måndag 22 februari 2021

Fixar-Frasse måste få sparken för andra gången!

Anders Ygeman kan slå ett rekord, att bli den första minister som fått avgå/sparken två gånger. Först fick han av efter Transportstyrelsen skandalen avgå och efter DN:s avslöjande om elberedskaps pengarna, är hans sits mer än hopplös. Om dessa uppgifter stämmer, att han har ljugit för riksdagen och slösat bort hundratals miljoner av skattebetalarnas pengar borde han avgå omedelbart. Foliehatten tror att Anders Ygeman är alldeles för korad för att inse, att loppet är totalkört för honom.

Det är intressant att se hur två GD helt plötsligt får för sig att bryta mot lagar, så fort Fixar-Frasse Ygeman drar i trådarna. Maria Ågren på Transportstyrelsen och nu SVK:s Lotta Medelius-Bredhe som oavsett eventuella påtryckningar från Ygeman på felaktiga grunder betalat ut pengar till ett privat bolag från beredskapskassan som enligt lag inte får användas för att avhjälpa högst normala effektbristsituationer under fredstid.

Foliehatten undrar om Anders Ygeman kommer att göra en "strandhällska" i KU framöver? Det vill säga sitta och blåljuga om sina egna förehavanden och skylla på GD:n. Går KU och svenska folket på detta ännu en gång?

SvDs Tove Lifvendahl skriver träffsäkert om Anders Ygeman som regeringens Fixare-Frasse: ”Fixaresorkarna är en brokig samling småkriminella, för det mesta klädda i randiga tröjor, keps och beredvilliga att utföra smutsiga uppdrag åt Krösus.
Den fixigaste av de fixiga är den påhittige men inte särskilt intelligente Fixare-Frasse.
Anders Ygeman har tidigare städat undan sådant som suger energi från regeringar och välvilja från opinionen. Sist slutade det med att han sopade bort kritiken genom att avlägsna sig själv ur regeringen.”
Ygemans företrädare på posten som energiminister Ibrahim Baylan
var nog om möjligt ännu mer inkompetent och korkad. Skillnaden mellan de bägge är att Baylan i stort sett aldrig fick något gjort, mycket snack i ingen verkstad. När han väl kom till skott så upphävs beslutet av driftige "fixaren" Ygeman!

Ygeman förklarade
under Ekots lördagsintervjun i P1 att havsbaserad vindkraft är bra. Regeringen har föreslagit att de som vill bygga havsbaseradvind, inte ska betala för kablar till fastlandet. Då blir det lägre kostnader säger Ygeman. Tittar vi på de betyg Ygeman har i matte i sin 2-åriga gymnasieutbildning ser vi att han har en ”2!”
En tvåa på social linje ... Är det allt vad intelligens sossarna klarar av att få fram till en sådan här viktig post som infrastrukturminister där man behöver bolla med miljarder? Fast
Fixar-Frasse kanske är övermänsklig. Han är infrastrukturminister med ena armen och digitaliseringsminister med den andra armen. Sedan hinner han också med att hålla koll på vaccinationerna och ta regionerna i öronen!

Det kanske förklarar att Ygeman inte kan räkna.
Någon annan betalar och denna någon annan är du! Det Ygeman höll tyst om är att kostnaden för att ansluta hasbaseradvind till elnätet (en kostnad som tidigare vindkraftbolagen bekostat) nu i stället ska betalas av Svenska Kraftnät och i slutänden hamnar sedan kostnaden på "nätkunderna" och de redan skyhöga nätavgifterna blir ännu högre.
Idag kan inte säga hur stor avgiftshöjningen kommer att bli för det beror på hur många havsbaserade vind som kommer att byggas. I regeringens förslag som gick på remiss står att man inte kan uppskatta den totala kostnaden. Det är anmärkningsvärt att regeringen tänker införa en ny avgift för hushållen utan att ens kunna bedöma hur hög den kommer att bli.
Svenska Kraftnät
har också fått i uppdrag att i förväg bygga ut set så kallade "transmissionsnätet" även till områden inom Sveriges havskust där det idag inte finns eller planeras någon vindkraft, men där "det finns förutsättningar" för att ansluta vindkraftanläggningar i framtiden och "där sådan utbyggnad främjar uppfyllelsen av Sveriges mål om förnybar elproduktion".

R1 och R2 nedläggning är ett politiskt beslut.  Att gå in med miljarder i stöd till vindkraft på havet är tydligen OK, men inte att stödja fortsatt R1-drift då lyser röda stoppsignaler.
En dansk rapport finns att havsbaserad vindkraft har en betydligt lägre livslängd, pga av allt salt de utsätts för.

Anders Ygeman fortsätter att neka till att pengar från elberedskapen skulle ha använts till att lösa akuta elproblem i Stockholm. Det stämmer inte. Det finns inget öppet eller hemligt avtal, säger han i lördagsintervju.

Det har nu avslöjats via dokument från Vattenfall hur MP/S regeringen har agerat.
”Strategisk anläggningsutveckling R1

Rapporten beskriver Ringhals 1’s anläggningsstatus 2015-12-31 efter genomförd modernisering och innehåller den slutgiltiga avlämningen för Ringhals1 på anläggningsnivå från projekt R1 RISE.
Ringhals 1 hade per 2015-12-31 en mycket hög säkerhetsnivå och uppfyller samtliga gällande moderna konstruktionskrav enligt SSMFS 2008:17.
Dessutom har Ringhals1 redovisat att anläggningen uppfyller villkor avseende oberoende härdkylning enligt SSM2013-302-13.

Samtliga större anläggnings komponentet (reaktortank, högtrycks- och lågtrycksturbiner, transformatorer, generatoret) är antingen utbytta eller har en livslängd som möjliggör drift bortom 2036.
Ringhals 1, med låga investeringar, klarar både 50 och 60 års drift.

Vilka enorma pengar som kastas i sjön och väldigt många utländska företag ”tjänar” på denna meningslösa jakt på koldioxid. Jakten på koldioxid bottnar i en ideologi utan fundament i verkligheten och vetenskapen är dömda till att finansieras med skattepengar eller gå under.

Regeringens “gröna omställningen” är i klass med Maos “stora språnget!” Resultatet bli detsamma. Regeringen med anhang tror att vi har en klimatkris när det i själva verket är en självförvållad energikris. I tron att man måste bekämpa klimatet förvärrar man energikrisen.
Frågan är vad som händer när Svensson inser att:
- de inte kommer att ha råd att köpa en elbil för den är för dyr
- byte av batteripaket efter 7-9 år kostar 270-290.00 + arbetskostnad
- elförsörjningen är intermittent och kan bara leverera el när det blåser
- kWh priset hamnar över 3:-
- arbetslösheten stiger kraftigt

Med det nya förslaget är det är tydligt vilken sida regeringen och energiminister Anders Ygeman står på. Elnätsbolagen ska försvaras till varje pris. 28 miljarder kronor – så mycket mer ska bolagen kunna fakturera sina kunder fram till 2027 om Ygeman får som han vill.

Argumentet är att Sveriges elnät är i dåligt skick och att det behövs pengar för att rusta upp. Det hade kunnat vara en rimlig analys – om det var så att elnätsbolagen agerade hederligt och tog sitt samhällsansvar på allvar. Men det gör de inte. De agerar som värsta sortens monopolkapitalister som utnyttjar det faktum att konsumenterna inte har annat val än att köpa deras tjänster.
Det råder nämligen inte alls någon brist på resurser. De senaste årens avgiftshöjningar på mellan sex och åtta procent har bara en procentenhet gått till investeringar (TT 10/1 2019).

Samtidigt som elbolagen i åratal klagat på att man inte får grönt ljus av myndigheterna att ta ut mer pengar från kunderna slussas stora vinstsummor uppåt i företagskedjan. De första åren av 2010-talet gav de största bolagen totalt nästan 25 miljarder kronor i koncernbidrag till sina moderbolag (SVT 13/12 2016).
Regeringens nya förslag innebär att eljättarna kan fortsätta vinstfesten på hushållens bekostnad. Ingen remissinstans tycker att förslaget är bra – förutom företagen själva.

Det som framförallt sticker i ögonen är att regeringen inte ställer några krav på att bolagen ska använda det ökade pengaflödet till att faktiskt investera i elnäten.

När Ny Teknik ställde frågan i mitten av januari till Anders Ygeman om varför det inte är specificerat – att kunderna faktiskt ska få det de betalar för, nämligen elnät som har god förmåga att transportera el – svarar han med en retorisk fråga: ”Vad ska det annars gå till?”

Det är inte första gången regeringen (läs MP) "hattar runt" och inte vet vilket ben de ska stå på när de exempelvis plötsligt överger en teknik de påstått är miljövänlig (dieselbilar och metanol) för att hoppa på någon ny oprövad och "fräck" teknik till skattebetalarnas/bilägarnas stora vrede.
MP måste med varje tillgängligt lagligt medel vägras tillträde till politiska positioner där de kan tillfoga landet skada med sin verklighetsfrämmande idiotpolitik!

Det positiva är att Ygeman genom sitt minst sagt arroganta ministerstyre både bevisat att det verkligen finns en akut elbristsituation samtidigt som han genom sitt agerande helt dömt ut regeringens skatte- och miljöpolitik. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar