söndag 20 december 2020

Regeringen har sjösatt ännu ett döfött integrationsprojekt!

I fredags den 18 december dominerades nyhetssändningarna av de nya Covid-19 restriktionerna och de planerade dykningarna vid Estonia.
Ingen i media uppmärksammade att Sveriges regering samma dag lanserade ”
en alldeles oerhört gigantisk, fullkomligt storartad satsning” mot vår tids värsta/största samhällsproblem - segregationen.  ”Ett Sverige som håller ihop” är det genialiskt enkla och lättmemorerade namnet på detta vidunderliga och världsunika projekt.
Tobias Hübinette r ordet: ” Denna nationella plan mot segregation som lanseras idag bör vara den största satsningen i västvärlden mot just segregation och kanske i hela världen vilket återigen visar att den sittande rödgröna regeringen fortfarande är världens första och hittills enda antirasistiska liksom feministiska regering.
I handlingsplanen konstaterar regeringen att Sverige har gått från att under 1900-talets andra hälft ha varit världens mest socioekonomiskt jämlika land utanför den kommunistiska världen till att vara det land inom i-världen och i västvärlden där de socioekonomiska klyftorna växer som allra snabbast samt att dessa alltmer astronomiska och avgrundsdjupa klyftor är avläsbara i statistikens och siffrornas värld särskilt inom fem områden i det svenska samhället: bostadssektorn, arbetslivet, utbildningsväsendet, frågor som rör den parlamentariska demokratin och civilsamhället samt frågor som rör brottslighet.
För 2021–2023 beräknas 250 miljoner kronor per år i statsbidrag till kommuner, regioner och civilsamhälle för att minska och motverka segregation som fördelas av Delmos. Regeringen …..”
Tobias Hübinette har svårt att skriva begriplig svenska. Det är så många meningsbyggnads och syftningsfel att han framstår som svagbegåvad. Han har trots allt doktorerat. Senare har han i och för sig hamnat på Södertörns Högskola och Mångkulturellt Centrum, vilket är att likna vid en akademisk barnbassäng.
Begreppet "gigantisk jättesatsning" rymmer inte bara ett utan två onödiga förstärkningsord. Det går alldeles utmärkt att använda ordet satsning för att indikera att extra resurser används.

Han behöver inte lägga till "just nu" framför ordet eskalerande, eftersom det ordet indikerar en pågående ökning.

Varför skriver han "område och sfär" när ett av uttrycken är tillräckligt för att beskriva det han han vill beskriva?
Hela sista meningen är obegriplig. Han har stoppat in bisatsen "och kanske i hela världen" på fel ställe. Att Sverige har världens första och enda antirasistiska och feministiska regering är naturligtvis trams. Sverige är enda landet där en regering skulle komma på en sådan fånighet att utropa sin regering som sådan.
Foliehatten är stum över regeringens handlingskraft. Tror de verkligen att att 250 miljoner kommer att hjälpa?
Under de senaste åren har vi sett liknande projekt sjösättas med samma slagkraftig ord "Handlingsplan", "Vision" och"Värdegrund!" Mer pengar till ännu ett verkningslöst projekt  lär knappast hjälpa.
Löfvens supergrupp ska knäcka segregationen 2016
Under ledning av samordningsminister Ibrahim Baylan tillsätts nu en särskild statsrådsgrupp för att driva på insatserna för socialt utsatta områden.
Baylan; ”Jag är fullständigt övertygad om att utvecklingen går att vända, men vi måste jobba långsiktigt.”
Statsrådsgruppen i regeringskansliet ska säkerställa att Löfvens reformprogram för åren 2017-2025 verkställs. Gruppen ska också arbeta fram ytterligare reformer för att bryta segregationen och lyfta socialt utsatta områden.
I regeringens budget för 2017 avsätts 50 miljoner kronor, 75 miljoner för 2018, 100 miljoner för 2019 och 100 miljoner för 2020 till insatser för att bryta segregationen.
 
Supersatsning hit och krafttag dit. Det handlar om att ösa mer pengar över invandrare via olika organisationer och projekt. Man kastar pärlor till svin och svensken betalar. De enda satsningar som borde göras mot segregation är att avskaffa asylrätten, införa permanenta vattentäta gränskontroller och börja utvisa eller sätta i fängelse personer som inte kan sköta sig eller lyckas anpassa sig i Sverige

Intressant
är att Tobias Hübinette lyfter fram de gamla kommunistiska länderna som föredömen, där Sverige före var nästan lika ”bra” som de var. Skrämmande att sossarna fortfarande längtar efter ett kommunistiskt världsstyre där alla har det lika dåligt socio-ekonomiskt.
Varför tittar inte på de åtgärder som den socialdemokratiska regeringen i Danmark genomför att få bättre integration. Macrons Frankrike visar också vägen.
Det enda som hjälper är att kasta ut kriminella och deras familjer, ställa hårdare krav på individen, sluta dalta, stoppa fortsatt invandring. Stoppa islamiseringen, riva alla moskéer. Men gör mer av samma sak, precis som vanligt, så löser det sig. Mer pengar till Expo och muslimföreningar. Segregering kommer av att många invandrare inte vill vara svenska och heller inte tar till sig svenska värderingar.
De invandrare som vill bidra till samhället och kämpar på är de som kan integreras och de är inte många. Det absurda i att "hålla ihop" när den ena parten gör absolut noll för detta. Vad gör invandrarna för ansträngningar för att Sverige skall hålla ihop? Har inte regeringen upptäckt att inte anstränger sig, de får allt och lite till ändå . Nu när regeringen har bestämt sig för att diskutera klyftor, så kanske de kan diskutera orsaker och möjliga lösningar. Kanske behöver man inte ta emot stora mängder nya relativt fattiga, analfabeter och lågutbildade människor från u-länder helt i onödan, om man inte är intresserad av att motverka ökningen av socioekonomiska klyftor i Sverige?
Helt otroligt. Det låter som om vi lever i ett land med en enda stor Potemkinkuliss, i en tid, där människorna till det yttre ser ut som vanligt. Men, allt är egentligen bara kulisser. AB Sverige är absolut ett annat land. Inte ett land i egentlig mening utan just en kuliss av ett land som man vill "mema" in som om det vore verklighet. Denna propaganda är inget annat än ett försök att dölja dödsryckningarna av den homogena och hållbara nation som tills relativt nyligen fortfarande existerade.

"För minskad segregation och goda livschanser för alla."
Det är bara samma svammel som Orwell och ren och skär propaganda från en regeringen som inte har kontroll över något?
Propaganda för en statsmakt som ligger bakom allt som gjort att Sverige inte längre kan hållas ihop. Det var väl ändå en enig riksdag i början av 70-talet som klubbade igenom beslutet, att en gång för alltid, splittra upp och göra Sverige mångkulturellt. När allt som skett sedan detta katastrofala vägval bara blivit en eskalering av samma politik är det helt sinnessjukt att inbilla sig något annat än totalt förfall. Men nej. Lite idisslade sossefloskler löser nog detta skall ni se.
DI debatt har ett inlägg: ” Det verkar som att problemen ökar i takt med att befolkningens bakgrund förändras. Gruppen utrikes födda från länder utanför Europa har vuxit avsevärt i storlek under senare år. Vid 2000-talets början var omkring 55 000 personer av Sveriges totala befolkning födda i länder i Afrika och omkring 220 000 födda i länder i Asien. Motsvarande antal år 2010 hade ökat till 115 000 respektive 410 000. År 2019 var drygt 230 000 personer av Sveriges totala befolkning födda i Afrika medan omkring 780 000 var födda i länder i Asien. "
"Varje år omfördelar den offentliga sektorn resurser från inrikes födda till utrikes födda,"
Med regeringen nya giv med öppna gränser, är det ”bara att öka omfördelnings takten!”

 

2 kommentarer:

  1. Den stora (gigantiska jättesatsningen) på 250 miljoner till Sveriges 290 kommuner är en puss i Mississippi.

    En God Jul till Marcus och Foliehattens läsare.

    SvaraRadera
  2. Piss inte puss. Ok uppströms men inte nedströms.

    SvaraRadera