måndag 26 juni 2017

Malmös hantering av bidrag är ansvarslöst!

Malmös agerande visar hur perverst skruvad invandringspolitiken i Sverige har tillåtits bli.
Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen fastslagit att:
”Den som håller sig gömd i syfte att undandra sig verkställighet av ett avvisningsbeslut har inte rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen."

Malmö kommun anser inte Högsta förvaltningsdomstolen beslut gäller. Malmö tänker fortsätta göra just det som i högsta instans fastslagit, inte är en kommuns skyldighet.
M
ärkligt är att Malmö går in i sin roll som låtsasopposition och obstruerar mot beslutet från sitt eget parti med stöd av V och F!. Anmärkningsvärt är att det är en politisk vilja som fattar detta beslut, är en sak och det är illa nog. Som om detta inte vare nog, tar sossarna i Malmö dessutom hjälp av "jurist" för att försvara sitt ställningstagande.

Natalie Glotz Stade i Sydsvenskan:
”Malmös jurist Natalie Glotz Stade menar att Malmö skulle bryta mot lagen om man inte hjälper människor i nöd. Vi stadsjurister kan inte läsa bort socialtjänstlagens bestämmelse om att vistelsekommunen har det yttersta ansvaret för hjälpbehov vid nödsituationer och att det är en skyldighet.”

Googlar man på "juristen" hittar man snabbt följande i ett debatt inlägg från henne i Sydsvenskan.
Stade: ”Peter Esaiasson har rätt i att den dömande makten skall vara blind – på så sätt att domaren tillämpar och tolkar lagarna lika på alla individer. Detta innebär dock enligt min mening inte att en jurist, och även en jurist som arbetar inom rättsväsendet, bör avhålla sig från aktiv politisk verksamhet.
Juristens arbete liknar ett hantverk, och en professionell jurist kan alltid skilja mellan sitt arbete och ett politiskt engagemang. En politisk medvetenhet bidrar till skärpningen av juristens skicklighet och motverkar att juristen faller i en rutin som fjärmar sig från den enskilda människans öde.”

Är hon verkligen den ”neutrale” juristen som bara följer landets lagar och praxis alldeles oavsett hennes personliga uppfattning i frågan?
Är Stade inte i själva verket en öppet politisk aktivist förklädd till juridisk ämbetsman som medverkar helt ogenerat till ett flagrant lagtrots från Malmö kommun?

Det är bara att inse att Sydsvenskan fortfarande inte klivit ur filterbubblan, en någorlunda intelligent journalist hade ställt någon form av motfråga i det rimliga i stadsjuristens resonemang!
Varför: "är det rimligt att vi prioriterar icke-medborgare som är här illegalt och vägrar acceptera en gratis returresa framför våra egna äldre och dagisbarn i en stad där omsorgen är i fritt fall p.g.a. resursbrist?

Medan Malmö väljer att svara upp på migranternas orimliga krav gör Hultsfred precis tvärt om. Migranter som väljer att trotsa kommunanvisningsbeslut och i stället satsar på att gästa Hultsfred får sedan juletid inget försörjningsstöd. Kommunpolitikerna utreds nu för tjänstefel och Inspektionen för vård och omsorg näpser kommunen med en miljon i vite för att den medvetet bryter mot socialtjänstlagen. 
Kommunpolitikerna kontrar med att det är en mycket märklig ordning då Hultsfreds kommun gjort vad som ålagts dem, med råge, för att sedan rädda kommuninnevånarna från kollaps genom att göra precis samma sak som Rikssverige gjorde vid julen året före, dvs sa stopp med hänvisning till att resurserna var uttömda. Kommunpolitikerna har inga planer på att börja ta sig an några nya migranter, förrän tidigast januari 2018.

Det har inte varit speciellt mycket Hultsfreds bashing i MSM under det halvår som gått, ett tecken så gott som något, på att det finns en alternativ tolkning till det under senare år så vanliga rasist, nazist, fascist fördömandet.

Statsradion P1 kostar som grädde på moset på sig en liten solskenskommentar:

Nu ligger ansökningar om försörjningsstöd till 265 personer på hög i Hultsfred. Inflyttningen har börjat mattas av, några har blivit vräkta för att de inte kunnat betala hyran.

En av dem är Sherko Biro och hans familj som nu har hittat både bostad och jobb i Strömstad.
Sherko Biro: ”Allt är bra nu, men jag kan inte rekommendera någon att flytta till Hultsfred.”
 
Tänk vilken tur för Sherko att han inte fastnade med familjen i socialbidragsträsket i Hultsfred. Nu fick de både bostad och jobb på annat håll. Toppen för dem, för Hultsfred och för integrationsstatistiken. Hoppas fler kommuner följer i Hultsfreds ansvarstagande spår.
 
Risken är naturligtvis att detta främst ska illustrera hur fint det kommer gå för alla som kom under Reinfeldtpuckeln. Ett ljust exempel är ju bra, men sanningen är att de flesta bara flyttar till andra kommuner som följer socialtjänstlagen och där de kan kassera in de efterlängtade utbetalningarna.

Regeringen borde se till att lagtrots i kommunal förvaltning bestraffas. Det finns ett alldeles bra sätt att straffa kommunerna som begår lagtrots!
Begår man lagtrots, skall man inte heller få pengar från det kommunala utjämningssystemet. Andra kommuner ska inte sponsra lagtrots.  I Malmös fall ca 5 miljarder.
Ett bra sätt att få aktivisterna i Malmö att börja följa lagen. På samma sätt kan man knyta monetära incitament till myndigheters budget! Först ut är Migrationsverket som mycket sällan de senaste åren hållit sin budget.

Kännbara ekonomiska konsekvenser för lagtrots i myndighetsutövning och kommunal verksamhet. Blir det nästa steg?
Att den rödgröna regeringen skall införa detta är en utopi!

De rödgröna har med all tydlighet visat att de inte har något kontrollerat ansvar.
De brister totalt i sin skyldighet att förankra sina beslut hos den egna befolkningen =demokrati.
Genom alla skattehöjningar pressar de landets skattebetalare till bristningsgränsen. Från 1 juli höjs elskatten med 3 öre + moms. Bostadsbristen och bostadsbubblan får eskalera, med de rödgröna som åskådare på läktaren. Man har förstört polisen med att tillsätta en chef som är totalt oduglig som medfört att Sverige har över sextio områden där annan lag gäller än Sveriges.
De rödgröna har sett till att de egna invånarna inte kommer i första rummet. Det gäller också socialt.
De rödgröna har glömt att det alltid är en ovillkorlig skyldighet, att i första hand tillvarata de egna invånarnas intressen.
Med sitt agerande har de rödgröna med stöd av kommunisterna kommit på kollisionskurs inte bara med de egna medborgarna utan också med de demokratiska idealen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar