söndag 12 juli 2020

EU har blivit ett pengaslukande monster!

Nationalekonomen Harry Flam har efter en genomgång av olika prognoser kring Storbritanniens framtida ekonomi, utan ett eventuellt EU-avtal konstaterar i en rapport att det inte blir så stor skillnad för landet att istället följa WTO-handelsregler. Däremot finns det andra möjliga negativa effekter för britternas del. 

Professor emeritus nationalekonomen Harry Flam gick igenom 15 olika prognoser på hur Storbritannien påverkas ekonomiskt av att lämna EU och i stället följa WTO:s internationella handelsregler gentemot EU. Om det blir aktuellt med WTO-regler beror på om EU och Storbritannien i år  lyckas komma överens om andra regler och tullar eller inte. Av Flams genomgång framgår att de negativa effekterna med WTO-spåret är små och mycket osäkra. Skillnaden kanske handlar någon eller några procent av BNP skriver Flam och konstaterar: Brexit innebär med andra ord inte någon katastrof för den brittiska ekonomin.
 
De statistiska effekterna enligt de gjorda brexitstudierna om Storbritanniens BNP visar ett tillväxttapp på 15 år mellan 0,2 till 10,7 procent med WTO-regler. De stora variationer i prognoserna beror på att studierna omfattar delvis olika saker. 
Bland de negativa effekter som Harry Flam tar upp ingår att de brittiska företagens tull- och administrationskostnader går från noll till 15 miljarder pund årligen. Det är närmare dubbelt så mycket som Storbritanniens årliga nettoavgift som EU-medlem konstaterar Flam och fortsätter: Om Londons finanssektor förlorar rätten att verka fritt med EU kan dess ställning som globalt finanscentrum också vara hotad.
 
Antidemokraterna har med sitt fifflande fördröjt Brexit med flera år och därför var det inte så populärt att vilja gå ur och så kom Covid-19.  Om Brexit blir bra så uppmuntrar det andra länder att själva gå ur även om Italien, Ungern och Polen nog kommer att gå ur i alla fall.  Länder som Island och Norge som inte formellt är medlemmar men som ändå har behandlats dåligt om man förstått det rätt. Schweiz förhandlar om Frihandelsavtal med England. Dessa länder är inte medlemmar, men ingår ändå i EU:s inflytelsesfär. EU:s yttre imperium.  Finland och Baltikum gick med mycket p.g.a. rädsla för Ryssland. Om USA och även minskar sin närvaro i Europa kommer det bli nervöst för dessa länder.

Kanske dags att ställa ny fråga: vad kommer när EU spricker?

Två av PIGS länderna - Italien och Spanien är som jättegapande gökungar som vill bli matade. Spanien: Ska övertyga ”sparsamma Sverige”
Italien och Spanien kommer gemensamt att försöka övertyga ”de sparsamma fyra” länderna, där Sverige ingår, att stödja det enorma stödpaketet som ska hjälpa EU ur Covid- 19 krisen. Det meddelade ländernas premiärministrar för några dagar sedan i Madrid, enligt AFP.

På bordet ligger ett förslag på ett stödpaket(500 i bidrag) om 750 miljarder euro som ska hjälpa länder att ta sig ur den ekonomiska krisen. De länder som vill se ett mindre stödpaket kallas ”de fyra sparsamma” och är Österrike, Danmark, Nederländerna och Sverige.
EU-basen Charles Michel föreslår för att få medlemsländerna att enas om ekonomin efter Covid-19 krisen yttterligare rabatter för Sveriges medlemsskap.
Michel: "Vårt mål är inte att bränna pengar!"
För att bevisa att han inte vill ”bränna pengar” så kan han tvinga grodätarna att lägga ner Strasbourgflytten, annars saknar Charles Michel trovärdighet.
 
Varje år kostar flytten av Europaparlamentet mellan Bryssel och Strasbourg de europeiska skattebetalarna cirka 2 miljarder kronor. Årligen släpps 19 000 ton koldioxid ut i onödan, för att parlamentet måste resa till Strasbourg 12 gånger per år. Stora delar av personalen flyttas från ett land till ett annat varje månad, vilket kräver dubbla uppsättningar datorer, skrivbord, stolar, kopiatorer och så vidare.  Vilken parodi. Foliehatten garanterar att han fortsättningsvis vill bränna skattepengar från folket.
 
Sverige gör i huvudsak tummen ner, förslagen är fel utformade och för kostsamma.
Ytterligare exempel på hur EU bränner pengar!
I Sverige gäller följande när det gäller traktamente.
Traktamente är en ersättning som du som anställd kan få av din arbetsgivare när du reser i tjänsten. Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, det vill säga utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter.
I Bryssel gäller:
När en parlamentariker registrerar sin närvaro i EU-parlamentet i Bryssel eller Strasbourg får man ut ett dagtraktamente. Summan har länge varit 313 euro men höjdes i fjol till 320 euro, vilket motsvarar närmare 3 500 kronor = 57.000/mån-skattefritt. Summan ska täcka ”hotellkostnader, måltider och övriga utgifter” och halveras ”om ledamöterna under dagar med omröstningar i kammaren uteblir från mer än hälften av omröstningarna med namnupprop, även om de har närvarat och registrerat detta.”
Det finns inget i regelverket som säger något om var en parlamentariker ska vara skriven för att få ut traktamentet.
Källa: EU-parlamentets information
Vänsterns hycklerska Malin Björk bor i Bryssel, men det räknas tydligen som att hon bor på hotell.
 
Striden om EU:s återhämtningspaket efter Covid-19 krisen gör att fajten om långtidsbudgeten skärps och att pressen på ”snåla” Sverige hårdnar betydligt.
EU-minister sossen Hans Dahlgren  svarar både ja och nej på frågan om Sveriges läge är mer utsatt nu än vid tidigare budgetstrider. Å ena sidan har Sverige tappat en tung bundsförvant i Storbritannien.
Dahlgren till TT: "De har alltid stått på vår sida förut i sådana här sammanhang. Å andra sidan har den svenska grupperingen med ”frugala fyran” – Nederländerna, Österrike och Danmark – fungerat bra. Det gör det betydligt lättare att göra vår röst hörd jämfört med om vi hade varit ensamma."
Troligtvis så kryper Sverige till korset och vi får vänta oss ännu sämre välfärd. Summan kan bli på minst 150 miljarder som Sverige skall finasiera på något sätt!

Den tyska liberala EU-parlamentarikern Nicola Beer, anser att omröstningarna, oavsett plats, är det viktigaste i deras arbete. Nicola anser att dagtraktamenten borde vara kvar och de som jobbar hemifrån inte ska straffas.
Många svenskar har uppmanas att hålla sig hemma med otygliga, vaga  löften om borttagna karensdagar och retroaktiv ersättning.  Det nya "frälset" EU-parlamentariker, ska få fortsatt dagtraktamente trots att de arbetar hemifrån. Man räknar med att en EU-parlamentariker arbetar i snitt 16 dagar i månaden och då blir cirka 57.000/ mån skattefritt.

När Foliehatten besökte Bryssel för några år sedan för att besöka samtliga institutioner i EU och även de svenska, var det första han fick höra av den svenske guiden - "Lägg ner EU"- korruptionen är enorm och ett lagförslag tar i snitt 6 år att få igenom och då känner man inte igen lagförslaget, eftersom länder plockat bort det som de inte kan godkänna!
Sweit är ett måste - EU är inget annat ett ett monster som måste matas med mer och mer pengar. Pengar som EUs medborgare står för!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar