måndag 1 juni 2020

Covid-19 måndag 1 juni!

+8 döda, + 19 IVA, + nya 272 fall, 4433 döda. +18 döda enligt C19.se

Få döda idag, men som Tegnell sa, kan det innebära stora siffror tisdag-fredag, eftersom ingen jobbar under helgen och man har troligtvis inte hunnit rapportera in allt till idag.  Eftersläpningen är nog stor, att vi skulle gått från nästan 70-100 dagligen till 0-10 ser Foliehatten som osannolikt. Man rapporterade 0 döda igår. Fem i Skåne igår och åtta idag, det kan inte bara ha inträffat dödsfall i Skåne. Blekinge rapporterar 1 död idag.

Anders Wallensten FHM var är han? Enligt ett rykte har han motsatt sig FHMs strategi och har satts på undantag. Sant eller inte, men intressant!

Vägen till att besegra coronaviruset går genom testning. Och där har Sverige halkat efter. Det säger Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet. Tove: ”Sverige är inte så snabbfotat vid en kris. Men jag tror att det här viruset går att utrota, åtminstone lokalt.”
I Grekland testar man alla som kommer in till Grekland ifrån Stockholm. Grekland som har mycket låg smittspridning och döda. Vi i Sverige har inte ens knappt börja testa brett.  FHM får väl ta ett snack med de grekiska tullmyndigheterna, om de kan skicka upp provsvaren, så har de i.a.f. lite att gå på och mata in i sina matematiska modeller.

Smittspridningen i Sverige är fortsatt hög men har generellt minskat senaste veckorna, enligt appen Covid Symptom Study som samlar in data om svenskars hälsa. – Andelen smittade har minskat i de flesta regioner, säger Paul Franks, ansvarig för forskningsstudien. Enligt studien bedöms knappt två procent av Sveriges befolkning vara smittade. I Stockholmsregionen ligger andelen på 2,9 procent, i Skåne på 1,3 och i Västra Götaland på 2,3 procent. Sverige är inte någonstans nära flockimmunitet, säger Paul Franks.

Tendenserna börjar bli tydliga: Björn Olsen, professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet, har länge varit kritisk mot den svenska strategin, men säger: ”När det gäller IVA-fallen har vi har blivit bättre på att se signaler snabbare som gör att fler kan överleva. Alla hamnar inte på IVA lika fort som i början då vi inte visste lika mycket. ”

Björn Olsen menar att hjältarna finns på sjukhusen.
”Det är enskilda läkare, sjuksköterskor och sjukhusledningar som tagit enorma initiativ och gjort saker som räddat liv. Om de inte hade gjort det så hade läget varit mycket sämre i Sverige.”
Vad är hotet mot den här utvecklingen?
”Det ser ut som vi är på väg ner, även om det går väldigt långsamt. Men det räcker med ett utbrott i någon befolkningsgrupp så blir det andra siffror. Det finns regioner i landet där det ser ut som antal fall är på väg upp.” s

I princip alla länder med några få undantag, har fått in smittan på äldreboenden. Det är i princip oundvikligt, om man har en spridd samhällssmitta. Nyckeln till att skona de äldre, är alltså att hålla samhällssmittan låg, så att så få äldre som möjligt smittas.
Frode Forland, norska FHM, bekräftar även detta logiska resonemang (som dock iofs är ganska lätt att räkna ut själv). Vilka misstag tycker du att Sverige har gjort?
Frode: ”Det vill jag inte säga någonting om. Men det som har varit uppe – både i Sverige och Norge – är att man fick in det här i boende för äldre. Ungefär 59 procent av de avlidna i Norge har varit på äldreboende, men i och med att vi fick en mycket mindre spridning i samhället så blev det aldrig samma tryck på äldreboendena här. ”

Det är knappast till FHM:s fördel att man totalt ignorerat importfallen i ett tidigt skede. Man borde ha varit på tårna tidigare och testat, spårat och isolerat fler sportlovsfirare. Nu sa Tegnell bara att nej, där svenskarna är finns inga smittade, ingen fara på taket. Det är var rena gissningar som i så fall borde verifierats med fler tester. AT snackar gärna vitt och brett om vetenskapliga bevis men själv så killgissar han konstant.

Det är tydligt att Norge, Danmark och Sverige följs åt fram till 20 mars. De döda den 20 mars smittades antagligen i slutet av februari eller början av mars. Sedan drar Danmark ifrån, och Norge kommer efter, och först 31 mars drar Sverige ifrån Danmark. Det här talar inte för att Sverige hade fler importfall. Snarare att Norge lyckades bäst pga skarpare åtgärder, och Sverige lyckades sämst pga av minst åtgärder. Antal som testats positivt kan också analyseras på liknande sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar