fredag 26 februari 2021

Kylan i Texas avslöjade att USAs infrastruktur är på dekis!

 För någon vecka kunde vi se att Texas fått Arktiskyla, med temperaturer som var nere på -35 C. Sådan kyla är ovanligt för Texas vid den här tidpunkten. Det brukar vara omkring +15 C.
Miljontals elabonnenter var utan el i flera dagar
och flera personer frös ihjäl! För att få en någorlunda bild av vad som hände i Texas var det nätet som gällde. Regim SVT hade ett större inslag om en brand i Australien och nämnde i förbigående om kylan i Texas.

I efterhand har man konstaterat att kraftnäten i Texas var mycket nära en blackouts och Texas vara bara några sekunder eller minuter från en mycket värre katastrof, säger talesmän för Electric Reliability Council of Texas som är ansvariga för nätet.

Texastribune: ”Texas elnät var "sekunder och minuter" borta från ett katastrofalt fel som kunde ha satt Texasborna i mörkret i flera månader. Miljontals kunder över hela staten börjar återhämta sig efter dagar av massiva strömavbrott, säger tjänstemän från Electric Reliability Council of Texas, eller ERCOT, som driver det elnät som täcker större delen av staten. Texas var farligt nära ett värsta - fall scenario - okontrollerade blackouts i hela staten.”

Bernadette Johnson, senior vice president för kraft och förnybar energi hos Enverus: ”Om nätet hade gått helt ner helt, kunde de fysiska skadorna på kraftinfrastrukturen i stora delar av nätet tagit månader att reparera.”

De av er som varit ”over there” har säkert noterat, att när ni kommit ut på landsbygden eller till mindre mindre städer, att deras nätverk av kablar kan jämföras med de i Thailand eller länder i det gamla Östeuropa. Foliehatten blev mycket förvånad över att deras infrastruktur är så eftersatt.

Media i USA har rapporterat att människor har frusit till döds i sina hem.

Nätoperatörerna lyckades avvärja den stora katastrofen den här gången. Ändå berättar kollapsen en historia om den eländiga infrastrukturen i USA och den gäller inte bara energiförsörjningen. Idag är den stolta bilindustristaden Detroit reducerad till en förstörd stad med förfalna hus och stora delar av bilindustrin lades ner och infrastrukturen förfaller i rekordhastighet.

För ett antal år sedan var USA världsledande på nästan alla områden. Landet hade den mest avancerade industrin i världen och på de flesta områden den mest avancerade infrastrukturen.

Det mesta av USA: s infrastruktur byggdes direkt efter andra världskriget. Detta bidrog till en enorm tillväxt och till att göra USA till världens ledande stormakt.

Idag spenderar USA bara 0,6% av sina offentliga budget på infrastrukturinvesteringar. Det ligger långt under Kanada som spenderar 2,9% av BNP.

I sitt
tal ”State of the Union 2013” medgav Barack Obama hur dåligt det var. Han lade fram en plan som han kallade Fix it First. Det skulle ha kostat 50 miljarder dollar för hela transportsektorn. Istället godkände kongressen en nedskärning på 1,9 miljarder dollar. American Society of Civil Engineers sa vid den tidpunkten 2013, att om denna nedgång fortsatte fram till 2020, skulle det leda till följande eftersläpningar som skulle kosta 31 biljoner dollar i BNP-förluster och förfallet har fortsatt.
Förlusten är lika stor som hela Tysklands BNP, 1,1 biljoner USD i handelsförluster, motsvarande Mexikos BNP 3,5 miljoner jobb 2,4 biljoner dollar i konsumentintäkter, i linje med Brasiliens BNP 3100 dollar i personlig inkomstförlust för varje amerikaner. När det gäller elnätet har USA fler och längre nätkopplingar än något annat utvecklat land, skriver Popular Science.

De privata företagen som äger mycket av infrastrukturen har helt gett upp att investera långsiktigt. För dem har det enda målet varit kortsiktig vinst. Det är därför så mycket av elnätet är så dåligt att det mycket lätt överbelastas. Detsamma gäller vägar, broar, vallar, vattenledningar och kommunikation. En del av pumpsystemet i New York som staden är beroende av för att fungera, är över hundra år gammalt. Foliehatten har varit i NY ett antal gånger och ta sig från Newarks dlygplats till Manhattan via Lincolntunneln tar sin tid.

Infrastructure Report Card skriver att om inte tillräckliga investeringar görs i elnätet i USA kommer förlusterna att uppgå till 208 miljarder dollar.
Blackouts i Texas fick stora delar av dricksvattennätet att frysa. 13,5 miljoner människor var utan vattenförsörjning. Nu var det Texas, men hela USA har ett föråldrat vatten- och avloppssystem som inte tål mycket under liknande förhållanden.

I en rapport om infrastruktur i USA skriver Council on Foreign Relations att landet kommer att ha en eftersläpning på 2 000 miljarder dollar i nödvändiga investeringar till 2025. Samma artikel säger att stormakten USA ligger på 13: e plats i världen när det gäller infrastrukturens kvalitet och när det gäller investeringar i infrastruktur är USA näst sista av G20-länderna.
Sverige har också en infrastruktur som förfaller snabbt. Järnvägsnätet är starkt eftersatt precis som vägnätet och kraftnätet, trots att staten får mängder av miljarder på diverse skatter.
Alla som kan tänka normalt inser, att invandring tar alla pengar som istället skulle satsas på infrastrukturen.

Kylan som slog till i Texas avslöjade hur ”illa/dålig” infrastrukturen är och det visar bara vilken väg resten av USA är på väg mot. Delstaterna kan se framemot kommande kraschar av vitala system och det kommer bara att förvärras och följderna kan bli katastrofala.

Förenta staterna är inte "ett glänsande hus på toppen av kullen" som Hillary Clinton för några år sedan ra
ljerade om. Heder åt henne som såg hur USA är uppbyggt!

Foliehatten får mer och mer en känsla av ett USA som man känner igen från den tredje världen - en liten superrik elit som lever i yttersta lyx, medan medelklassen är fattig och försvinner och arbetarklassen sjunker i fattigdom. Den en gång så avancerade infrastrukturen har sedan länge blivit alldeles föråldrad och det enda som hjälper är ökade offentliga budget, än att USA skall leka världspolis som nu senast med att bomba igen i Syrien, för lånta ”fjädrar!” Sanningen är att USA inte har de pengar för att leka världspolis!

Joe Biden är inte presidenten som kan få rätt på problemen i USA. Istället har han tagit bort allt som Trump införde och nu har han också börjat leka världspolis i Syrien och det bara efter drygt en månad.

Donald Trump tog några steg när han myntade ”Make USA great again!” De få steg han tog med att öka investeringarna i USA och som företagsman förstod han att det är den enda rätta vägen!

1 kommentar: