fredag 4 december 2020

Vad är anledningen till att flickor/kvinnor får högre betyg?

 För några dagar sedan fick vi via all svensk media höra att flickor/kvinnor har högre betyg än pojkar/män. Om vi gräver ner oss i fakta framträder en ganska intressant bild.

När högskoleprovet infördes har pojkar/män haft högre resultat än flickor/kvinnor. Under 30 år har den feministiska vänstermakten arbetat med att göra det mer ”könsneutralt” - sänka pojkars/mäns resultat och öka flickors/kvinnors. Det makabra i detta är att ”begåvade flickor” får höga betyg och behöver inte göra något högskoleprov för att ta sig in på universitetets mer eftertraktade utbildningar, medan pojkar/män missgynnas i betygssättningen och behöver den räddningsplanka högskoleprovet erbjuder. Det blir det en underrepresentation av begåvade kvinnor bland de skrivande, vilket man ser i resultaten, men tolkar som att provet gynnar män. I 30 år har feministiska vänstermakten arbetat med att mediokra kvinnor ska få samma resultat som begåvade män.

Det var intressant att notera vilken hysteri som uppstod i regering och myndigheter kring möjligheten/icke-möjligheten att genomföra årets högskoleprov och en Generaldirektör kastades ut från karusellen. Högskoleprovet är sossarnas/kommunisternas adoptivbarn för den heliga värdegrunden och allas lika värde in absurdum. 
Kunskapslyftet och andra möjligheter att återläsa försummade gymnasiestudier bör stramas upp, så att projektet förlorar ryktet att vara en glädjebetygsfabrik och politiskt sabotage av undervisning. Det är naturligtvis en omöjlighet för de flesta att på något år gigantiskt höja sig som Thomas Bodström som blev Justitieminister kändisadvokat och mångmiljonär.  Svensk utbildning är alldeles för viktig för Sveriges framtid för att misshandlas av politiker med knapp gymnasiekompetens(Löfven).
 

Tidningen Läraren har i en artikel ”Flickorna har gått om pojkarna i alla ämnen,”
Vi kan notera att trots att flickor/kvinnor har sämre studieresultat än pojkar/män inom samtliga ämnesområden ger svenska lärare konsekvent flickorna högre betyg. Diskrimineringen har nu gått så långt att det inte finns ett enda skolämne där pojkarna får högre betyg.
Tittar vi på mätningen, kan vi konstatera att sedan betygssystemet infördes 2012–2013 har diskrimineringen ökat i 17 av 21 ämnen. Störst förändring har det varit i fysik och kemi, där flickornas betyg under läsåret 2012–2013 var 6 respektive 9 % bättre än pojkarnas. En skillnad som nu är uppe på 9 respektive 12%.
Den feministiska vänstermakten vill att pojkar/män och flickor/kvinnor skall ha ungefär samma betyg. Märkligt är att liberala feminister avviker. När det gäller kunskaper så skriver pojkar och flickor ungefär lika bra på . Vid de standardiserade proven skriver pojkar/män något bättre. Lärare har fått direktiv genom läroplanen att arbeta med progressiva kvalitativa bedömningar. Istället för att skriftliga prov så har lärarna seminarium där elever bedöms. Andra sätt att bedöma är grupparbeten eller redovisningar.

Räcker du upp handen och kan svamla en massa dravel får du ett bättre betyg. Lärarna kan enligt läroplanen ge dig ett sämre betyg eller bättre om de hör dig räkna fel eller rätt, när de träffar på dig på Lidl/ICA.
En del lärare ägnar sig åt sambedömning -
elev och lärare sätter betyg tillsammans. Det är lärarna som bestämmer betygen i verkligheten. Många pojkar har svårt för kvalitativa bedömningar - redovisningar eller räcka upp handen i klassrummet eftersom de ogillar att redovisa sina kunskaper på det sättet. Skillnaden mellan pojkars och flickors faktiska kunskaper är små men skillnaden i betyg blir allt större eftersom nu även etniska svenska pojkar/studenter börjar få svårt att hantera progressiva pedagogiska metoder. Invandrarpojkar har också svårt att orientera sig i den svenska progressiva skolan.
Det finns pojkar som har mycket lätt för matematik och som inte får skriva prov, utan det är pojkarnas aktivitet på lektionen som skall noteras och betygsättas. Vilken lärare klarar av att bedöma pojkars kunskaper på detta sätt? Lärare är värdelösa som bedömare, observatörer och analytiker.

Under sin aktiva arbetstid träffade Foliehatten(via SACO) många på LU. En antropolog (de gillar observationsstudier) berättade att de sämsta observatörerna var lärare. Lärare har inte några metoder för bedömning och att deras observationer kan reduceras till allmänt tyckande. Det är mycket välkänt att komma in på lärarutbildningarna är inget större problem eftersom det inte ställs några större krav. Många lärare sympatiserar med vänstern, feministerna och är kvinnor.

För en vecka sedan ringde en lärare till "Ring  P1" och sa att många äldre lärarna lämnar skolan pga av den låga kvalitén/kunskaper på många nya lärare. Hårt men hårda ord är oftast genaste vägen mellan två punkter, men det gäller inte i Sverige. Här kan det oavbrutet pågå! 

Skolverksamheten är kanske den som mest påverkats av mångkulturen och det är inte de bättre bemedlade barnen som drabbas. Intressant är att läraren hade synpunkter på, att om du kom som flyktingbarn i tonåren med dålig skolgång till ett land med totalt annat språk som svenska, skulle du inte klara av skolan. Flickorna klarar sig bättre med sin tydliga könsgenetiskt grundade högre språkliga begåvning, men det ursäktar inte mångkulturprojektet som
för skolan är en katastrof.

Kvalitén på uppsatser/avhandlingar i pedagogik har blivit sämre. Problemet är att läraren inte klarar av att arbeta med vetenskapliga metoder och anledningen är att pedagogerna i västvärlden övergav vetenskapliga metoder för mycket länge sedan. Många av dagens doktorsavhandlingar i pedagogik innehåller ibland intressanta insikter, men de ligger inte på den nivå de borde göra, utan i bästa fall ser det ut som en stor C-uppsats.
Många anser att progressiv pedagogik inte fungerar och de progressiva pedagogerna vägrar ändra bedömningssystemet till ett kvantitativ och standardiserad system. De pratar hellre om "maskulina normer." Anledningen är att lärarna vill ha kontroll över bedömning och betygsättning och villo inte bli granskade eller hållas ansvariga, om Sverige inför standardiserade prov. Ett hårt slag mot den post-marxistiska John Dewey vänstern som huserar på Skolverket, lärarprogrammen, facken och i politiken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar