torsdag 11 februari 2021

Har utbildningen kapats för ideologisk fostran av vänstern?

 Det är inget inneboende i studier och utbildning att de "skevar iväg mot ett naivt idealscenario." Studier och utbildning har kapats för ideologisk fostran mot ett naivt idealscenario ("bör"-värde) när ett studium av verkligheten och resultatet av många andras studium av verkligheten ("är"-värde) är en fostran i sig.

Dagens skolsystem har blivit mer av ideologisk fostran snarare än bildning och utvecklande av intellekt som klarar att ta sig an verkligheten som den är snarare än vad den bör vara enligt rådande regims ideal. Skolsystemet har nog aldrig haft något annat huvudsyfte än att fostra och producera icke systemhotande lydiga nettovinstgivande samhällsmedborgare. Det är det ena, det andra är att kranen idag är något så in i helvete åtdragen så att den synliggjorda dissonansen har ökat med försöken att döda det naturliga biologiska medelst det onaturliga syntetiska.

Skolsystemet är också anledningen till dagens samhällsklimat, där en majoriteten av eleverna nu går sammanlagt minst 16-17 år i skola, gymnasium och universitet och får en världsbild därefter. En världsbild som inte speglar verkligheten. Där skolans/universitetets referenser blivit den enda uppfostran unga får.

Förut balanserades de fåtal med lång utbildning ganska handfast av de med kortare formell utbildning i arbetslivet och inom familjerna. Nu är det ingen som håller emot när skolvärlden skevar iväg mot ett naivt idealscenario istället för att förbereda våra unga för verkligheten. Krocken med verkligheten visar sig vara hård för allt fler unga. Psykiska problem exploderar bland ungdomar och unga vuxna. Inte underligt att allt fler klamrar sig fast vid den trygga skolvärlden så länge de kan och sedan har det som referens resten av livet.

Förutom Greta då som skolstrejkar. Men också det är symptomatiskt att skolan är hennes referenspunkt. Precis som medierna, politikerna och ja nästan alla numera. De försöker uppfostra oss med det grupptryck de lärt sig i skolsystemet av idag. För de kan inget annat.

Se på alla dessa karriärpolitiker och broilers som finns i riksdagen. De har inte gjort ett ärligt handtag i hela sitt liv innan de påbörjade sin politiska bana i något ungdomsförbund. En lallare som Fridolin är rena skolboksexemplet på detta.
Man försöker klamra sig fast vid skolbänken. Universiteten är till stora delar mer ideologiproducenter och fostringsanstalter än lärdomssäten. Att tänka rätt är större än att tänka fritt. Fostran ingick förvisso även förr, men då för att studenten skulle utvecklas till en samhällsbevarande, ansvarstagande individ.

Engelske John Newman skrev på 1800-talet att universitetets syfte att ”förbereda [studenten] för att fylla varje post med heder och bemästra varje ämne.”
Newmans tankar kanske våra broilerpolitiker borde ta till sig speciellt detta med ”heder!”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar