tisdag 23 juni 2020

Något börjar hända på elförsörjningens område

Elbilar, elfärjor, elcyklar, elmoppar, elsparkcyklar, mobiler, datorer, plattor, elverktyg, eltandborstar osv osv osv drar massor av el! Hur detta ska lösas med vindsnurror när det inte blåser, är en gåta, när de inte levererar el idag! Gåtan är nu löst! Det oljeeldade kraftbolaget Juniper i Karlshamn fick startas upp. Trots sommar och värmebölja räckte inte den el som Sverige producerade.

Uniper Sweden på twitter:Just nu är Sverige nettoimportör av el och block 3 på Karlshamnsverket stöttar återigen med kraft när överföringsbegränsningar och låg vindkraftsproduktion sätter vårt elsystem under press. #Karlshamnsverket blir allt viktigare för stabiliteten i elsystemet. #svpol ” Läs kommentarerna!

Det framgår också att man efter Midsommar kommer att starta upp Ringhals 1!
Foliehatten vill ge en eloge till idioterna i regeringen, att de inser att det de håller på med är inte gångbart. Hur länge Ringhals kommer att köras blir intressant!

Dagens Industri avslöjade en hemligstämplad rapport från 2016, där Vattenfall konstaterar att R1 med låga investeringar ekonomiskt och tekniskt kan drivas vidare minst till år 2036.  Det stod också klart, att investeringsbehov föreligger oavsett om aggregatet är i full drift eller i avställningsdrift. Staten via Vattenfall går vid avställning av R1 dessutom miste om cirka 3 miljarder kronor i intäkter för såld el varje år. Det är alltså dyrare att ställa av, än att fortsätta driften!

Den ansvarige energiministern och Anders Ygeman visade upp sossarnas paradgren "mörka - ljuga" när han i SVT strax före beslutet säger att kärnkraft är gammal rostig teknik, medan vindkraft är framtiden. Han visar bilder på en korrosionsangripen bottenplatta från R2, trots att plattan reparerades redan 2016. Utan att blinka säger Ygeman inget om, att han  känt till fakta om Ringhals och även den avslöjade rapporten från 2016 av Vattenfall. Det som är mycket skrämmande är att Ygeman, döljer sanningen om teknisk, ekonomisk status och får igenom stängningen i riksdagen, med minsta möjliga marginal. Ygeman är en socialistisk broiler utan akademiska examina, sitter och bestämmer om vår gemensamma framtid genom att stänga av fullt fungerande kärnkraft, utan att göra en konsekvensanalys!

Både Ygeman och Löven säger i STV-nyheterna att det är inget problem. Vi har aldrig producerat så mycket el som nu. Om effekten finns, när det kniper och blir riktigt kallt, verkar de inte förstå. Att skryta med att vi exporterar ett elöverskott som uppstår oplanerat och subventionerat av svenska elabonnenter talar de tyst om.
Båda förstår inte skillnaden mellan effekttäckning och energitäckning, är inte förvånande. Inkompetensen är så stor, att klockorna stannar.

Åtgärden visar vilken genial politik som MP och sossarna för. De lägger ner fullt produktionsduglig kärnkraft för en ideologi som de inte själva begriper, för de har en tro, allt allt ordnar sig.
De har satt i system, att mörka, ljuga och dölja fakta för övriga partier. Dessutom avstår de 3 miljarder i inkomst! Detta visar att verkligheten har sprungit ifrån dessa idioter! Att höra Bolund svamla om klimatet, är som att höra en gycklare på Kiviks marknad(inte år), där inte ett ord är sant!

Med uppstarten av Ringhals 1 är nu frågan, om det är omställning på gång på flera fronter. Foliehatten hoppas verkligen att flera i regeringen är läskunniga. Svenska Kraftnäts rapport om elförsörjningen mörkades av inblandade parter och med uppstarten av Jupiter idag, kan vara en rejäl väckarklocka för regeringen. Dessutom har regeringen med ett penndrag visat, att olja(Jupiter) plötsligt inte hörde till de smutsiga fossila bränslena. Verkligheten har kommit ikapp dessa klimathysteriker! En verklighet som de inte kan nonchalera, om de vill sitta kvar mandatperioden ut.

Om Sverige skall rädda/klara sin elförsörjning, är det kärnkraft som gäller. Det händer en del med små Gen IV reaktorer. Det svenska Leadcold tror att då man har färdigutvecklat sin reaktor är tiden från beställning till leverans 2 år för en 55 MWe reaktor och den behöver bränslebyte först efter 25 år.

Det vore bra för Sverige om vårt svenska”Leadcold” slå igenom. De skulle ge stora exportframgångar. När det gäller IVgen finns det en enorm flora av olika konstruktioner där ”Molten Salt” genererat störtat intresse under senare år. Men variationsrikedomen är väldigt stor här, bränna befintligt avfall eller torium. Köra snabba neutroner eller termiska, använda flourbaserade salter eller klorbaserade. Den mest kompromisslösa är kanske lftr-modellen. Kirk Sørensen kan berätta mer på Youtube.
Om denna teknik går att realisera så talar mycket att Kina tar täten och i så fall blir den ett geopolitiskt paradigmskifte av enorma proportioner.

Problemet är alla godkännanden från olika myndigheter. En del av dessa myndigheter som Naturvårdsverket(kan ändras med regeringsdirektiv) är direkt negativa till kärnkraft, d.v.s. de gör allt för att sätta käppar i hjulet. Andra myndigheter lever på att dra pengar från bygget och de har ett direkt egenintresse av att dra ut på saker, genom att hitta nya frågeställning som de behöver utreda.

Hela cirkusen kring ett kärnkraftsbygge är en katastrof. Ett kärnkraftverk är egentligen inte speciellt komplicerat, utan man bygger med i princip standardiserade komponenter (turbin, generator, pumpar, tryckkärl). Man skulle kunna ta en design och ”massproducera” och det skulle sänka byggtid och kostnad enormt. De små kärnkraftverk är en blykyld generation IV.
Myndigheterna
(order från regeringen) har blivit räven som vaktar hönsen. Det är självklart att det är problematiskt att vara hönsfarmare med en sådan vakt.

Stiftelsen för Strategisk Forskning har tilldelat KTH 50 miljoner kronor för att bygga en forskningsreaktor i Oskarshamn. Det är en satsning av fyra kopplat till målen i Agenda 2030. Det är forskningscentret ”Hållbar kärnteknisk forskning i Sverige (SUNRISE)” som ska förbereda drift av en blykyld generation IV och den ska vara klar inom 10 år. Stiftelsen hoppas att denna typ av avancerad reaktorteknologi kan kommersialiseras i stor skala inom 15 år.

I projektplanen ingår design och övergripande säkerhetsanalys för forskningsreaktorn, utveckling av nya avancerade stål, beläggningar och svetstekniker, samt ny bränsledesign, allt optimerat för miljön i en blykyld reaktor.”

Det är verkligen kittlande, att kunna reducera halveringstiderna och samtidigt använda ”utbrända stavar. Det måste först sjunka hos politiker för ”grön” omställning!! Det borde bli en game-changer, eller?

Först måste de gröna politikerna upptäcka att soptunnan är värd 1 miljon. Det vi kallar ”avfall” är egentligen lösningen på vårt energibehov. Det som är lite tragiskt är att vi har bestämt att vi ska gräva ner ”avfallet” i urberget. Till en kostnad av tiotals miljarder. Dessutom ska vi kapsla in det i koppar för ett värde på 1-2 miljarder.

Det är mycket positivt att även Sverige är intresserade av att vara med i utvecklingen av s.k. IVgen reaktorer. Det är bara att hoppas att ”majoriteten” också tycker så,Inga kommentarer:

Skicka en kommentar