fredag 30 juni 2017

SR förvandlar afrikaner till syrier!

Det är inte fråga om trollkonst, utan ren och skär vinkling! Det syns på bilderna av migranterna i båtarna från Libyen att det är svarta unga män utan asylskäl, inte syrier. Att studio1 låter Sjöbloms lögn passera förvånar inte. "Flykting"aktivism trumfar sanning på Ekoredaktionen. Den italienska krisen har ställt ödesfrågan om Europas framtid och mångkulturens utveckling på sin spets.

Anna Sjöblom, medicinskt humanitär rådgivare för Läkare utan gränser sitter i Studio Ett, SR och påstår att migranterna som ”väller” in i Italien kommer från Syrien. Lösningen på katastrofläget är enligt denna Sjöblom att skapa fler lagliga vägar in i EU från Syrien. "Vi har i tre år i rad nu krävt andra och säkrare vägar ut från Syrien, så att människor kan lämna Syrien på ett säkrare sätt". Kritiska frågor på det? Nej! Är någon förvånad?

Frågan från statsradions representant blir istället om inte Läkare utan gränser funderat på, att trotsa ett eventuellt landstigningsförbud från italienska myndigheters sida.
Total faktaresistens eller sista striden om landets sista tillgängliga mentala oskulder? Om det sista, till vilken nytta?

I inslaget påpekades det vilket helvete som de flydde ifrån, skulle vara Libyen. Dit har de väl tagit sig på eget bevåg från t ex Nigeria och Bangladesh. Man kan notera att reportrar allt oftare på sistone framhäver migranternas umbäranden på själva vägen till Europa som skäl för rätt till asyl och skydd.

Ingen av korrespondenterna lyfte heller det självklara alternativet att transportera iland migranterna i de Libyska hamnar de kom ifrån. Istället yrades det om att transportera till Frankrike, trots att både Tunisien och Algeriet ligger bra mycket närmare. Dessutom skälldes det på de EU-länder som "inte tar ansvar", men inte ett ord om att dessa länder inte som Tyskland och Sverige vill "ta ansvar" för de mängder på väg norrut som Italien glatt vinkar igenom.

De utomparlamentariska godhetskrafterna kommer förstås att hävda samma sak som Susanne Palme påstår, nämligen att ur sjönöd räddade migranter måste tas emot och erbjudas möjlighet att söka asyl. En betydligt intressantare fråga blir hur EU kommer att hantera Italiens vägran att ta emot fler migranter som fiskats upp ur grumliga vatten som inte är Italiens.
 
Frågan måste nu upp på bordet. Varför måste folk som förflyttat sig en halv kontinent, köpt båtbiljett trots vetskap att båten är sjöoduglig och man inte kommer att få stanna på destinationsorten, forslas till och låtas få söka asyl i just Italien? Varför inte lika gärna t ex Malta, eller Cypern om det nu av oklar anledning måste ske inom EU? Varför räddas inte migranternas liv, om det nu är det som är det viktiga, genom att bogseras tillbaka till Libyen? Eller varför inte till Tunisien eller Egypten? Det går att söka asyl där också och för den som enligt internationell rätt saknar asylskäl borde ansökningsland rimligen vara av underordnad betydelse. Handlar det om att NGO-folket påstår att migranterna är alldeles vanliga semesterresenärer på väg till Italien och att de därför tvingas, genom någon lag, att eskortera migranterna dit och ingen annanstans?

Sedan är frågan hur många hundra meter ut från Libyens kust man plockar upp migranterna, innan dom skeppas till Italien? Om det är nära, varför skeppas inte dom tillbaka?
Plikten att rädda människor i sjönöd är naturligtvis förståelig och rimlig. Men tangerar
man frågan: Gäller den plikten också mot människor som medvetet har försatt sig själva i sjönöd? Plikten att rädda nödställda borde också vara mindre om man vet att de som dessa på Medelhavet oftast gör det för att förbättra sin ekonomiska situation. Räddarna ska inte behöva riskera sina liv för dessa.

Till de nöd ställdas försvar kan sägas att de kanske inte har vetat hur sjöodugliga båtarna är, och att de ofta har tvingats på båtarna. Men de har mycket målmedvetet sökt sig till länder som Libyen i syfte att ta sig till Europa, så det är de själva som bär det yttersta ansvaret för sin situation.


Alla vet vid det här laget att migranterna, med ytterst få undantag, inte kommer att beviljas asyl så det hela framstår mer och mer som en ytterst bisarr fars. Och cynisk. 
Ska det äntligen bli dags att rättsligt avgöra vilka lagar och regler som gäller? Vilka fördrag som trumfar vilka? Vilka folkliga intressen och anspråk på vissa territorier och institutioner är legitima och vilka är det inte? Inte minst intressant blir det att få se frågor om nationell suveränitet och rätt till nationell säkerhet ställas på sin spets.

USA:s högsta domstol har precis avgjort, att enligt USA:s konstitution och rådande lagstiftning, även i förhållande till internationell rätt, har i varje fall USA full rätt att vidta mått och steg som befinns lämpliga för att skydda landet mot potentiellt hot från bl.a. migranter. Kanske en fingervisning om hur EU kommer att resonera och agera?
Den moraliska skulden för de som dör på Medelhavet ligger till 95% hos de politiker och framförallt massmedia som lockar hit migranterna.

Den som utsätter sig för den livsfarliga hinderbanan på vägen till Sverige kan vinna jackpo
tten, och få ett mycket bättre liv här. Men bara om man går via hinderbanan. Det är i princip omöjligt att komma hit på andra sätt.

EU står inför ett enormt dilemma. Miljoner afrikaner är på väg utan minsta lilla asylskäl.
Det går inte att dra det i långbänk längre. Snabba beslut eller EU:s upplösning!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar