fredag 19 februari 2021

Regeringen väljer en livsfarlig väg med sin vindkraft!

Den svenska regeringen med Per Bolund i spetsen hävdar att vindkraft har blivit både konkurrenskraftig och lönsam. Bolund säger också att kärnkraft inte är lönsam och det är en direkt lögn. Det Bolund inte talar om, är att MP tvingat sossarna att ta politiska beslut med extraskatt och högre taxeringsvärde på kärnkraft, så att det ser ut som den är dyrare än vindkraft och inte lönsam. Enligt Bolund kommer Sverige att bygga ut vindkraften med närmare 20.000 nya vindkraftverk.

Tyskland som nästan har 30 000 vindkraftverk spridda över hela landet är det främsta exemplet på grön energipolitik och en bra jämförelse.

Tysklands tidigare gröna energiminister Jürgen Trittin förklarade 2004 att den gröna övergången skulle kosta ett hushåll motsvarande en glass i månaden. Det har länge varit den dyraste glassen i historien.

Den viktigaste och mest synliga subventionen av tysk så kallad förnybar energi, dvs. sol, vind och biomassa, sker genom lagen för förnybar energi, EEG (förnybar energilag). Lagen avgör hur mycket över marknadspriset tyskarna måste betala för förnybar energi. I Sverige kallas den för elcertifikat som du betalar på din elräkning med 0,091 per kWh!

Beloppet bestäms varje år av den tyska regeringen och fördelas huvudsakligen till hushållens elräkningar (något till företag). Det högsta beloppet var 2017 med 6,88 Euro cent per kilowattimme.
Detta motsvarar ca.
O,75 kr och är alltså mer än vad vi här i Sverige som mest betalar för själva elen. Foliehatten har ett 2 års avtal där han betalar 0,21 för el + 0.091 för elcertifikat + skatter. De senaste två räkningarna nät + el var nätavgifterna 120% högre,

Konsumentpriset på el i Tyskland 2020 satte ett nytt rekord på cirka SKR 3,20 pr. kilowattimme, inklusive alla skatter. I år har skatten sänkts till 6,50 Euro, en marginal minskning som propagandan utnyttjar.
Avgiften har faktiskt höjts till ca. 1 kr pr. kilowattimme. Anledningen till detta säger något om hur absurt det tyska subventionssystemet har blivit. Både elförbrukningen och det faktiska
elpriset föll också i Tyskland förra året till följd av Coronapandemin. Eftersom elpriset föll blev glappet upp till garantipriset för grön kraft större och som ett resultat ökade också subventionerna.

I september förra året hade EEG-kontot förlorat mer än 41 miljarder svenska kronor. Det beräknades och föreslogs att EEG-skatten för hushåll i år måste höjas till ca. 1 krona från 0,75. Regeringen misstänkte att detta kunde vara en alltför stark höjning även för tålmodiga tyskar. ’

Den tyska regeringen valde istället att ta cirka 30 procent av kostnaden via statsbudget. Prislapp 110 miljarder svenska kronor.
Vi kan dra slutsatsen att den tyska gröna regeringen enbart genom EEG-skatt 2021 kommer den gröna elen att subventioneras med mer än 300 miljarder svenska kronor. Det mesta hämtas från privata elkunder, resten från statsbudget. Detta är förmodligen det högsta stödbeloppet sedan EEG-lagen infördes.


De flesta inser att den väg som den svenska regeringen försöker välja, med att lägga ner kärnkraft och ersätta den med vindkraft, är inget annat en mycket mycket dyrbar historia och att man får en elproduktion som inte klarar av att försörja det svenska folket med el. De senaste 2 veckornas kalla väder borde fått regeringen att ”vakna” ur sin dvala och inse fakta. Frågan är vem som skall stå för notan när vindkraften byggs ut så kraftigt? Subventionerna kommer att öka dramatiskt!

 

1 kommentar:

  1. Tragiskt nog ser man oftast i diskussionen om vindkraftens förträfflighet att man över huvud taget inte lägger fram någon kompletterande energiproduktion när vinden inte blåser och vindkraften står still.

    SvaraRadera