måndag 22 juni 2020

Det hjälper inte att Isabella Lövin står i riksdagen och ylar att havsnivån kommer att äta upp de små korallöarna – det kommer inte ske!

Med Air India landade Foliehatten på Maldiverna 1978. Landningen kommer han ihåg än idag. Males flygplats hade då, en mycket kort landningsbana och låg vid havskanten. Planet fick kasta sig ner – en obehaglig upplevelse. Idag 42 år senare har flygplatsen byggts ut för 8 miljarder av Kina och den ligger fortfarande vid havskanten. Kina hade aldrig investerat 8 miljarder om de skulle tro, att korallöarna kommer att försvinna pga havshöjningar. Kinesiska vetenskapsmän betraktar västvärlden och IPCC påståenden som fake news.

Isabella Lövins påstående tillsammans med MSM och SVT, är inget annat än kvalificerad svammel, utan förankring i verkligheten.

Isabella Lövin om hon är läskunnig borde läsa den världsberömde svenska forskaren Nils-Axel Mörner studie/rapport om Ouvéa. Om Lövin läser rapporten kanske det går det upp ett ljus för henne, att det hon ylar om i riksdagen om katastrofalt stigande havsnivåer med flera meter, aldrig kommer att hända det närmaste århundradet. Hon borde istället knipa käft! Nu framstår hon som en komplett idiot.
Rapporten
Sea Level Records on Ouvéa Island in New Caledonia. Mörner har studerat ”Lekiny Cliff” som idag är 30 m hög och på klipporna kan man mycket tydligt se havets nivå i tidigare epoker. De har legat 4 m, 8-9 m och 22 m högre än idag. I själva verket har havsnivån sjunkit med 20 cm i sen tid.
Besvärande för Lövin, MSM och SVT är att Mörners rapport har fått stödfrån SIDA. Det kommer bli mycket svårt att få bort stämpeln, att den inte är PK från denna rapport.

rners rapport/studie är en spik i klimatkistan och som om detta inte var nog, så har ytterligare ett forskarlag visat i en studie, att stigande havsnivåer inte kommer att sluka små önationer. Forskare från University of Plymouth, har gjort en modell av hur korallrev och korallöar reagerar på stigande hav. En modell som får fram resultat som verkar rimliga, till skillnad mot många andra modeller som används i klimatsammanhang. De kommer fram till att korallerna hänger med havsytan. Studien är publicerad i Science Advances.

Foliehatten blev under sin "ciklidtid*" intresserad av Charles Darwin och hans teorier om arternas uppkomst. Han har besökt Darwins boställe Down House söder om London och beundrat hans ”tankestig”, Sandwalk. Där gick han dagligen på ”gamledar” och grubblade över sina iakttagelser om de kunde rubbas den religion som styrde hans dåtid. Darwin sårade sin fru Emma och publicerade sina iakttagelserna och hypoteser, för öppen debatt om den gåtfulla naturen.
Darwin
teori om havsytan är att den ligger still och havsbotten sjunker. Eftersom det är relativa rörelser som betyder något, blir det likadant om havsbotten ligger still och havsytan stiger, om bägge rör sig på ett sådant sätt att avståndet mellan havsytan och havsbotten ökar. Korallerna hänger då helt enkelt med i rörelsen och bygger på uppåt. Eftersom korallöar är toppen av korallrev, hänger de också med och kommer inte att slukas av stigande hav. Korallreven är mellan 500 och 800 miljoner å gamla. De har inte påverkats negativt i någon högre grad av alla de klimatföreningar som skett under den tidsperioden. Bara för någon år sedan påstod den hysteriska Lövin att korallerna håller på att dö av klimatförändringarna.

Med MP i regeringsställning har Sveriges klimatpolitik spårat ur fullständigt. Det är inte fråga om en dikeskörning, utan de har kört ner i en djup ravin i gott sällskap med det köpta MSM och det oberoende Public Service.
Alla har tagit ställning för klimatet, höjd koldioxid påverkar värme, höjer havsnivån och att Arktis smälter i rasande fart. De är överhuvudtaget inte intresserade av fakta och seriös forskning som visar på något helt annat.

Foliehatten kan inte begripa varifrån klimataktivisterna har fått för sig, att stigande hav kommer att sluka små önationer.

Foliehatten tycker ändå att den ”lite galne” Trump har använt sitt sunda förnuft. USA har lämnat IPCC, där hela deras påståenden bygger på inmatning av fakta i 100 moduler. Vi kan bara se på vädret i Midsommar. SMHI med sina inmatade vädermoduler att Teckomatorp skulle få regn och det dessutom rikligt. Det kom bara några droppar. Trump har beordrat inköp av nya isbrytare för att hålla delar av Arktis öppet. Al Gore påstod för några år sedan, att Arktis inte skulle finnas idag med varken snö eller is. De skulle ha smält och höjt havsnivån med flera meter. För några år sedan påstod den hysteriska Annie Lööf i Almedalen, att Arktis skulle smälta och höja havsnivån med flera hundra meter!

Samhällsproblemen och klimathysterin i Sverige har vuxit dagens politiska medelmåttor helt över huvudet. Antingen får man bestämma sig om man vill behålla en nationalstat eller inte och vad det innebär i gemensam kultur och liknande värderingar. Alternativt är ta steget fullt ut och helt enkelt utropa en globaliserad enklav med allt vad det innebär. De svenska politikerna försöker kombinera två samhällssystemen. Att de inte inser detta är landets stora tragedi. Att Sverige är mer radikalt än andra länder beror kanske på att våra politiska ledare inte har förstått sin intellektuella begränsning, med resultat att hela landet nu driver redlöst med strömmen.

*Fotnot: Malawisjön är ett av de platser, där det är mycket lätt att studera arternas uppkomst. Malawisjön har höjts och sänkts under bara några hundra år och på så sätt bildat nya arter.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar