måndag 15 februari 2021

Svenska MP anser att kärnkraft är farligt medan de Gröna i EU vill ha mer kärnkraft!

Kärnkraft är farligt säger MP och de anser att det räcker med det överflöd av grön energi som solen och vind bjuder på som dessutom är gratis!

Det räcker inte med att MP har sett till att Ringhals 1 och 2 stängts, utan nu vill man stänga all kärnkraft. Frågan om en utökning av lagring av kärnavfall har sedan 2018 legat på regeringens bord och MP vägrar ta beslut i kärnavfallsfrågan.

Det är snart fullt i alla lager och 2023 är det
deadline! Vattenfall har varnat, att det redan 2024 kan det äventyra driften av kärnkraft. Vattenfall har haft ett otal möten med energi-och miljöministrarna och redogjort för hur situationen ser ut.
Enligt Vattenfall behövs/krävs ett politiskt beslut senast sommaren 2021 för att lösa problemet. MPs främsta argument för att inte ta något beslut brukar vara att säkerheten inte är fastställd än, men att ha allt avfall liggandes i ett mellanlager med mycket sämre säkerhet är inga problem.

För att strö ”salt” i såren för regeringen har EU-parlamentet för någon vecka sedan röstat igenom delar av en beställning av en rapport om kärnkraft och slutsatsen är, att EU behöver mycket mer av kärnkraft och pga klimatskäl!  Regeringen och EU går i otakt med varandra, när det gäller kärnkraft.

Strålskyddsmyndigheten skriver: 2011 lämnade Svensk Kärnbränslehantering (SKB) in en ansökan om att få bygga ett slutförvar av använt kärnbränsle.
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har granskat SKB:s ansökan mot kärntekniklagen och gav sitt godkännande 2018.
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt prövade samtidigt SKB:s ansökan mot miljöbalken och tillstyrkte 2018, men begärde kompletteringar.
Även dessa kompletteringar har godkänts.
13 oktober 2020 sade Östhammars kommun ja till slutförvar i Forsmark.
Regeringen ska nu fatta beslut om huruvida tillstånd enligt kärntekniklagen respektive tillåtlighet enligt miljöbalken kan medges eller inte.”

Foliehatten är mycket förundrad över att sossarna accepterar att MP på detta sätt saboterar ett beslut om slutförvaring. Det handlar om elförsörjningen i Sverige. Kan man verkligen tolka det som makten betyder allt för sossarna och vilka konsekvenser det får för Sverige skiter de fullständigt i, bara de får bestämma!

Om inte regeringen fattar ett positivt beslut i avfallsfrågan, måste kärnkraftspartierna M, SD, KD och L göra den till den viktigaste i riksdagen. De skall ta upp frågan gång på gång i riksdagen och grilla både Baylan och Löfven tills de lämnar ett svar, om vilken väg regeringen tänker ta.

Publicitet i denna fråga är oerhört viktig
eftersom en stor majoritet av folket kokar av vrede över MPs folk- och miljöfientliga politik. Detta kan bli frågan som avgör valet om de fyra partiledarna väljer att satsa allt. Den reaktionära USA-styrda MSM som är sugna på att få större upplagor måste tvingas att skriva om det här problemet och följa utvecklingen.

Tyskland borde vara ett varnande exempel. De har EUs högsta elpriser trots gigantiska satsningar förnyelsebar energi, De har totalt misslyckats med att ersätta den nedlagda kärnkraften och nu vill man lägga ner all kolkraft. Tyskarna har tecknat ett stort kontrakt med Ryssland om gasleveranser via Nordstream. USA har flera gånger visat sitt ogillande över detta kontrakt, eftersom de själva vill sälja gas till ett betydligt högre pris. Gasen skulle gå med båt till dockstationer och Sverige ingår också i dessa planer. Dockstationera kostar!

MP har säkert sett denna utbildningsvideo om hur många liv kärnkraften skördat.

MP har målat upp CO2 som det största hotet för mänskligheten. Folk mår dåligt och tror Jorden kommer börja koka när som helst. MP har med sin politik sett till att lägga ner kärnkraft och istället har Sverige tvingas importera massa "smutsig" el. Det krävs en MP-hjärna för att få det att gå ihop.

Det är viktigt att komma ihåg att MP föddes(bildades med den påstådda säldöden(som var ett virus och inte miljöförstöring) och känslostyrda kärnkraftsmotstånd som gick samman med Sovjetsponsrade vapenvägrare. Därför går avvecklingen av kärnkraften före allt.

Belgien och Tyskland men även
i Sverige är man i realiteten villiga att öka koldioxidutsläppen om det innebär stängd kärnkraft. I Belgien har deras MP gått med på att bygga naturgaskraftverk som ersätter kärnkraften och vi ser alla hur man i Tyskland ersätter kärnkraft med kol och rysk naturgas, allt påhejat av deras gröna. Officiellt tycker man såklart det är hemskt och precis som MP i Sverige pratar man om energilagring, vätgas och annat, men i realiteten godkänner man ökade koldioxidutsläpp. Hör Foliehatten ordet ”hycklare?”

Detsamma gäller vindkraften. MP är emot skogsbruk av miljöskäl, är anti jakt, vill öka naturreservaten och nationalparkerna. MP anser att skogen inte skall brukas eller att jagt får ske. MP vill hugga upp kraftledningsgator, dra skogsvägar och bygga vindkraftverk trots att det är ett mycket större ingrepp i naturen. De gröna i EU har nu fått igenom ett förslag i EU, att skogen inte är förnyelsebar!

MP är en kriminell sekt, en maffiaorganisation, i sig en orättvis jämförelse, eftersom maffian åtminstone har/hade heder. Det har inte MP och kommer aldrig att ha, eftersom de är simpla egocentriska genomruttna socialister, något som genomkorrumperade sossar och M(Reinfeldt) åtnjutit för sina syften.

Korkade svenskar som röstade för utbyggnaden av elöverföringen trodde att elen skulle strömma från EU till Sverige men naturligtvis blir det det motsatta när vi har billig el och de har svindyr el. Sverige har ett avtal att exportera el när länder söder om oss har elbrist.

För att rädda elförsörjningen i Sverige kan regeringen börja med att skynda på beslutet om mellanlagringen. Det underlättas förmodligen inte av att SKB slog ihop frågan om slutförvar och mellanlagring till en och samma ansökan. Regeringens politik har förmodligen gett sin respons till myndigheterna. Hittills har det varit NEJ! Det går inte att lasta bara dessa regeringspartier. C och V har lika stort ansvar!

Är det anständigt att utländska, framför allt kinesiskt kapital som skövlar naturen, förstör vårt elsystem och låter kommande generationer, skattebetalare och elkunder stå för notan?
Journalisterna är nyttiga idioter som normalt inte brukar kunna räkna ensiffriga tal i huvudet, men nu har
de köpt narrativet om hur "omodern" och dyr kärnkraften är. Politikerna är röstmaximerande, förda bakom ljuset eller i bästa fall leter de efter ett läge. Möjligen har de andra herrar.

Att nämna MP i samma andetag som seriös debatt är oseriöst. Extremistpartiets energipolitik leder till elbrist och bortkoppling.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar