onsdag 23 december 2020

Funderingar om Covid-19!

Sverige är ledande IT-nation och hade kunnat vara ledande i världen vad gäller utvecklandet av distansundervisning. Då hade vi tillämpat försiktighetsprincipen och värnat om alla svenska barns hälsa. Vi hade gyllene tillfälle att ta fram verktyg, utveckla tjänster och skapa framtidens skola. Kompetens och tjänster som kunnat gå på export. Istället satsade Anders Tegnell på ett högriskprojekt genom att sprida smittan bland barnen på Sveriges skolor
Verktygen finns redan på plats egentligen. Det som saknats har varit viljan. Resultatet ser vi på de dagliga pressträffarna. Över 8000 döda och vi ser inte något slut än. Vi lär passera 9000 döda innan året är slut med den smittspridning som skett under senaste veckorna. Covid-19 kommer att fortsätta under vintern, eftersom vi inte kommer hinna få ut vaccin snabbt nog.
Foliehatten anser det är supergalet att öppna skolorna i januari. Varför ägnade man inte sommaren åt att förbereda för distansundervisning? Regeringen/FHM var förstås så naiva, att de inte trodde på någon andra våg.

Foliehatten anser att Sverige gjort precis allt fel i hur man hanterat denna pandemi. Ljusglimtarna är få. Att rekommendera distansarbete var bra, men även det var Tegnell emot inledningsvis, eftersom det inte främjade jämställdheten. Tur han fick ge sig på den punkten, för annars hade vi väl haft 20.000 döda idag.
Det är en fördel att kunna övergå till distansundervisning även i grundskolan. Varenda unge har tillgång till en läsplatta idag och de som inte har det, hade mycket väl kunnat få det genom skolans försorg. Vi har verktyg som Teams och Skype. Det är bara att sätta igång och köra. Vad är problemet? Är man rädd att ungarna inte ska få mat? De skulle i sådana fall kunna få gå till skolan och hämta varma matlådor utanför skolan.

Lärarnas riksförbund har låtit göra en enkät bland skyddsombuden om Covid-19 i Sveriges skolor.
Där svarar så mycket som en fjärdedel av skyddsombuden att deras skolor inte har följt
FHMs råd om hur pandemiläget ska hanteras. En stor del av förklaringen är att det inte ens är möjligt att följa rekommendationerna i skolornas ofta trånga lokaler. Många svar handlar om att det är omöjligt för elever och lärare att hålla avstånd i såväl klassrum som i personalrum, korridorer eller i matsalen.

Enligt förbundets beräkningar är det så många som
30 000 lärare, som jobbar på skolor som inte följer råden från FHM.
Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas riksförbund till TV4: ”Det här är katastrof. Vi kräver att alla skolor gör en riskbedömning ihop med våra skyddsombud.”
Att lärarkollegorna träffar varandra behöver inte betyda att de smittar bara när de fikar. De som hävdar att det bara är elever som nu smittar lärarna har inte lyckats påvisa några evidens för detta. Det är en blandning men att lärarna står för en stor del kan man anta när smittspridningen i den åldersgruppen varit stor under hösten. Här är en artikel i Lancet när man gått igenom proportionerna i England.
Dessutom går det minst 20 elever på varje lärare, så det är garanterat eleverna som är motorn i det här. Allt blir en enda smältdegel i skolan. Men egentligen är det rätt ointressant om det är eleverna som smittar lärarna eller om det är lärarna som smittar eleverna eller om det är lärarna som smittar varandra. Det vi kan konstatera med lätthet är att skolan är en stor arena för smittspridning av Covid-19. Lösningen skulle kunna vara att övergå till distansundervisning även i grundskolan till dess vaccin har distribuerats brett i Sverige. Att återöppna grundskolan i januari känns som komplett vansinne.
Foliehatten har en släkting som lärare. De har tydliga instruktioner att inte träffas i personalrum, fikarum mm för att minimera kontakter lärare-lärare.
De har alltså betydligt mer elevkontakt än kontakt med andra lärare. Förberedelser o
ch annat arbete som inte involverar elever görs hemma.

Ett stort problem är antagligen "moderna" lokaler med kostnadsoptimerad ventilation o
ch storlek och fasta fönster där elever och lärare vistas stora delar av dagen.
Det där eviga snacket om att "hålla avstånd
och tvätta händerna” är bara att förskjuta ansvaret och att upprätthålla en illusion av att man gör något. Skolmiljön är inte ett ställe där avstånd går att upprätthålla samt att gruppstorleken är större än vad vi får vara på julen och självklart borde elever/lärare ha munskydd.
Det finns flera rapporter i media/nätet om kaos på Systembolaget. Det verkar inte som om FHM förstår vidden av problemen med öppna Systembolag! Vad vore en jul utan en snaps! 
Ingen kommer heller att dö under jul/nyårshelgerna eftersom FHM inte tänkt rapportera nått alls över helgerna. Efter idag blir nästa rapport på tisdag om en vecka. Covid-19 tar semester under julen precis som Tegnell & Co. Bara de inom vården som får slita hela helgen medan FHM är hemma och dricker glögg. Förnekarna kommer att bli glada, eftersom de kan påstå att ingen dör i Sverige av Covid-19, medan man fortsätter dö i andra länder där man har råd att anställa personal som rapporterar.

 

2 kommentarer:

  1. Var går våra funderingar åt var sitt håll hatten , förklara varför vi har underdödlighet kanske är en bra början

    SvaraRadera