fredag 23 juni 2017

Midsommar = jordgubbar!

Jordgubbsplantor var ett av de första plantorna jag planterade i trädgårdstäppan.

Där finns också stora finska blåbärsplantor. Bären är riktigt söta och mycket goda och ger riklig avkastning. Stenestad park säljer dessa.
Jordgubbarna göder jag med nässelvatten och jag betraktar dem nästan som ekologiska.
Idag kan man i stort sett köpa jordgubbar året om och odlingen har tyvärr, mer eller mindre blivit en ren industri.

För att få ut max av sin odlingar används mängder av gifter.
Om vi tittar i Jordbruksverkets broschyr, ser vi att jordgubbarna kan drabbas av mängder av sjukdomar/problem.
I jordgubbsodlingar kan du hitta: svartröta, gråmögel, ludet ängsstinkfly, svartfläcksjuka, ögonfläcksjuka , rödröta, kronröta och nålnematoder.

För att bekämpa alla dessa sjukdomar/problem måste allt sprutas bort. För mig som hobbyodlaren framstår det som ett under, att plantorna klarar av alla dessa preparat och att man får jordgubbar.
Odlarnas bekämpning medför att man utsätter konsumenterna för risker.

Med all besprutning kommer det för eller senare en obalans i jorden och naturen som faktiskt bidrar till, att på sikt öka angreppen.
Tyvärr blundar forskare för riskerna och går gifttillverkarnas ärenden, så att de skall få större anslag. Tyvärr är det så inom den högre forskningen att man är beroende av anslag.Man kan nästan dra slutsatsen att Jordbruksverket går giftbolagens ärenden.

Vi skall ha klart för oss att det är inga ofarliga preparat som används. Besprutnings gifterna som används kan bidra till ökad allergi, astma och cancer.

De som är värst utsatta är de som arbetar i jordgubbsodlingarna. Särskilt de som sprutar. Även om de skyddar sig med gasmask, handskar och skyddskläder.

Ett av de farligaste preparaten BetanalSC, där det verksamma medlet heter Fenmedifam, hittar man i riskupplysningar följande om giftet:
”Mycket giftigt vid inandning. Irriterar andningsorganen. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Giftig för fjärilar, bin, humlor och andra pollinerande insekter.”


Det finns många hycklare och en av dem är LRF. De vill själva framställa sig som miljövänligt. I år har de dessutom begärt dispens av Kemikalieinspektionen, för det förbjudna starka växtgiftet BetanalSC.
Kemikalieinspektionen avslår LRF:s ansökan. Då händer det otroliga! LRF överklagar beslutet till Miljödomstolen som kör över Kemikalieinspektionen och ger dispens.

Inom lantbruket är det väl känt att Lantmännen som ryms under LRF-paraplyet är storsäljare av växtgifter.
LRF använder sig av märket Svenskt Sigill som tillåter både konstgödsel och växtgifter.  Många går på denna bluff och luras,
att tro att det är något slags "kravmärke", men så är det inte!
Det är bara ett försäljningsargument!
 
Ett tips är att när du skall köpa jordgubbar till midsommar kan du ”googla”under:
”Krav och giftfria jordgubbar” så hittar du garanterat giftfria jordgubbar. 

GLAD MIDSOMMAR!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar