måndag 1 februari 2021

Det är fantastiskt att BLM som hatar vita nomineras till Nobels fredspris!

Den omtalade rörelsen Black Lives Matter, BLM, tilldelas 2020 års Olof Palmepris och nomineras till Nobels fredspris. Olof Palmepriset är på USD 100.000.

Olof Palmepriset är instiftat av Socialdemokraterna med välsignelse från den mördade statsministerns och S-ledarens familj och delas ut en gång om året. Det ska enligt statuterna gå till någon person eller annan aktör som verkat för ”internationell förståelse och gemensam säkerhet”.

Rörelsen som startades 2012 fick förnyad kraft under demonstrationer över hela världen i kölvattnet av amerikanen George Floyds död vid ett polisingripande. BLM nominerades även till Nobelpriset av den norske parlamentarikern Petter Eide från Sosialistisk Venstreparti.

Eide till norska Klassekampen: ”När jag letade i bakhuvet efter det viktigaste som har hänt under året som gått när det gäller fred och konflikt, så tänkte jag på Black Lives Matter. Det är en enormt viktigt global rörelse som jag har blivit väldigt tagen. Studier har visat att de flesta demonstrationer som organiserats av Black Lives Matter har varit fredliga. ”

Menar Petter Eide att det är bränder, våld och kaos som är så speciellt fredligt? Eide är radikal socialist och han går igång på allt som luktar revolution. Så enkelt är det

Hitler och Stalin blev också nominerad till Nobels fredspris en gång i tiden. Nobels fredspris är för övrigt ett stort jävla skämt. Krigsherren Obama har fått Nobels fredspris. Fredspriset har blivit ett vänsterpolitiskt verktyg som tappat rejält i status efter att man gav det till Barack Obama, inte för att han gjort något för att förtjäna det, utan för det man vill han skulle åstadkomma.

Alfred Nobels testamente säger att priset skall tilldelas dem som:
"hafva gjort menskligheten den största nytta" och att en femtedel tilldelas "den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser".

Alla som ser vad som står i testamentet inser att Oslo inte bry sig mycket om detta. Idag följer kommittén den agenda som är gällande!

Redan för ett par år sedan finns det uppgifter om, att BLM högst sannolikt skulle komma att om några år nomineras till Nobels Fredspris. Nomineringen är med andra inte en större överraskning. Kristallnattkulan blev sannspådd ännu en gång.

Palmepriset som förärades BLM :s grundare förra veckan, höjde denna organisations anseende ytterligare. Vad kommer då inte nomineringen till Nobels fredspris att göra? Majoriteten svenskar, är fortfarande imponerade av vad de själva kallar "Fredspriset" och de ser sig i sin egenbild och i sin egna identitet för vad som i Sverige benämns "antirasist" och "emot högern!"

Vi har sagt det förr och säger det igen: BLM kommer ha starkt inflytande, på de lagar och beslut som vår regering och riksdag fattar de närmaste åren. Tillsammans med intresseorganisationen EXPO kommer de se till att de sista yttringarna av värdekonservatism och motstånd emot internationalism och motstånd emot globalism kvävs i sin linda. Att, som det heter i medias och politikers språkbruk idag, "...att varje utslag av rasism och fascism omöjliggörs."

De svenskar som i sina nyckelroller och sina politiska positioner har verkligt inflytande över Sverige står bakom BLM och står i allt upp för BLM :s aktioner, eftersom de, oavsett metoder, är "riktade emot rasismen."
Vår utrikesminister Ann Linde hyllade på twitter BLM:
"2020 års Olof Palmepris tilldelas internationella medborgarrättsrörelsen Black Lives Matter Global Network Foundation. De arbetar med fredliga medel, över hela världen, för att uppmärksamma och få stopp på polisbrutalitet och rasistiskt våld.” Läs kommentarerna!

Alla som inte är vänster anser att BLM är våldsverkare, de misshandlar människor, butiker slås sönder och oskyldiga våldtas. Upplopp och brottslighet är vad BLM håller på med. BLM har invaderat 1000-tals städer i USA och slagit sönder nästan allt.
BLM är inget annat än fattiga personer som använder droger och tar till våld. Dessa människor behöver inga priser, dom behöver ett jobb.

På vilket sätt har BLM medverkat till en ökad fred? Foliehatten kan hålla med om att man belyst rasproblem, fört frågan om ett jämlikare samhälle framåt, men med fred har det knappast att göra. BLM har  mer eller mindre uppviglat till våld och kaos, precis motsatsen till fred.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar