Storbritannien var, trots alla sina inneboende fel som de i sin ogripbara liberalism brottas med, en föregångare i den största av alla frågor i Europa. Euron är ett gigantiskt misstag. Det är som ett exempel en omöjlighet i längden att ha samma valuta i två länder som Tyskland och Grekland. Fråga finnarna vad de tycker om införandet av Euro!
Två välmående och exporterande länder som Schweiz, Norge och Island kan sitta och titta på och dra en lättnadens suck, att de inte gick in i unionen.

Den alltid lika glade och oberörde Löfven skall nu förhandla kontraktet i helgen och det man skall förhandla om inkluderar också nya skatter, på EU nivå. Frågan är om Löfven blir lika glad när man avtalet är klart. Löfven kommer att få stöd av den skattefinansierade MSM. Kritiken kommer oberoende media att stå för

Nya inkomstkällor för att finansiera återhämtningen skall förhandlas fram. EU-budgetens inkomstkällor (även kallade egna medel) har varit oförändrade under flera decennier. De inkluderar tullar samt nationella bidrag baserade på momsintäkter och bruttonationalinkomst. Under åren har parlamentet upprepade gånger begärt en reform av systemet för egna medel.

När Europa återhämtar sig från Covid-19-utbrottet insisterar parlamentsledamöterna på att införa nya inkomstkällor för att täcka kostnaderna för återhämtningsinstrumentet, förhindra kraftiga minskningar av EU:s budgetutgifter och se till att Covid-19-insatserna inte blir en börda för kommande generationer.

Parlamentet föreslår nya intäkter i form av miljö- och finansiella avgifter. De inkluderar:
• en gemensam konsoliderad bolagsskattebas
• beskattning av digitala tjänster
• en skatt på finansiella transaktioner
• intäkter från utsläppshandelssystemet
• ett plastbidrag
• gränsskatt på koldioxid.

Parlamentet har också upprepade gånger begärt att alla budgetrabatter och korrigeringar avskaffas, eftersom det endast gynnar vissa EU-länder.

Socialdemokraternas omfördelningspolitik via skatter biter dem i röven då EU nu vill göra samma sak men i större skala. Sverige kommer att bli den mjölkko som EU vill mjölka, medan medelklassen i Sverige som varit socialdemokraternas mjölkko inte blir informerad om vem som kan bli den nya mjölkerskan.
Internationell beskattningsrätt i E
U. Inte ens socialdemokraterna och Löfvén kan väl vara så ini helvete korkade att man går med på ett avtal med internationell beskattningsrätt? Visst är Sverige det mest globalistiska landet i mångt och mycket och dom som bestämmer vill ha det så. Återstår då för våra politiker att dyrka Merkel och Macron. Men nån jävla måtta får det vara.

Svenska internationella bolag skall betala företagsskatten till EU som sedan fördelar ut pengarna efter någon käck politisk styrd liberalvänsterformel.

Får man läsa om detta i DN? Nej där handlar det om mänskliga rättigheter i Ungern och att stå emot Orban och andra mer nationella politiker. Den stora frågan om att vara herre i sitt eget hus förbigås och det är emot deras grundåsikt att Europas länder skall foga sig i ett mångkulturellt identitetslöst Kalergisamhälle.
EU målar man upp, att frågan handlar om Orban och solidaritet istället för vad det egentligen är. Maktförflyttning från medlemsländerna till EU. Frågan är vilken självständighet som återstår för medlemsländerna?

Dessutom som lök på laxen skall det också
snart förhandlas om en gigantisk miljöfond där EU skall bli det första fossilfria unionen i världen. ”Siktet är inställt på 100 % förnybart”, men absolut ingen i EU kan tala om, hur det skall gå till.
Foliehatten är rätt avundsjuk på GB som lyckades hoppa av EU och att den korkade svensken skulle inse vad som är på gång, är nog för mycket begärt!

1 kommentar:

 1. Blir mer och mer negativ till EU.
  Initiativet var initialt bra, en handelsunion för Europa och öppnare gränser.
  ..men nu, nu har det skapats en enorm byråkratöverbyggnad som vill lägga sig i allting.
  Att man tappat lite kulor nu när UK hoppat av, än sen så? Man får väl rätta mun efter matsäcken? GR och IT tycks ju vara bottenlösa hål när det gäller pengar. Hur många olönsamm smbrukar stöder (göder) vi?
  Varför?
  Maffia? Korruption? Inkompetens?
  Förmodligen alltihop i klump.
  Sen har vi ju den månatliga flytten till Strasbourg. Förmodligen oerhört effektivitetsbefrämjande..
  Steffe då? Han fatta nog nada.
  Även i detta fall.

  SvaraRadera