lördag 11 juli 2020

Medias svek och lögner har bäddat för massinvandringen!

De mångmiljardbelopp som den svenska migrationspolitiken kostat hade naturligtvis kunnat rädda fler liv i flyktingläger i närområdet eller som bistånd, för att bygga upp de krigsdrabbade länderna. Dygnsersättningen för en ensamkommande motsvarar på många håll i världen flera månadslöner för en lärare eller hjälparbetare. Sverige valde istället att skära ned på Sidas biståndsbudget för att bekosta ökad invandring.

Ur ett moraliskt perspektiv har migrationspolitiken varit bankrutt. Mot merparten av väljarnas vilja har skattemedel använts på ett sätt som om inte ökat lidandet i världen, i varje fall varit högst ineffektivt och skapat stora sociala problem på hemmaplan.

Typiskt för många svenska journalister, är att de pekar på problemet och ger passiva politiker en skopa ovett, vilket ska tolkas som att det är politikerna som "ska göra något" — vad som helst.
Samma mönster går igen i politiken, där man slår fast att ditten och datten minsann är "oacceptabelt", om det nu stämmer att det är så, och att man "självklart" måste "titta närmare på det". Inga förslag på lösningar så långt ögat kan nå. De lösningar som i bästa fall står att finna måste
politikerna spåna fram i låsta mötesrum, innan ett färdigt svar kan presenteras.

Vi har inget levande kreativt samtal i Sverige. Allt, allt ska skjutas över på någon annan. Vi har till och med lyckats internationalisera företeelsen att någon annan skall ordna det. Ombudsman heter det nu i många länder. En svensk företeelse som nu spritts över världen.

SOM institutet har gjort mätningar sedan 1990-talet. Få vill ha vår invandringspolitik men svenskarna fortsätter val efter val att rösta på de här sju destruktiva liberala partierna. Vad respondenter säger i någon survey är inte samma sak som hur de agerar i verkligheten. 

Trots att svenskarna har varit motståndare till massinvandringen, har de ändå lagt sin röst på partier som för en massinvandringspolitik. Det man kunnat konstatera under senaste åren perioden 2010-2017, är att svenskarna inte har haft någon särskilt bild av hur invandringen urartat och att det leder till kreolsamhälle med svenskar som genererar skatteintäkter. Foliehatten undrar om den insikten har blivit större under 2018-2020. Det svänger lite här och där i hur befolkningen ökar sin förståelse för haveriet. Många tror den har ökat något, men fortfarande är den inte i närheten av att utgöra en grund för att bota sjukan.

Folket har aldrig legitimerat denna vansinnespolitik, det har media och en mindre skara aktivister och fanatiker gjort. Det är framför allt media som ligger bakom detta svek eller vad man ska kalla det. Media som sålt in en falsk bild och fått den att framstå som så pass tilltalande och trovärdig att både folket och många politiker köpt den. Jag menar inte att utlova guld och gröna skogar. Jag menar alla försök att tona ned omfattningen och vidden av det förvandlingsprojekt som pågår — en "realistisk" och förment "nyanserad" skildring som ändå helt utelämnar de långvarigt negativa konsekvenser massinvandringen får.
Att mer eller mindre underförstått hävda att det är värt det, på ett eller annat sätt — och att konsekvent ta ställning för icke-svenskarna.


Felet är att svenska folkets har varit allt för godtrogna och låtit sig luras att tro, att politikerna bryr sig om landet och gör sitt bästa för att värna det. Detta pga av att många helt enkelt är upptagna med att fundera på annat än politik, de har inget intresse eller närmare förståelse för konsekvenserna. Så länge det inte drabbar de själva. Det kan tyckas som många politiker inte vet vad de håller på med och att de saknar grepp om situationen — de lever sitt eget liv sedan länge, utom kontroll.

Flera tvärvägrar att tro på att Sverige fortfarande tar in drygt 100.000 pers/år. Sverige har ”stängt gränsen”, ”EU:s miniminivå” osv. Vad ska de tro när media inte berättar om detta och att alternativ media ljuger? Det är väl först senaste fem åren som människor på allvar börjat reagera men det är otillräckligt. Politikerna tillsammans med media har våldfört sig på en aningslös och godtrogen befolkningen på ett ohyggligt vis. Med propaganda, indoktrinering, repressalier mot kritiker, lögner och svek. Det är vidrigt.

3 kommentarer:

 1. Hela din krönika visar hur bankrutt och i längden fullkomligt omöjlig massinvandringen är.
  Det finns ju en stor anledning till att våra politiker aldrig presenterat för väljarna vad invandringen egetligen kostar..
  Den som dristar sig att ställa den frågan får hela raddan av standardinvektiv kastade över sig, rasist, fascist, oempatisk hatare för att inte tala om superargumentet "Vi är ett rikt land, vi har råd!" Därvid avseeendes "din snåle j-el, vill du att de stackars flyktingarna ska svälta ihjäl?"
  Politikerna har helt tappat greppet och Folket bryr sig inte - helt enkelt för att de inget fått veta! För de SKA inte veta, de ska bara betala.
  De nya är ju de nya kärnväljarna för s, "klanröstarna"

  SvaraRadera
 2. Lär Er!!
  Europa SKALL UTROTAS. Period.
  Hur bra var kommunismen/$ociaöismen??

  Ha en bra en!! /Per

  SvaraRadera
 3. Du har helt rätt i din beskrivning. Vi har partier i riksdagen, som är helt befriade från konsekvenstänkande, i första hand V, Mp och i denna fråga även C. I SvT och SR har V och Mp en oproportionerligt stor andel anhängare bland där arbetande journalister. Följden har blivit att det offentliga samtalet har snedvridits av den agenda, som dessa medier satt upp, det s.k. problemformuleringsprivilegiet. Det har inte handlat om en debatt om vem som har rätt i sak eller vem som kan uppvisa de mest logiska argumenten - nej, det har handlat om vilka frågor som ställts respektive inte ens tillåtits ställa. Man kan erinra sig när SvT för flera år sedan som rubrik på en debatt ställde frågan "Hur mycket invandring tål Sverige?". Reaktionen handlade inte om olika svar på själva frågan utan en upprörd reaktion på att frågan överhuvudtaget ställdes.
  Trots allt har debatten förändrats något sedan dess, men så länge S går med på vilka kompromisser som helst med Mp bara för att få behålla makten, får förnuftet föga genomslag i praktisk politik.

  SvaraRadera