måndag 19 juni 2017

Vattenbrist nästa hot från SVT!

Den senaste veckan har SVT haft flera inslag om vattenbrist i Sverige. I Sydsvenskan kunde vi idag läsa på ledarsidan, att vi får den värsta vattenbristen på 100 år!
Alternativa sanningar är tidens melodi.... Frågan är väl i vilket syfte...

Nu när den ökade temperaturen p.g.a. koldioxiden har uteblivit(utom för den totalt inkompetenta regeringen) är det dags att hitta på ett nytt hot! Sschh, det största klimathotet får inte nämnas. Befolkningsökningen i Sverige och världen...

Att tala om vattenbrist ligger i tiden. Det är modernt och inne, så varför skall vi vara sämre än andra som gnäller? Klart vi har vattenbrist, åtminstone någonstans i vårt avlånga land. Nu tar vi gemensamt på oss tagelskjortorna och lider! Inget skapar bättre gemenskap än lite påhittat och ofarligt lidande. Vi har ju trots allt historiska traditioner att leva upp till.

Propagandan kring ”klimatförändringarna” omfattar nu även påståendet om vattenbrist. Hur kan vi ha vattenbrist i ett land med sådana förutsättningar som de flesta av världens länder saknar?
Visst kan grundvattennivån vara en mätare på hur mycket det regnar, men att skylla på ”klimatförändringarna” är infantilt och okunnigt. Tillgången på dricksvatten har alltid varit från och till på exempelvis Öland och Gotland. Vi har blivit många fler de senaste åren (1 miljon) och våra förändrade beteenden i förhållande till vattenanvändningen(ungdomar), är också en del till grundvattensänkningen.

Tennforsen i Jämtland har ett flöde om 400 kubikmeter/sekund, vilket visar att bara detta vattenflöde skulle kunna förse flera storstäder med vatten. Tänk bara på alla älvar och sjöar som vi har och vi inser att det aldrig kommer att vara någon vattenbrist i detta land. Att skylla på ”klimatförändringarna”, är ett sätt för kommunerna att mörka ansvarigas brist på förutseende kring vattenbehoven. Det finns teknik att flytta vatten dit den behövs och det är den som skall utnyttjas och inte sitta med armarna i kors och påstå att det råder vattenbrist.

Vi har väldigt goda förhållanden för vattenförsörjning i Sverige. Normalt brukar varje kommun eller samhälle ha en egen vattentäkt. Undantaget är Stockholmsregionen och Sydvästra Skåne.

Mälaren i sig hade kunnat försörja Sverige ensamt i teorin, även om vi blev 20 miljoner invånare i landet. Mälaren har ett års medelvatten flöde kring 160 kubikmeter per sekund. I Sverige ligger vår vattenförbrukning i hela landet i storleksordningen 80-90 kubikmeter per sekund, inkl. industri och jordbruk, vattenverken producerar cirka 25-30 kubikmeter per sekund mot det kommunala nätet.
 
Fakta de två senaste åren hämtade från SMHI.
Både
2015 och 2016 var årsnederbörden en bit över medeltalet under 30 år. 2015 var det en bra bit över och 2016 var den ganska exakt som medel.
Årsnederbörden
hänger ofta ihop med nederbörden under vintern som avgör, då den sakta smälter av och mättar grundvattnet. Tittar mannederbörden under de senaste tre åren under januari, var den mycket hög 2015, normal 2016, och låg 2017. Några spår av två år med svag nederbörd finns ej spår av för januari. .

Går man in på SMHI:s och SGU:s grundvatten.nu visar den låga nivåer grundvatten i inre Götaland och längs Ostkusten. Så baserat på det kan det förstås bli vattenbrist för de som i princip hämtar sitt vatten från grundvattentäkter, dvs enskilda brunnar och vissa kommuner lokalt, endast om människor med egen brunn samt vissa kommuner som tar sitt dricksvatten. 

Avgörande är istället hur mycket nederbörd vi fick under september-april, eftersom avdunstningen och upptaget av växtligheten är mycket låg under dessa månader, av fysikaliska orsaker. Bristen kommer mot slutet av sommaren, givet att vi har fortsatt dåligt med nederbörd fram till dess. Vi vet ju hur somrarna brukar se ut i Sverige.
 
Alla nyheter som kan skapa synd, skuld och skam och ge antydan till att "nu måste tagelskjortan tas på" är "gefundenes fressen" för myndigheter som i och med detta ser ytterligare en anledning till att höja priset på avlatsbreven / skatten för medborgarna!

Att skrämma befolkningen med vattenbrist är att lägga grunden och skapa acceptans för stora avgiftshöjningar
=skatt på vatten. Att beskatta vatten är precis som att beskatta energi, den optimala skattekällan, ingen kommer undan, alla tvingas betala


Falstaff, fakir
Vattnet är ett farligt gift,
vilket omger Visby stift.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar