fredag 19 februari 2021

Kina har ersatt USA som EUs största handelspartner!

I början av veckan publicerade EU:s statistikbyrå Eurostat att
Kina under 2020 nu är EU största handelspartner. Kina har ersatt USA som tidigare varit EUs största handelsparter fram till 2019. 

Politico: ”Under den globala handeln "annus horribilis", starkt påverkad av Covis-19 pandemin, växte handeln mellan EU och Kina medan import och export till USA minskade kraftigt jämfört med 2019, enligt uppgifter från EU: s statistikbyrå Eurostat som publicerades på måndag.”

År 2020 ökade exporten av EU-varor till Kina med 2,2 procent och importen ökade med 5,6 procent, medan EU: s handel med resten av världen minskade dramatiskt (9,4 procent när det gäller export och 11,6 procent i termer import jämfört med 2019).

Pandemin drabbade den transatlantiska handeln hårt. Exporten av europeiska varor till USA minskade med 8,2 procent från året innan. Importen minskade med 13,2 procent. Resultatet av detta är att USA inte längre är unionens viktigaste kommersiella partner utan har ersatts av Kina. EU: s export till Kina 2020 uppgick till 202,5 ​​miljarder Euro, medan importen uppgick till 383,5 miljarder Euro.

EU: s handelsunderskott med Kina ökade från 164,7 miljarder euro till 181 miljarder euro. Parterna förväntar sig att handeln kommer att öka ännu mer efter att Kina och EU ingått ett principavtal om ömsesidiga investeringar i december 2020.
 

Godsmängden på järnväg mellan Kina och Europa har ökat kraftigt. Den officiella kinesiska tidningen Global Times skriver att antalet tågavgångar mellan Kina och Europa nådde 12 400 år 2020. Det är första gången antalet överstiger 10 000. Antalet containrar som transporterades på järnväg mellan Kina och Europa ökade med 56% samma år.

Cui Hongjian, chef för institutionen för europeiska studier vid China Institute of International Studies, berättade för tidningen att det vore bra om godstrafiken på järnväg kunde fortsätta växa med 2-3 procent per år.

För Biden-administrationen eller kanske man borde kalla den Harris-administrationen efter att Kamala Harris tog över ansvaret för kontakt med utländska statschefer, har problemen ökat. Administrationens uttalade politik är att Kina är USA: s fiende och de söker stöd hos bl.a. EU. Problemet för Harris-administrationen är att EU anser sig dra nytta av så mycket handel som möjligt med Kina. Materiella förhållanden har en egen kraft som ingen ideologi kan kompensera för.

Påtryckningar för "transatlantisk sammanhållning" kan fungera bra i partytal, men vad kommer EU att göra, när unionen blir mer och mer beroende av ökad handel med Kina?


I Asien noterar vi att handeln mellan ASEAN och Kina har överträffat den mellan EU och Kina, så även där har Biden-administrationen några problem att kämpa med. British Centre for Economics and Business Research (CEBR) skriver i en rapport att

Kina kommer att gå förbi USA och bli världens största ekonomi, ett halvt decennium tidigare än vad man ursprungligen trodde. Anledningen är att Kina har återhämtat sig från Covid-19 krisen mycket snabbare än andra länder. 

Den ekonomiska maktförskjutningen i världen kommer att ske under det decennium vi redan befinner oss i. Kina kommer att vara den största ekonomin i världen i absoluta tal. Detta kommer naturligtvis att ha stora politiska effekter.

Det "amerikanska århundradet" kommer definitivt att vara över och under det kommande decenniet kommer även de sista resterna av västlig hegemoni att ta slut. Världens ekonomiska tyngdpunkt har flyttats till Asien.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar