lördag 27 februari 2021

Ett försvar som försvann på några få år!

Det har gått lite mer än 10 år sedan man skrotade det svenska försvaret. Yrvakna politiker har vaknat och börjar prata om att man måste utöka det svenska försvaret.
Svenska försvarets militära underrättelse- och säkerhetstjänst Must skriver i sin årsöversikt för 2020: "ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas."


Must anser att "risken har ökat för att små eller medelstora länder som Sverige ska utsättas för kraftfulla påtryckningar." Det militära hotet utesluter inte gråzonshoten mot svensk ekonomi, teknologi, infrastruktur och demokrati.

Hoppas alla förstår varifrån fienden kommer och det är samma fiende, när Foliehatten gjorde sin militärtjänst för över 50 år sedan! Fortfarande har inte denna fiende anfallit Sverige!

Man behöver bara gå tillbaka ett par decennier, så var Sverige en stark försvarsmakt. Flygvapnet var bland de starkaste i världen, flottan hade dussintals ubåtar och fartyg och kustartilleriet vaktade kusterna från en mängd hemliga berganläggningar.

Idag efter ett antal ödesdigra och märkliga beslut som framför allt baserades på tron att framtida krig i Europa var uteslutna. Resultatet av denna politik blev att det mesta av försvaret är borta och Sverige har i princip inga möjligheter att försvara sig. Foliehatten tror att man under täcket förhandlat med ”Imperiet” för att få försäkringar om att de skulle gå in och försvara Sverige om ”fienden” skulle anfalla Sverige. Givetvis fick Sverige ge motprestationer! Överflygningar, signalspaning m.m.

Flightradar24 visar flyg med ads-b transponder på. En hel del plan på NATO-sidan har transponder. Idag är det en kraftig flygverksamhet i södra Östersjön och över Baltikum. Tankplan vid Bornholm, sigint-plan över havet och även våra egna Argus och Korpen har varit uppe dagligen. Drönare från Sicilien som flyger över Litauen och Lettland på 16 000 meters höjd för att sedan flyga över Ukraina och även över östra Ukraina på 17 000 meters höjd. Drönare kan vara upp över ett dygn utan paus!

När det svenska försvaret var som störst i mitten av 1980-talet. Det fanns över 100 000 soldater i stridande förband, om man också räknade in lokalförsvarsförband och hemvärnsförband fanns ytterligare 350 000 man. Flygvapnet hade över 300 flygplan, flottan hade ett 40-tal krigsfartyg och 12 ubåtar, och kustartilleriet bestod av 28 bataljoner.

Geografiskt är Sverige ett stort land, det femte största i Europa med sina 447 435 kvadratkilometer och vi har en av Europas längsta kuststräckor - 3 200 kilometer vilket gör att det inte är lätt att försvara Sverige.

President Reagan avslutade det kalla kriget med Berlinmurens fall 1989 och Sovjetunionens kollaps kort därefter, började kvaliteten på det svenska försvaret sjunka. Alla trodde att ”den ryska björnen” hade lagt sig till ro i sitt ide i all evighet!

Då hände det ytterst märkliga att försvarsledningen själv beslöt sig för att ta "time out". Militärerna i landet var övertygade om att invasionshotet för evigt var borta.

Begreppet Nätverksbaserat Försvar hamnade på svensk agenda mot slutet av 1990-talet. När konceptet NBF presenteras av bl a dåvarande ÖB Ove Wiktorin och dåvarande generalmajor Johan Kihl, fångades politikerna av budskapet att ett långt ”billigare” försvar skulle kunna utvecklas med den nya tekniken. 

Till priset av ett stort antal nedlagda svenska förband och avveckling av omfattande mängder militär materiel, skulle det nya försvaret byggas upp och komma på plats.
Uppgiften fastställdes i slutet av 1990-talet med propositionerna "Förändrad omvärld - omdanat försvar" prop. 1998/99:74 och "Det nya försvaret" prop. 1999/2000:30.
Dessa antogs av riksdagen 1999 respektive 2000 med omfattande nedskärning av Försvarsmaktens förband.


Ett försvarsbeslut 2004 som gällde åren 2005-2007, prop 2004/05:5 som ledde till ytterligare och omfattande förbandsnedskärningar. Under flera år skedde avveckling, utförsäljning och skrotning av betydande mängder militär materiel. En hel försvarsgren kustartilleriet försvann.

Mycket av det utrangerade militära utrustning hamnade i de baltiska länderna. Fordon, automatkarbiner, granatgevär, pansarvärnspjäser, terrängbilar, bandvagnar och mycket annat.

Lettland fick en komplett Milo verkstad samt ett fältsjukhus. All materiel hos dåvarande Lv3 i Norrtälje - Roslagens Luftvärnskår, rullade ombord på färjan Viking Line med destination Lettland som ett led i det svensk-baltiska samarbetet. Letterna fick nu det svenska luftvärnssystemet m/48 som så sent som 1989 totalrenoverades. Under ett antal år har svenska officerare verkat som instruktörer för att bygga upp baltiska staternas försvarsmakter.

Militära förråd i norra och södra Sverige som innehöll allt som vad en armé behöver: uniformer, marschkängor, skjortor, kalsonger m, m. som var brännbart, skickades bl.a. till det kommunala värmeverket i Boden som under flera säsonger värmde Bodenborna och i södra Sverige skickades också allt brännbart till kommunala värmeverken. Försvaret värmde befolkningen, men en dyr sådan!

Volvo och Saab personbilar, som hade rullat ca 30 mil från respektive fabrik som varit placerade i mobiliseringsförråd i Roslagen, skrotades, eftersom de ”ej var miljöanpassade.”

Det fanns motorklubbar som ville köpa fordonen och anpassa dem efter de nya avgasutsläppsreglerna, men Försvaret så nej och de blev istället fragment i järnverk.

Man beräknar att all den militära materiel och infrastruktur som eldades, skrotades eller slumpas bort under mycket kort tid, var materiel för ca 300 miljarder.

Alliansregeringen Reinfeldt gjorde som tidigare socialdemokratiska regeringar, fler nedskärningar! I augusti år 2007 kunde vi höra Anders Borg i Visby säga att ”c:a 4 miljarder skulle indragas vid nästkommande försvarsbeslut”. Hela den okunniga skaran i SVT förklarade ivrigt, att det går utmärkt att spara, nu när JAS 39 har färdiglevererats. Frågan är hur Reinfeldt och Borg resonerade innan Odenberg ställdes inför fullbordat faktum.

I samband med utspelet yttrade sig det socialdemokratiska kommunalrådet Christina Mattiasson i Karlskrona som bättre än regeringen Reinfeldt förstod vad det handlade om när hon uttalade i SvD 2007:
Det blir hårt slag för orterna Karlskrona, Karlskoga och Motala - det handlar om högteknologiska arbeten. Den moderatledda regeringen riskerar att dränera Sverige på teknisk kompetens för att finansiera skattesänkningar på enkla jobb i hushållsnära tjänster!”

Idag ser vi resultatet! Är det rimligt att Sverige som förbrukat mellan 600 och 700 miljarder kronor i anslag sedan Warszawapaktens upplösning inte kan ställa upp med mer än drygt ett hundratal soldater = ett kompani, omedelbart greppbara soldater och sätta in kring 1000 soldater i operationer utomlands. 

Nätverksbaserat Försvar - ¨"skyldiga" har pensionerats, hastat i väg, kamouflerat reträtten och försvunnit ut i kulisserna. För antal år sedan cirkulerade en lustig åtgärdsplan för projekt som hade havererat. Den började med sökande och bestraffningar av skyldiga och slutade med belöningar till dem som inte deltog i projektet. Det kanske är dags att plocka fram den planen igen.

Yrvakna inför de nya hoten i Sveriges närområde krävde 2015 de flesta politiska partier mer pengar till försvaret. Men i grund och botten handlade det om småpengar.
I april 2015 tog riksdagen ett nytt försvarsbeslut där anslaget höjdes med 10,2 miljarder kronor för 2016-2020, och man tillsatte en säkerhetspolitisk utredning om för- och nackdelar med Sveriges internationella samarbeten med FN, OSSE, EU och Nato. Summan är långt under den ÖB hade krävt bara för att kunna åstadkomma det riksdagen beställde för fem år sedan. Riksdagen har krävt många saker, men har aldrig gett ÖB
tillräckligt med pengar för att genomföra dem.

Alla är överens om, att skall man uppfylla 2015 års försvarsbeslut eller stärka totalförsvaret och återupprätta den nya säkerhetsstrategin för Sverige, måste man tillföra mer medel.

Löfvén var mycket tydlig på sin presskonferens i Sälen 2017: ”Det blir inga mer pengar till försvarsanslag.”
Löfvén t
og till den svenska universallösningen att tillsätta en ny försvarsberedning. Detta betyder i praktiken att svensk försvarspolitik fryses och att de nödvändiga ökade anslagen skjuts på framtiden.

2019 överlämnade Försvarsberedningen sin rapport. I rapporten gör Försvarsberedningen en uppdaterad och fördjupad säkerhetspolitisk analys. Beredningen konstaterar att det säkerhetspolitiska läget i Europa har över tid försämrats till följd av Rysslands agerande. Utvecklingen i Asien, särskilt Kinas snabba utveckling och stärkta roll, kommer att få allt större betydelse för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. De europeiska staterna måste axla ett större ansvar för sin egen säkerhet och för sitt försvar.

Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige. Totalförsvaret, inklusive det militära försvaret, ska utformas och dimensioneras för att kunna möta väpnat angrepp mot Sverige inklusive krigshandlingar på svenskt territorium.

Försvarsberedningen lämnar i rapporten bland annat förslag om en förstärkt och utökad krigsorganisation. Förändringarna syftar till att åstadkomma en bättre balans mellan ingående delar, till exempel ledning, verkans delar och stödfunktioner, samt att skapa en bättre uthållighet genom fler förband.

Foliehatten gissar att med Covid-19 kommer det inte att hända mycket det svenska försvaret. Det finns inga pengar i statskassan.
Foliehatten gissar att man kontaktat Joe Biden för att försäkra sig om Imperiets stöd. Intressant är att det är så stor aktivitet i södra Östersjön. NATO/USA/Sverige följer noga vad som händer i Ryssland och ryssarna gör samma sak. Med USAs anfall på Syrien har spänningen stigit. Skall bli intressant att se vad nästa steg från Joe Biden!
Att Putin skulle reagera finns inte på kartan. Tips- kolla på Youtube intervjuer med Oliver Stone och Vladimir Putin, så kanske ni förstår vad Foliehatten menar!

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar