torsdag 4 juni 2020

Plastpåseskatten blir en stor flopp för JÖKen!

Skatten infördes den 1 maj och redan idag kan Foliehatten sia, att det blir en rejäl flopp för JÖKen. Den skulle ge omkring 2,1 miljarder i inkomst. JÖKen skall vara glada, om de ens får in 500 miljoner. Trots att Foliehatten tillhör riskgruppen för att få Covid-19, har han besökt en antal livsmedelsaffärer. Han håller avstånd, tvättar händer och har munskydd som enligt Tegnell inte skall fungera. Men Foliehatten litar mer på vad forskare i Asien säger. I Hong Kong är munskydd ett tvång och de har bara haft 4 döda!

I alla de affärer Foliehatten besökt har man plockat bort plastkassar och ersatt dem med papperskassar. Tidigare gjorde de stora pengar på plastkassarna och nu är det papperskassen som istället som ger pengar och staten blir utan! I en artikel fanns uppgifter om, att LCA har genomförts på både pappers- och plastpåsar och funnit att papperskassar var mer skadliga för miljön än plastkassen.

De som skall hängas och dessutom mycket högt, är Liberalerna som fick igenom detta i JÖKen. L är desperata med att försöka fånga folkets medkännande, men tycks inte fatta att samma folk har sunt förnuft. Inte minst förstår inte partiet hur folket ser på otillbörlig påverkan, integritet och lobbying, dvs partiets syn på frihet för eliten. Politikerna måste fostra sina undersåtar och DDR finns inte längre, men Stasi lever kvar. DDR försökte styra människornas liv in i minsta detalj, det var inte så lyckat. Nu försöker JÖKen göra samma sak.

L som är jättestora EU vänner har säkert fått idén från EU. ”EU har bestämt att antalet plastpåsar som används ska vara hälften så många år 2025. Länderna i EU får själva bestämma hur de ska nå detta mål.” Ständigt detta EU! Notan växer och nu skall Sverige "punga" upp med 175 miljarder till Covid-19fonden. Det mesta går som bidrag söderut!
Naturvårdsverket lämna
de ett förslag till regeringen. De tycker att plastpåsar ska kosta minst 5 kronor styck. JÖKen begriper att svensk fjärrvärme drabbas dubbelt. De tvingas stöd-elda med jungfrulig olja i stället för plast!

Småpartier utan egentligt existensberättigande som MP, L och C blir allt mer radikala, desperata och extremistiska desto närmare fyraprocentsspärren de kommer. De ideologiska skillnaderna verkar kunna suddas ut helt då karriärpolitiker ställs inför hotet att förlora sina överbetalda befattningar. C hade förslag om att legalisera barngiftermål och polygami sist de var nere och harvade runt fyra %. De är väg mot denna spärr igen och de skall bli intressant, att se vad de kommer att hitta på denna gång!

Ett av argumenten för att införa denna skatt var: ”Plastbärkassar är en vanlig källa till nedskräpning och spridning av mikroplaster i naturen. Genom att införa en skatt förväntas förbrukningen av plastbärkassar och därmed nedskräpningen minska.”

Foliehatten kan bara konstatera att argumenten som regering hade om plaspåseskatten, visar hur totalt okunniga de är i JÖKen. Det är inte mycket som stämmer i deras beskrivning av verkligheten i Sverige.

De största källorna till mikroplaster i haven är slitage från bildäck, utsläpp som sker via tvättmaskiner och när du duschar och använder duschschampo. Tvätt av polyesterkläder (av återvunnen plast) bidrar alltså i stor utsträckning till mikroplaster i haven. Det kanske man borde informera människor om som vill göra rätt. Plasten i världshaven kommer främst från stora floder i Afrika och Asien. 90% komma från 10 floder, 2 i Afrika och 8 i Asien.

Om vi tittar hos omkring på våra gator, vägar och skog m.fl. andra ställen, skall man ha stor tur om man hittar en plastpåse. Det man hittar är främst ciggstumpar, snusportioner, tuggummi, omslagspapper till godis och glass, pantburkar m.m. Den nya unga generation skräpar ner mer än vanligt och de går aldrig i skogen pga rädsla och bekvämlighet.

I Sverige är nog cigarettfimpar det vanligaste skräpet och det slängs cirka 1 miljard fimpar per år, precis överallt. I fimparna finns det sammanlagt omkring 180 ton plast (i detta fall cellulosaacetat) som dessutom är förorenade med ämnen som anses vara farliga (nikotin, tjära, tungmetaller etc). Plasten bryts ner till mikroplaster som förs vidare med regn och vindar och förorenar våra vattendrag. Det finns flera studier som visar att mikroplaster från fimpar finns i våra fiskar och det finns även undersökningar som visar att lakning från fimpar ger akuta förgiftningssymptom hos fiskar. Fimpar är undantagna från nedskräpningsboten. Du kan få böter för nästan all annan nedskräpning, men inte för att du slänger en fimp.
Foliehatten ger här JÖKen ett förslag som kan ge stora pengar. Inför en pant på en krona för varje fimp och återlämnade fimpar får bara 75% tillbaka! Tänk i miljard x 0,25 öre!

Tuggummi ska slängas bland hushållssoporna/brännbart. Enligt Länsstyrelsen i Skåne, Nooa och Centers for Ocean Sciences Education Excellence är den ungefärliga nedbrytningstiden för tuggummi 20–25 år. Lagen om nedskräpning tillämpas inte på tuggummin och därför är det inte förbjudet i Sverige att slänga tuggummi på marken. I Singapore råder förbud mot tuggummi. Det är förbjudet att importera, marknadsföra eller sälja tuggummi, något som vid överträdelse kan resultera i höga bötesbelopp eller fängelse upp till två år. I Sverige ser vi nedtrampade tuggumin nästan överallt!

För en gångs skull håller Foliehatten med Isabella Lövin. ”Det internationella klimattoppmötet i Glasgow skjuts upp på grund av coronapandemin.”Fast det hade inte gjort nått om Boris J. beslutat att helt ställa in. Toppmötet skulle hållits i november i år, men planeras nu att hållas i slutet av nästa år, meddelar Storbritanniens regering.
Isabella Lövin: ”Det är väldigt positivt” säger hon i en skriftlig kommentar till TT.

Skatten är inget annat än symbolpolitik när den är som allra värst. Utsläpp av plast till haven är störst i Asien, där man utöver plast även dumpar soporna. Sveriges bror-duktig-politik kostar oss skattebetalare enorma summor under devisen att ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Fast fokuset kanske skulle vara på större frågor än att möta Sankt Gretas skrik på ”Gör Något” och ”Hur Vågar Du”.
Foliehatten tittade i söndags på SVT2 och ett danskt program om klimatet. Det som var intressant, att det var Sverige som först i världen införde skatt på klimatet på 80-talet. Sverige behövde få in mer skattepengar och klimat var ett svepskäl som gäller än idag!

Visst är det märkligt. Nuförtiden verkar det nästan som en naturlag att en vissa organisation/partier eller ett media tas över av vänsterextremister / alarmister. Hur kommer det sig egentligen ?xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar