onsdag 10 februari 2021

Arbetslösheten ökar i USA!

Joe Biden har verkat som president lite mer än 20 dagar och via en presidentorder har han sett till att mängder av jobb i oljeindustrin kommer att försvinna. Biden lyckades med att få bort 70.000 (11.000 vid själva byggande och uppskattningsvis 60.000 ytterligare sekundärjobb) redan första dagen genom att dra till baka tillståndet att bygga Keystone XL pipeline

Både Joe Biden och Kamela Harris är fast beslutna om att inplantera Kaliforniens gröna energipolitik över hela USA. Planen finns här!

Redan 2007 stängde Kalifornien ner 11 koleldade kraftverk och har idag bara ett kvar. Det sista kärnkraftverket kommer att stängas omkring 2025. De grönas mål är att investera i förnybara energikällor som är så beroende av vind och sol. Problemet är att man inte har satsat på att bygga ut de reglerbara produktionen som inte är beroende av yttre omständigheter. Istället lägger man ner den. Resultatet är skrämmande, under perioden 2008 till 2017 hade Kalifornien 4 300 elavbrott/blackouts!

Man skulle kunna tro att Kalifornien slutade/minskade använda olja när statens politiskt korrekta demokratiska maktelit slutade borra efter den! Kalifornien varsjälvförsörjande till över 60 % på olja och istället importerade man under 2019 över 70% av statens behov från Mellanöstern. En orsak till detta är också att Alaska-oljan, som hamnar i Kalifornien, har minskat till en fjärdedel av vad den var på toppen.

Vänsterpolitiker(dems)dunkar” fortfarande varandra i ryggen och skryter om hur gröna de är. Färre oljeplattformar i den kräsna Big Tech-elitens egen stat är viktigt och importerad olja luktar inte. Kalifornien kunde ha varit världens bästa välfärdsstat. Istället har de den högsta officiella fattigdomsgraden i USA.
36 % av befolkningen ligger under eller nära fattigdomsgränsen.
De höga huspriserna har medfört att Kalifornien har den näst högsta andelen hemlösa i USA.

Avstängning av konventionell kraft till förmån för vind- och solenergi har lett till en kraftig höjning av elpriserna och ett instabilt kraftnät.
Enligt
ett presidentdirektiv från Joe Biden har han sett till att ny oljeaktivitet inom federalt territorium inte får påbörjas. De står för 20-25 % av USA: s oljeproduktion. Det är ungefär så långt han kan gå som en "diktator", det vill säga utan att ha en lag från Kongressen bakom sig.

Ny oljeborrning på land i USA är idag praktiskt taget synonymt med ”fracking.” En form av oljeutvinning som är mycket skadlig för miljön och dyr. Oavsett synen på "fracking" om hur miljöfarligt det är, har det åtminstone ökat USA: s oljeproduktion dramatiskt under de senaste 10 åren. Det är en av de främsta anledningarna till att vi har haft billig olja och att OPEC har argumenterat för att sänka kvoterna.

Det är en helt annan sak att vidta politiska åtgärder och vill stänga det som nu utgör 80 % av USA: s oljeverksamhet, med de enorma sociala konsekvenser det kommer att få. Under valkampanjen uttryckte Biden sig i den riktningen. Han ”pudlade” senare när han blev pressad. Biden kommer att fortsätta arbeta för ett utsläppsfritt USA. Det är ungefär detsamma, med lite olika ord. Ett speciellt inslag i fracking är brunnarnas höga fallhastighet. Produktionen reduceras till en bråkdel om ett år eller två. Därför måste tusentals tusentals horisontella grenbrunnar borras årligen bara för att upprätthålla landets oljeproduktion. Om borrningen stryps faller produktionen snabbt. Michael Lynch uppskattade i Forbes redan 2019 att ett totalt förbud mot fracking skulle minska oljeproduktionen från skifferfälten med 8 miljoner fat / dag på ett till två år. USA: s totala oljeproduktion är för närvarande cirka 11 miljoner fat / dag.

Permian Basin är ett jätte skifferområde som sträcker sig över delar av delstaterna Texas och New Mexico. Vid sin topp 2019 producerade den nästan 3 miljoner fat råolja per dag, dvs. 25 % av totalen i USA. I Texas sker fracking mest på privat mark, vilket inte påverkas av Bidens dekret. Det är värre i New Mexico, där 90% är federal mark.

Biden ha
de kanske inte vunnit valet om befolkningen hade varit medvetna om vad Biden skulle genomföra. I fattiga New Mexico är befolkningen och delstatsregeringen i chock. De håller på att få en politiskt kontrollerad ”bomb” i knät. Oljan täcker nästan 40% av statens inkomstbudget. Miljarder dollar och över 60 000 jobb kan gå till spillo. Ska USA sluta använda olja om det slutar borras? Titta på vad som hänt i Kalifornien.

Detsamma kan sägas om oljesandsverksamheten i Kanada som drabbades av Bidens direktiv om att avsluta byggandet av Keystone-rörledningen till USA. Saudiarabien, Ryssland och många andra hoppade av glädje när de hörde talas om Bidens presidentorder.
Det skulle inte alls förvåna att det kaos som råder på elmarknaden i Kalifornien med minst ett el blowout i veckan kommer att sprida sig till hela USA!
Frågan är om befolkningen kommer att acceptera Bidens
gröna politik!

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar