fredag 12 februari 2021

Varken vattenkraft och svensk skog är inte hållbart anser EU– däremot vind och sol!

EU:s förslag att ta bort skog på listan över hållbara investeringar oroar Sverige. I november -20 var det vattenkraften som EU ansåg inte var en hållbar investering.

Att satsa pengar på skogsbruk ska inte räknas som en miljömässigt hållbar investering, enligt ett förslag från EU-kommissionen. Detta oroar svenska regeringen och skogsindustrin som nu lobbar hårt för att få med skogen på EU:s gröna lista som ska spikas i vår.

Magnus Berg på organisationen Skogsindustrierna:
”Syftet med det här förslaget är att styra kapitalet så man kan tänka sig att det påverkar investeringsviljan i svensk skogsindustri och svenskt skogsbruk på sikt.”

Sol- och vindindustri finns på förslaget till den gröna lista där EU definierar vad som är miljömässigt hållbara investeringar. Men inte naturgas som ersätter kol och bara vattenkraft som uppfyller vissa miljökrav.
EU-kommissionens förslag som varit ute på remiss, endast ”förbättrat” skogsbruk. Svenska regeringen uttrycker stor oro i sitt svar och uppmanar Bryssel att tänka om och göra rätt.

Magnus Berg : ”Det leder till att man minskar möjligheterna till att ställa om samhället. Vi kommer behöva mer av det som är förnybart och fossilfritt i framtiden.”

Hållbarheten i det svenska skogsbruket är hett omdebatterad. Skogsindustrin lyfter fram hur de tagit alltmer hänsyn till naturvärden när man avverkar och gjort näringen hållbar. Världsnaturfonden menar att svenskt skogsbruk fortfarande är ohållbart som inte skyddar arter och naturvärden tillräckligt.

Massiva avverkningar, som är normalfallet i Sverige, gör att svenskt skogsbruk sticker ut i EU, där man oftast avverkar mer selektiv och detta är något som spelar in i bedömningen som EU-kommissionen gör.

Mats Nilsson som är skogsvårdschef på Holmen skog: ”När vi brukar vår skog så är det ganska storskaligt. Det är ytmässigt på en helt annan nivå än nere på kontinenten. Är man van att se att det går till på ett visst sätt hemma och sen går det till på ett helt annat sätt någon annanstans så är det klart att man funderar på varför det går till så. Men våra skogsekosystem är anpassade för den här typen av storskalig störning eller påverkan.”

I vår ska EU-kommissionen fatta beslut om vad ska räknas som gröna investeringar, på EU-språk kallas det taxonomi. Och möjligen kan lobbyarbetet från svenska regeringen och skogsindustrin få kommissionen att ändra sig om skogen.

Det låter i alla fall svaret från EU-kommissionens Sverigechef ana.

Christian Danielsson som är chef på EU-kommissionens Sverigekontor: "Jag tror man kommer titta mycket nogsamt på de synpunkter som kommit från Sverige, i och med att Sverige och Finland är så stora och har så lång erfarenhet av ett hållbart skogsbruk. Det kanske är så att man inte har sett hela bilden när det gäller det hållbara skogsbruket i Norden."

Svenskarna kan nu skörda resultatet av att varken vattenkraft eller skogsbruk kanske kommer att klassas som inte hållbart. Att sedan vindkraft och solceller klassas som hållbart inser alla vilket enormt skämt EU är!

Gas- och oljeindustrins är inte hållbar för vinstprognoser. Som med mycket annat är principen "follow the money" applicerbar här. Med en stor utbyggnad av intermittent producerande sol- och vindkraft kommer det att finnas ett jättestort behov av reglerkraft som vi med kylan i Sverige kan konstatera. Regeringens energipolitik är en fullständig katastrof. Att se Anders Ygeman i SVT 30 minuter för en clowns framträdande!

Reglerkraft är det framförallt kärnkraft, vattenkraft och gasturbiner som är lämpliga. Slår man undan benen på kärnkraft och vattenkraften, så blir det klirr i kassan för de som kan sälja gas.
Åter verkar det som om tjänstemannahelvetet på EU inte begriper att vattenkraft i de nordliga länderna är av central betydelse för att generera energi för hela vår befolkning. Alternativet vore att köpa in gas eller andra fossila energikällor utifrån.
Det finns massor med kapitalstarka lobbyister i Bryssel med George Soros in spetsen. De har visserligen inte tillräckligt med inflytande för att helt och hållet diktera den förda politiken, men genom påtryckningar eller rena mutor kan de föra in, omformulera, och/eller ta bort utvalda delar i lagda förslag och på så sätt få igenom ganska mycket av sin vilja. Att formulera en paragraf så att den direkt missgynnar konkurrenter är ett utmärkt exempel på detta.

EUs verksamhet är inget annat än en gammaldags planekonomi. Man sätter budget för hur mycket jordbruket och andra områden får kosta och hur mycket det skall subventioneras kontra produktionsmålet under innevarande räkenskapsår. 

Sedan betalar man ut mellanskillnaden. Det är precis likadant i angränsade EU-departement. Företag och privatpersoner anslutna till EU:s stödersättningssytem sickas in till en byråkrat som sitter på avgörandet ifall det blir ersättning eller ej. och hur mycket (Det får man i efterskott inte förskott)

EU styrs av mäktiga oligarker förklädda som storföretagens lobbyister precis som förr i tiden. EU har nu gått från den ursprungliga idén om fred och ett förenat ekonomiskt Europa till en sakta utförslöpa i upplösande av nationellt självbestämmande genom att offentligt skämma ut nationer som inte dansar tango med eliten i Bryssel.
Varje politisk koloss av den kalibern har vandrat samma öde till mötes. Mer centralisering, mindre hänsynstagande för de enskilda nationers villkor - energifrågan för Sverige - och en större risk för vanstyre år efter år som i vissa avseenden kan anta maktfullkomligt auktoritära skepnader. Här finns fakta om Champagne som EU betalar till.

Sovjet föll på sitt auktoritära styre därför att de till slut inte kunde hålla utbrytarnationer och grupper i schack längre.
All power till nationer som Polen och Ungern som satt ner foten för den maktfullkomliga eliten i Bryssel. De har haft erfarenhet av sovjetstyret i modern tid. Foliehatten förstår mer än väl, om man röstar fram politiker som menar "Inte en gång till! "

MP (med sina bundsförvanter inom EU) fick för stort inflytande även där, precis som hemma. De drivs av sekterism och ideologi inte av kunskap eller logik. Men det måste man ändå ge dem att de har förvaltat sina vågmästarröster oerhört väl för sina syften och får närmast 100% utdelning om och om igen. Övriga politikers undfallenhet och okunnig medias MP-lojalitet har skapat detta ideologiska monster som kommer att förgöra välståndet i väst.

De gröna kommer hela tiden med nya förslag som ersättning för nedlagd kärnkraft.
Sveriges första vågkraftverk utanför Göteborg (Sotenäs) invigdes med buller och bång 2014. Subventionerad med över 80 miljoner med skattemedel.
Såldes för 1kr till bolaget Seabase 2019. Man vill inte kalla det för ”misslyckande" säger ansvariga, men det är just vad det är.

Elbilars batterier är enkelt att beskatta hårt i framtiden eftersom de  faktiskt är miljöfarliga, riktigt miljöfarliga tom ännu farligare än en miljö diesel! Vindkraftens vingar går inte att återanvända, utan måste grävas ner.

Varför beskattar inte EU detta? Svaret: Det är de gröna som styr i EU! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar