onsdag 28 juni 2017

SVT är bortom all ära hederlighet!

2015 var vi inne i en offensiv från SVT och övriga i MSM där begreppet "Kompetensregn" skapades. Den rödgröna regeringen vägrade att låta AMS presentera siffror på utbildningsnivån hos detta "regn!"

Vad som hände är så groteskt att man saknar ord. Statliga propaganda STV basunerade ut påståenden om "Kompetensregn", men när man försökte få ut underlaget från statliga AMS, som har siffrorna, så vägrar man lämna ut dessa. Givetvis för att det hela var en ren lögn.
Hur har SVT fått siffrorna till att börja med, om det hela nu är hemligt?
Man kan också undra på vems order SVT genomförde denna propaganda?

Med sitt agerande SVT är bortom all ära och hederlighet och måste läggas ner och alla anställda skall givetvis avskedas.
Vi kunde läsa följande fantastiska nyheter och det kompetensregn Sverige hade begåvats med:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/var-tredje-syrisk-flykting-hogutbildad
”Med den syriska flyktingvågen har Sverige fått den största akademiska tillströmningen hittills. Mer än var tredje syrier som anländer har en högre utbildning med sig i bagaget, visar en granskning som SVT Nyheter gjort.”

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/snabbspar-till-jobb-for-syriska-lakare-i-uddevalla
”I gruppen finns erfarna läkare från Syrien, men också från Somalia, som inte vill hellre än få komma ut i arbete. Där finns bland annat kirurger, gynekologer, urologer, hjärtspecialister och allmänläkare.”

https://www.svt.se/nyheter/tusentals-valutbildade-flyr-till-sverige
”Aldrig tidigare har så många välutbildade flytt till Sverige, enligt en granskning som SVT Nyheter gjort. In i landet strömmar färdigutbildade ingenjörer, läkare och ekonomer. Antalet godkända civilingenjörer från utlandet har mer än fördubblats på bara ett år. ”

”Aldrig har så många välutbildade flyktingar kommit till Sverige. I Sörmland har utbildningsnivån för hela befolkningen höjts i och med invandringen. ”

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/syrier-kommer-med-efterfragade-yrken
”Det regnar kompetens över Sverige just nu. ”

I veckan kunde vi läsa följande:
Komvux för svårt för många nyanlända
De grundläggande kurserna på Komvux, som ska ge grundskolekompetens, är för svåra för många nyanlända som inte gått i skolan tidigare. Skolverket får regeringens uppdrag att se över om kurser kan anpassas för att bättre svara mot behovet och för att den föreslagna utbildningsplikten för nyanlända ska vara meningsfull.
Skolverket ska redovisa förslag om stöd till kommunerna och material för att kartlägga nyanländas kunskaper i november i år. ”
Då får vi se om det kommer några motfrågor från media till skaparna av begreppet "Kompetensregn", nu när verkligheten börjar komma ifatt propagandan.

Man har alltså inte ens utrett kunskapsnivån nu två år senare. Här finns ju verkligen en ocean av motfrågor att ställa till politiker och tjänstemän från de journalister som uppenbart villigt lät sig luras när det begav sig. En chans att återupprätta hedern, granska makten och ställa lögnarna till ansvar.

SVT var inte de enda som rapporterade entusiastiskt om "Kompetensregnet" utan det var i princip hela dagspressen, så det finns ju många som kan intervjua, analysera, gräva, problematisera kring detta. Foliehatten uppmanar alltså i princip hela journalistkåren att ta tillfället i akt att rätta upp sin heder och sitt skamfila rykte, det kan faktiskt vara sista chansen.

Svenska politiker har gjort "raka motsatsen" till vad andra länder eftersträvar. Andra länder försöker höja - inte sänka - befolkningens genomsnittliga utbildningsnivå och produktivitet.

En ledare i Dagens Industri 8 maj 2017 avslutas:
”De flesta asylsökande är ungdomar eller vuxna i arbetsför ålder. De skulle alltså kunna bidra till ett ökat skatteunderlag för kommunerna. Men då måste de in på arbetsmarknaden. Och för att det ska kunna ske måste fler enkla jobb uppstå där man inte behöver fullständiga språkkunskaper och inte någon gymnasieexamen.”

Hur "uppstår" enkla jobb, där man "inte behöver fullständiga språkkunskaper och inte någon gymnasieexamen"?
Först importerar svenska politiker medvetet en i genomsnitt mycket lågutbildad och lågproduktiv befolkning.

Sedan ska det mirakulöst "uppstå" eller på något sätt skapas efterfrågan på att anställa denna lågutbildade och lågproduktiva befolkning utan fullständiga språkkunskaper.

Vi har en plikt att ta emot de som kommer hit och söker asyl, eftersom det är en mänsklig rättighet. Men konsekvensen är stora direkta och indirekta kostnader för samhället och att vi förlorar möjligheten att hjälpa så många fler i närområdet.

Konsekvenserna av att ta emot de som söker asyl, är grundläggande för varje bedömning av huruvida det är rätt eller fel att ta emot asylsökande.
Eller som Wikipedia uttrycker det:
"the consequences of one's conduct are the ultimate basis for any judgment about the rightness or wrongness of that conduct"

Enligt konsekvensetiken torde det alltså vara omoraliskt att ta emot asylsökande.
Det är också den svenska statens plikt att främst se till de svenska medborgarnas välbefinnande och rättigheter. Det är för den gode bara att välja konsekvens- eller pliktetik som det passar en bäst.

För en vaken debattör ligger svaret på dilemmat i öppen dag. Det är en universell mänsklig rättighet att få söka asyl, det är däremot ingen mänsklig rättighet att asyl.

Pliktetiken bjuder att asylsökande ska tas emot och få sin sak prövad, likaså att den som inte befunnits ha asylskäl utvisas. Konsekvensetiken har precis samma svar. Plikten kräver att lagen gäller lika för alla och att den följs, konsekvensanalysen talar om att resultatet blir kaos om dessa grundläggande plikter, gentemot den enskilde, lokal- och globalsamhället, åsidosätts.
Nu är det ju dessutom så att asylshopping inte är någon mänsklig rättighet alls och att Schengenregleringen, om den följs, omöjliggör just asylshopping. Det är vår plikt att efterleva regelverket då vi de facto undertecknat fördraget. En etiskt högst tvivelaktig konsekvens av att Schengen åsidosatts är att varken Sverige eller annat land längre har vare sig viljan eller förmågan att ta hand om de där ursprungliga 160 000 som sitter fast i Grekland och Italien med löfte om att få sin asylansökan prövad inom EU.

Deras platser i det rättssäkra asylprövningssystemet går hela tiden åt till illegalt invandrade på asylshopping turné upp genom Europa för att slutligen hamna som utomrättsliga ”gökungar” i Tyskland eller Sverige. Medan de ursprungliga 160 000, med få undantag, man gjort utfästelser till, liksom flertalet flyktingar utan möjlighet till smugglarmutor, blir kvar där de är. Läger på Europas förstutrapp, i MENA eller Afrika kan göra detsamma, oetiskt är det och omoralisk är hela den hycklande hanteringen även om den omgärdas av aldrig så många handhjärtan och uppmaningar till andra att ta sig an blottställda migranter som vore de husdjur.

1 kommentar:

  1. Inte helt oväntat har ordet "komptensregn" idag en rätt löjlig klang och används vanligen på ett starkt ironiskt sätt i de flesta texter..

    SvaraRadera