söndag 5 juli 2020

Det kommer inte bli ett avtal mellan EU och UK om Brexit!

Trots intensiva förhandlingar i 4 år om Brexit har det hittills inte givit något resultat. Man står helt enkelt alldeles för långt ifrån varandra. EU och UK drog igång förhandlingar igen i juni, för att komma fram till ett avtal.

Efter 4 dagar stoppade man förhandlingarna och ger det nu, en ny chans nästa vecka.
De flesta tror inte att övergångsperioden kommer att förlängas efter 1 januari 2021 och att det inte går att få till ett avtal. Något fler tror det blir ett Brexit med handel enligt WTO-regler/utan avtal.

Boris Johnsson och hans regering har redan tidigare bestämt sig för, att inte begära förlängning, ”Come Hell or High Water” - vilket i princip betyder att de placerat ett chicken-race mellan London och Bryssel över de återstående sex månaderna av förhandlingar. Borisgänget har alltid gillat att se ut som om de spelar hardball. Det här är poserande inför hemmapubliken.

Då uppstår frågor. Om Johnson backat mycket har landet i praktiken inte gått ur EU. Om EU har backat påtagligt borde Sverige och andra länder också gå ur EU och begära samma avtal. Det vore kanske t.o.m slutet för EU som det fungerar nu.

Foliehatten bedömer att EU aldrig kommer att backa i förhandlingarna. Det är missförståndet om detta som är det centrala i förhandlingarna och Brexit anhängarnas förväntningar. De har trott att EU skulle backa utan att fatta att det går inte. Det står alldeles för mycket på spel för EU. För europeiska länder sätter EU en hög prislapp på ett frihandelsavtal som borde vara gratis. Därför får man förhandla om tullar istället och en siffra som nämnts är i genomsnitt 3%. Det är främst en praktisk fråga hur man organiserar tullkontroll. Det måste gå med modern teknik.

Det intressanta är att Kanada har ett avtal med EU och det Kanada accepterade är mycket lägre jämfört med vad EU kräver av sina medlemmar. Det är utgångsläget för förhandlingar med europeiska länder. Kanada betalar heller ingen avgift. Man kan även enkelt avfärda argumentet med att UK säger att de accepterar ett avtal av Kanadas typ. EU säger lika tydligt att de inte accepterar ett sådant avtal. EU är mycket tydlig i sin policy. Europeiska länder kan inte få lika bra avtal som länder längre bort.

EU hävdar att när Borisgänget ibland börjar prata om att de vill ha en "Canada Deal" eller "Canada ++", dvs ännu mycket mer än Kanada tog med sig i väskan, så är det till stor del en dimridå. De har aldrig varit beredda att göra några medgivanden av betydelse som skulle matcha en sådan deal enligt EU.
EU anser att det inte går att bara kopiera en redan förhandlad deal som ett helt annat land (Kanada) har skaffat sig och säga: "ja, men precis de villkoren vill vi också ha! Handelsavtal är mycket för komplexa och specifika - anpassade för landet/länderna i fråga - för att det skulle gå att bara flytta över dem eller kopiera dem rakt av på det sättet. Kanadas handel med EU ser helt annorlunda ut än den brittiska. Och den deal UK försöker förhandla fram måste dessutom omfatta betydligt mer än bara handelslag och tullar, den ska innehålla samarbete och tågordningar för mycket annat som inte hör direkt ihop med handel. Som en van förhandlare uttryckte det: "There are two things you don't want to watch getting made: sausages and trade law."

Om EU skulle teckna ett avgiftsfritt avtal med UK, skulle många EU-länder begära samma avtal och EU förmodligen falla samman. Därför vägrar EU detta. Är det någon som är "my way or the highway" så är det EU. EU har knutit upp 27 länder i dyra avtal där länderna ger upp självbestämmande. EU kan då inte plötsligt ge ett av länderna ett normalt frihandelsavtal.

EU:s avgifter går ofta till helt andra ändamål. Nu vill Macron/Merkel att EU skall vara med att betala 7.500 miljarder till drabbade Covid-19 länder, där mycket går till att täcka statsskulder i slösaktiga länder som Italien och Spanien.

Om
UK inte krävs på någon avgift av EU, vilket UK med all säkerhet kommer att neka, kan hela EU falla samman. Många länder borde kräva samma avtal. Foliehatten gissar att EU kommer att smyga in avgifter på något sätt. Men inget är säkert.

Hur ett
UK utanför EU skulle se ut vet vi inte. "De Laglösas ö eller Tivoli-Singapore" är bara spekulation och stämplar. Argumentet kvarstår. EU tar betalt för ett frihandelsavtal som borde vara gratis. Därför går det inte att förhandla med EU. De släpper inte sina regler. EU vill införa sina regler i avtalet med UK, om dataskydd, mänskliga rättigheter, förbud att äta amerikansk kyckling, rätten att fiska på UKs vatten m.m.
Det är
viktigt att det går att gå ur EU. EU-politikerna är helt korrumperade och försvarar därför EU. Under många år har det förskingrats stora belopp från EU som de försöker dölja. EU-politiker är styrda av media, lobbyister och ekonomisk motivation, styrelseposter och andra belöningar efter karriären. EU-politikerna sitter t.o.m. i bolagsstyrelser samtidigt som i EU- parlamentet.

Foliehatten tror att det blir en ”hård” Brexit!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar