tisdag 21 juli 2020

Försvararna av EU börjar nu svamla om att Sveriges export blir en jätteförlust om det blir en Swexit!

I spåren av det katastrofala avtalet som Sverige godkänt har försvararna nu krupit fram och hävdar att vi som exportnation tjänar över 300 miljarder på detta och att det vore en jätteförlust för industrin om vi gör en Sweit, men som vanligt presenterar de inga siffror och det är mest svammel de kommer med!

Vi har en fantastisk källa att ösa ur och det är Statistiska Centralbyrån. SCB levererar varje år siffror på Sveriges import och export. Det är en dyster läsning som alla förespråkare borde läsa, innan de kommer med direkt felaktiga påståenden.

Om man tittar på vår handel med EU-länderna, den fantastiska "Inre marknaden", så ser man snart att sedan vi gick med i EU har ett tämligen stort överskott i varuhandeln med övriga länder i unionen snabbt sjunkit, för att redan 2001 vändas till en förlust. 2018 var handelsnettot med EU28 hela -180 miljarder kronor! Tjänstehandeln med EU28 har givit ett negativt utbyte varje år sedan 1998 och uppgick 2018 till ett underskott på hela 74 miljarder kronor.

Sammantaget har vi alltså en negativ bytesbalans med EU28 för 2018 på hela 254 miljarder kronor, vilket betyder ett utflöde av kapital från Sverige till det övriga EU-området.

Lägger vi därtill den exploderande avgiften till federalisterna i EU, så närmar vi oss ett kapitalutflöde från Sverige till EU på 300 miljarder kronor 2020. Lägger vi dessutom till den merkostnad som Löfven godkände idag, så ser vi siffror på närmare 500 miljarder.

Sveriges varuexport året 2018 uppgick till 1 442 miljarder. Det är den ökade handeln som "gör Sverige rikt"hävdar förespråkarna.

Exporten ökade till EU mellan 1994 och 2008 med 140 % medan exporten till andra länder utanför EU ökade med 150 %! Blir vi p.g.a. medlemskapet i EU rikare genom handeln med europeiska länder eller inte? Det verkar tveksamt. Vi har en osäkerhet med vad som kommer att hända med svensk export till en av våra allra största handelspartner, UK efter Brexit. Vi exporterar för 82 miljarder.


Stefan Löfven stoltserar nu efter uppgörelsen idag, med att EU gett efter Sveriges krav på klimatområdet och vad det innebär är i dagsläget okänt! Den fanatiska gröna regeringen har inte talat om, att det klimatneutrala målet som EU satt upp fram till 2050 har stött på rejält motstånd. Polen godkände inte avtalstexten. Att EU sedan påstår att man gett Polen tilläggstid att besinna sig är en direkt osanning, för att man inte vill medge att man egentligen inte lyckats enas om nånting alls. Polen har vetorätt enligt avtalstexten:

”Beslut om energipolitiska åtgärder antas generellt inom EU av rådet i det ordinarie lagstiftningsförfarandet enligt artikel 294 i EU-fördraget. När det gäller åtgärder som starkt är inblandade i energimixen [9] och medlemsstaternas energiförsörjningsstruktur [10], beslutar rådet enhälligt i enlighet med artikel 194.2 i EU -fördraget.”
Polen (eller nån annan stat) har rätten på sin sida, för att vägra godkänna ingrepp i deras energiförsörjning. Fakta om Polen: ca 70 % av energin kommer från kolalstringen, över 100000 jobbar inom kolindustrin. Polen kommer aldrig att gå med på EUs krav. Det är också en av anledningarna till att EU, Sverige, SVT och MSM hetsar mot Polen och det såg vi tydligt förra veckan, när fel vinnare vann presidentvalet!

Alla som klarade grundskolematematiken kan lätt räkna ut att alla dessa möten/avtal är helt meningslösa. Eftersom Kina och större delen av länderna i Asien har fritt blås fram till 2030, så kommer koldioxidutsläppen att slå alla möjliga rekord. Värt är att notera är, att EU "endast" släpper ut "hela" 9 % av alla utsläpp! Frågan är varför EU skall spela Kina i händerna och försämra industrins konkurrenskraft! Kina applåderar "dårarna" i Bryssel! Frågan man kan fundera över är varför EU vill spendera miljarder på klimatåtgärder som inte spelar någon som helst roll!

Att Sveriges medlemsavgiften kostar mer än vad den genererar, råder det ingen som helst tvekan om längre. Enligt Foliehattens mening betalar Sverige alldeles för hög avgift och får tillbaka på tok för lite, vilket beror på våra totalt odugliga politiker.
Ett annat stort problem är offentliga upphandlingar, där våra beslutsfattare visar allt för lågt nationellt intresse. Det är inget som påtvingar en upphandlare att följa lägsta anbudsförfarande.

1 kommentar:

 1. Nja, vad Lövet skrivit på är ett dokument som för mycket, mycket lång tid binder Sverige vid EU, någon Swexit är inte längre ekonomiskt möjlig.
  Vi har nu definitivt förlorat vår självständighet och mycket snart tvingas vi acceptera centrala EU-skatter ovanpå våra svenska.
  Vår exportindustri överlever inte de ekonomiska förutsättningar som gäller för Sverige efter ett eventuellt Swexit, alla företag som säljer varor inom EU subventioneras indirekt av EU genom det nya avtalet, företag utanför subventioneras inte.
  Det nya avtalet kan närmast jämföras med det svenska kommunala skatteutjämningssystemet, från dem som har till dem som inte har.
  Ett system som premierar lathet och inkompetens och bestraffar effektivitet. Sydeuropa blir som Malmö, Sverige som Stockholm och Tyskland sopar hem vinsten eftersom det är Tyskland som säljer varor till Sydeuropa, vilka vi sedan betalar.
  Ang. klimatsvamlet saknar det helt relevans, det är som att säga att Sverige nu övertalat EU att tillsätta en utredning för att utvärdera om månens gröna ost är ätbar, ingen kommer göra någonting förutom att ruska på huvudet och skratta åt idioterna från Norr.
  Slutreultatet av överenskommelsen är att Lövet stoppat Sveriges exportindustri i en strypsnara och gjort export utom EU mer riskabel och mindre lönsam än internhandel, alltså motsatsen till frihandel.
  Tyskland förlorade WW2 men är nu på väg att vinna mycket, mycket mer, en skattesubventionerad hemmamarknad på 500Miljoner skatteslavar, från dem som betalar skatt, till dem som konsumerar, därefter till Tysk och Fransk industri.
  Detta kallas oftast fascism.

  SvaraRadera