måndag 8 juni 2020

Covid-19 måndag 8 juni!

+35 döda(8 förra måndag), +0 IVA, + 375 nya fall, döda 4726

Det är den högsta måndagssiffran på 5 veckor!

Det är ingen bra notering, det brukar bli minst en uppdatering till innan dygnsvilan. Man säger också att antalet på IVA är 299, så det ser inte helt bra ut där heller. Det man glömmer i sammanhanget är att C19.se uppger att 1486 ligger på sjukhus. Vad det kan innebära. Man kan inte dra några säkra slutsatser, bara att detta är långt ifrån över och att Sverige är väldigt hårt drabbat. Borde inte regeringen avsätta generaldirektören för FHM. Han har uppträtt stöddigt/oförskämt och inte visat någon minsta ödmjukhet.
Så lång tid har gått och folkhälsomyndigheten kan fortfarande inte presentera en trovärdig antikroppsstudie som passar deras narrativ.

FHM har förhalat alla studier man gör och har förkastat alla internationella studier som görs internationellt. Tegnell anser att bilden är en annan i Sverige utan att ge något som helst underlag för det. EN mycket intressant fråga är då,
varför betalar vi medborgarna för organisationen WHO, om vi ändå inte följer deras riktlinjer och rekommendationer? Varför är vi överhuvudtaget medlemmar där?Ansiktsmask är en sådan fråga, där Tegnell bestämt att den fungerar inte!

Vi kan nu slå fast, att anledningen till att Sverige har så stort dödstal och att många har dött i Stockholmsområdet, är, bl.a., att ingen har "satts i karantän" efter hemkomsten från Alperna. Tittar man på FHMs hemsidor hos i vissa andra länder, så anger de noggrann statistik över antalet personer som satt/sitter i karantän. På FHM:s hemsida finns ingen sådan information. För att ingen i Sverige satt/sitter i karantän. Hela skulden för att detta inte genomfördes kan läggas på Anders Tegnell och FHM.

Ett klart besked fick vi i går på partiledardebatten, lite överraskande faktiskt, att C och L hade kurage att avslöja detta. De fick aldrig vara med och diskutera åtgärder mot Covid-19. Det är S och MP som bär hela ansvaret.

Det här är oerhört intressant! Enligt dessa brittiska forskare är 80 procent av oss inte mottagliga för covid-19, för att vi har ett immunsvar redan på T-cell-nivå. Frågan är om man då ändå utvecklar antikroppar mot Covid-19 viruset? I så fall kan man vara immun trots att man får tillbaka ett negativt antikroppstest.  Andelen som är medfött immuna ska också vara mycket högre i Tyskland än i England enligt forskarna och det borde väl båda gott för oss? Vi har fler gener gemensamt med tyskar än med britter.

Det kan vara intressant för etniska svenskar, något vi fått bekräftat i UK, att invandare dör fyra gånger mer än vita. Rimligtvis gäller detsamma i Sverige. Det har i Stockholms-området varit en relativt stark överrepresentation av människor från Assyrien och i Järva-området var det många somalier som har avlidit i Covid-19.
Då tyder detta på att det inte är "rasen" som påverkar risken att drabbas hårdare av covid-19. Snarare att vissa folkgrupper har en kultur som underlättar för snabbare smittspridning och kanske även har en sämre folkhälsa som grupp betraktat.

De flesta verkar vara överens om äldrevårdens totala haveri och att viruset i sig nu har påvisat hur mycket som behöver förbättras inom sektorn. Jag tror också att det finns en del förbättringar att göras men det är inte så bra att förhastat smälla på med genomgripande förändringar som sedan visar sig inte alls gynna den grupp man vill gynna, nämligen de multisjuka äldre-äldre, men har kostat desto mer.

Det som är intressant är att man ser allt fler som bär ansiktsmask. På Pågatåget på en sträcka på nästan 70% ansiktsmasker. I utlandet är det nästan obligatoriskt i alla länder.

På en fråga om de höga dödstalen i Sverige jämfört med övriga EU och Norden försöker Tegnell negligera det hela och han tycker inte att det är högt, utan man måste se det över tid.
Foliehatten anser att Anders Tegnell är en komplett idiot som inte är kompetent att ha ett sådant ansvar. Han försöker på alla sätt försvara sin linje. Vilken svada denna man har!  Vi är också placerade i top
p 5 i hela världen och det är inte över än. Innan Midsommar har vi passerat 5.000 döda!

1 kommentar:

  1. Du skriver: " På en fråga om de höga dödstalen i Sverige jämfört med övriga EU och Norden försöker Tegnell negligera det hela och han tycker inte att det är högt, utan man måste se det över tid."
    När media frågat Tegnell om skillnaden i strategi mot andra jämförbara länder brukar han påpeka att när dessa mildrar sina begränsningar, kommer förmodligen dödstalen att stiga där (ofta uttryckt med någon slags bisarr förväntan i rösten). Då bortser man från att en försiktig, gradvis lättnad alltid kan justeras samt att samhället har hunnit förbereda sig (sjukvårdsplatser iordningsställts, skyddsutrustning anskaffats etc) - lägg till detta att arbetet med att ta fram lindrande medicinering fortskrider (vaccin däremot kommer att dröja längre). Således: när dessa länder ändrar till en restriktions/rekommendationsnivå liknande den svenska, kommer läget vara annorlunda för dem. Men för FHM liksom för S/Mp-regeringen är prioritet nr 1 att framhäva bilden av att man agerat klokt, befolkningens väl och ve kommer längre ner på listan.

    SvaraRadera