måndag 1 februari 2021

En ny en propagandamyndighet inrättas - Institutet för mänskliga rättigheter!

Enligt jämställdhetsminister MP Åsa Lindhagen avser regeringen inrätta ett institut för mänskliga rättigheter.

Utöver att begära uppgifter från andra myndigheter ska den nya myndigheten inte ha några befogenheter alls. Den kommer exempelvis inte att kunna pröva enskilda klagomål om kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Institutets arbetsuppgifter: bevaka hur regeringen och ”andra aktörer” i Sverige lever upp till mänskliga rättigheter. Ett förslag ligger redan i en lagrådsremiss - här. Enligt förslaget ska de starta sitt arbete i januari nästa år med en initial budget på 50 miljoner och var det skall placeras är inte klart idag!

I remissvaren har förslaget kritiserats för hur myndigheten ska kunna vara oberoende och vara trovärdigt, om myndigheten samtidig lyder under regeringen. I svaren framgår det också, att det redan finns andra myndigheter som har i uppgift att värna om våra rättigheter. Analysen är bristfällig, där finns varken tillräckligt bred eller djup om behovet, inriktningen och uppgifter för myndigheten. Advokatsamfundet varnade dessutom för att institutet kommer att vara impotent.

Det är typiskt för stater med totalitära böjelser, att inrätta en sådan myndighet. Foliehatten anser det är självklar att det första de skall göra är att börja med att kritisera bristen på yttrandefrihet och organisationsfrihet i Sverige. Kanske är det inte sådana mänskliga rättigheter myndigheten skall granska. Den är till för de mänskliga rättigheterna för vänsterfascister att göra upplopp och förstöra andra människors tillhörigheter.

Inte så svårt att gissa vems rättigheter som skall skyddas! Ännu ett totalt misslyckat projekt från våra synnerligen vilsna själar som påstår sig styra Sverige! "Vi skyddar demokratin genom att avskaffa den!"

De skapar en ny myndighet där de kan dumpa Eliasson som chef. Eftersom myndigheten inte ska genomföra någonting blir risken inte så stor att Eliasson gör något tokigt, dessutom blir de av med honom på regeringskansliet. Eliasson kan säkert som myndighetschef förlägga sin arbetsplats till Kanarieöarna året om.

Den största mänskliga rättigheten för Foliehatten är rätten att inte bli tvångsansluten till diverse register man aldrig hört talas om. Vad är egentligen mänskliga rättigheter nu när yttrandefriheten är under smygattack från vänsterfolket som likt "Prinsessan på ärten" ser hatretorik i varje buske stor som liten och hur används HMF mot oss svenskar?

Här kan man tala om politikens korruptionens vedervärdiga ansikte. Där de stjäl folkets pengar för att betala deras egna anarkistiska grupper. Allt för att se till så att dem själva skall få goda levnadsbetingelser och i framtiden god avsättning till pensionen.

Detta är inget annat än den vedervärdige diktatorns fastklamrande vid makten och att deras styrkor skall kunna få direkt uppkoppling till diktatorns kansli för att därigenom styra politiken som skadar medborgarna och landet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar