måndag 28 december 2020

I Kalifornien stängs elen av minst 1 gång i veckan!

Enligt oilprice.com är Kalifornien den stat i USA som importerar mest el. 2020 importerade staten 25% av sin el från andra stater i USA. Kaliforniens nettoimport var 70,8 miljoner MWh.
Trots sin stora elimport har Kalifornien under 2020 upplevt blackouts. Vissa anser att klimatproblem är en viktig anledning. Varmt väder innebär att människor använder mycket mer el till sina air conditions. Demokraterna styr i Kalifornien och de pekas ut för den dåliga planeringen,  när de stängde ner gasverk, utan att ersätta den med något annan reglerkraft. Elbristen har nu blivit ett stort problem för den folkrika staten och inte bara där, utan även i Texas.

Under perioden 2008 till 2017 hade Kalifornien 4 300 elavbrott och Texas cirka 1 600.Det är inte bara i dessa två stater som energiförsörjningen är ett problem, utan det finns mängder av stater som också har problem, men inte i den storleksordningen.
Redan 2007 stängde Kalifornien ner 11 koleldade kraftverk och har idag bara ett kvar. Det sista kärnkraftverket kommer att stängas omkring 2025. Egen oljeutvinning kommer att begränsas med ökad import som ett resultat. Amerikaner kan nu "glädja sig" över att Joe Biden och Kamela Harris exporterar Kaliforniens energipolitik till hela USA.
De grönas mål är att investera i förnybara energikällor som är så beroende av vind och sol. Problemet är att man inte har satsat på att bygga ut de reglerbara produktionen som inte är beroende av yttre omständigheter. Istället lägger man ner den.

Kaliforniens guvernör Gavin Newsom
har som mål att avveckla fossildrivna bilar och förbjuda försäljningen 2035. Det gör att det blir ännu större problem med elförsörjningen och att el kommer att bli ännu dyrare. Flera county har infört ett förbud mot användning av naturgas för hushåll.

Jämförelse av priset på energi från naturgas och el i Kalifornien.
När Joe Biden tillträder som president har han en  klimatplan som lägger stor vikt vid den förnybara energin.
Vad Brian Deese inte nämner i sin artikel är var att all den extra lagring och andra kostnader i samband med förnybara energikällor som kommer att höja de redan höga elpriserna, utan att de skapar många jobb. Den största nya solenergianläggningen i USA, kommer bara att skapa sex permanenta jobb som vardera tjänar 43 000 dollar per år. En genomsnittlig kärnkraftsanläggning med två reaktorer har 1 200 anställda.  Pennsylvania är den stat som exporterade mest el. De har en nettoexport på 70,5 miljoner MWh. Deras viktigaste energikällorna är naturgas och kärnkraft.
Vi får ständigt höra av Stefan Löfven och Isabella Lövin att grön energi skapar många nya jobb! Foliehatten vilka jobb?
Kalifornien är ett skräckexempel när de gröna får makten och Sverige sitter snart i samma sits.

Om vi får en riktig köldvåg i Europa kommer konsekvenserna av den vansinniga energipolitiken som de gröna står för och har genomfört med vind och sol, blir väldigt synliga för alla. Europas befolkning kommer att frysa och kWh priserna blir skyhöga.

Sverige har snart stängt av 2/3 av kärnkraften sedan 2014 och vi kämpar också med driftsäkerheten för de återstående reaktorerna. Vid nyår stängs ett av verken ner i Ringhals.

Hittills har Löfvenministären räddats av klockan, det vill säga att låg kapacitet inte har sammanfallit med kallt väder och att grannländerna har haft möjlighet att exportera något under de högsta konsumtionstimmarna. Det är ingen självklarhet i en långvarig kyla.
Om hela Sverige drabbas av köld under en vecka kommer regerings satsning på vind och sol,. upp på bordet eftersom de inte kan leverera vad som efterfrågas. Vi kommer att få ständig elbrist och folk får frysa, Frågan är också varifrån el skall komma till alla elbilar!

Foliehatten hoppas innerligt att vi får en rejäl köldknäpp så att den totalt inkompetenta regeringen ställs mot väggen med sin totalt vansinniga energipolitik.

1 kommentar:

  1. https://beta.swebbtv.se/videos/watch/8226f63a-db7a-4414-ac00-fc5d3178eed2
    Swebbtv avstängd från youtube för gott.
    Kanske kan det leda till något gott.
    willgert som vanligt klok som en pudel - hörvärt - en tröst i bedrövelsen alla kloka röster på de alternativa sajterna.

    SvaraRadera