onsdag 17 juni 2020

Regeringens påståenden om att alla utsläpp påverkar klimatet är kvalificerat sknitsnack!

Klimatminister Isabella Lövin i partiledardebatt 2020-06-10, där hon drog sitt paraduttryck: ”havsnivåhöjningar på flera meter till följd av klimatförändringar.”
Dagen efter tog riksdagen ett beslut om en lag, där samtliga beslut i fortsättningen ska underställas en prövning mot klimatmålet om ett fossilfritt samhälle. Det är nu prio ett i svensk riksdag och endast SD opponerade. Består de andra partierna av kompletta idioter? Har de inte förmågan att läsa om verkligheten? Är det någon som tror att media har reagerat? Beslutet har förbigåtts med total tystnad, men är ett dramatiskt framtidspåverkande beslut som i accelererande takt leder Sverige in i ändå djupare ekonomisk misär, än den vi befinner oss i efter Covid-19.

Vad är det för land vi lever i? Vi får sluta knyta våra nävar dolt och börja agera på allvar nu. Allt detta drivs av den enfaldiga jakten på utsläpp av CO2 där storleksordningen av människan bidrag är oklar. Ännu syns inga hack i Keelingkurvan(alla transport- + industriutsläpp) trots den påtvingade stora minskningen av utsläppen världen över.

Foliehatten undrar givetvis varifrån Lövin fått dessa alarmerade uppgifterna ifrån? Kommer de från korrekta källor.? Det är helt och hållet uteslutet. I själva verket är det lögner, lögner på lögner, i en aldrig sinande ström. Han är helt övertygad om att det kommer från klimatalarmister som Johan Rockström som säger C 8° varmare och 7 meter högre havsnivå och Johan Kuylenstierna säger C 15° varmare i Arktis.

Här har vi bevis på, att tre personer som har en ideologi som är långt ifrån den verklighet som råder. Det är inget annat än kvalificerat svammel. Att Lövin dessutom står i talarstolen i riksdagen och framför detta svammel och det är ingen som ifrågasätter sanningshalten i det hon säger, är mer än bedrövligt! Det tål att påpekas ännu en gång! Sveriges utsläpp är bara 0,11% och det åtgärder vi genomför är som att spola ner enorma summor i toaletten, eftersom de inte påverkar klimatet ett enda dugg! Vi kan också nu se,  att nedläggningen av kärnkraft och att Svenska Kraftnät inte har byggt ut nätet och speciellt södra Sverige kan få stora problem med elförsörjningen. Stort tack till MP och och att sossarna prioriterar makten före verkligheten. Foliehatten häpnar över denna totala inkompetens!

Det är den arma svensken som får betala för de grönas vansinne. Ett bra exempel är förbrukningen av bensin. Exakt samma bil drar 15% mer i Sverige än i Tyskland, eftersom man i Sverige blandar in etanol. Etanol har betydligt lägre energivärde än ren bensin! Dessutom blandar man in något till, oklart vad!
”För 2 dagar sedan togs ett beslut i riksdagen där samtliga beslut i fortsättningen ska underställas en prövning mot klimatmålet om ett fossilfritt samhälle. Det är alltså nu prio ett i svensk riksdag. Endast SD opponerade.”
Detta har förbigåtts med total tystnad i media, men är ett dramatiskt framtidspåverkande beslut som i accelererande takt leder Sverige in i ändå djupare ekonomisk misär. Hela denna lag är baserad på en räcka av lögner. I debatten i riksdagen 10/6 drog Isabella Lövin sina paradlögn om havsnivåer som kommer att öka med flera meter till, bara SD opponerade sig mot beslutet att godkänna propositionen.
Vad är det för land vi lever i? Vi får sluta knyta våra nävar dolt och börja agera på allvar nu. Allt detta drivs av den enfaldiga jakten på utsläpp av CO2 där storleksordningen av människan bidrag är oklar.

Slutsatsen att svenska bilar har 1
5% högre förbrukning genom att man blandar in 10% mer förnybart. Vi kan se på flyget. Regeringen satsar 5 miljarder på SAS och kravet från MP, att det skall bli grönare. Återigen visar Bolund sin totala idioti. För några månader sedan fick två plan från BRA nödlanda på Sturup efter start från Landvetter. Orsak: man hade blandat in grönt i flygbränslet. Dödstyst i media om detta. Fortfarande har inga uppgifter kommit om motorerna klarade sig. Regeringens dröm var att snart skulle elflyg ta över inrikesflyget. Det blev bara en dröm. Alla projekt har lagts ner. Orsak: batterierna väger alldeles för mycket för att planen skall orka lyfta, men framför allt brandrisken är mycket stor, precis som för elbilar.

Ibland känns det som att man bara blir deprimerad. Vad håller vi på med ? Foliehatten kan instämma med rumpnissarna i Ronja rövardotter …
”vafför gör ni på detta viset ?”
Det är så fruktansvärt korkat det vi gör. Till och med den mest oinsatta personen borde, kunna inse att detta inte är vettigt.

Att man för ljuga i fritt med hänvisning till klimatförbättringen visar Preem. På sin hemsida med frågor och svar:

”Är det samma bränsleförbrukning för Preem Evolution Diesel som för er övriga diesel?
Ja, Preem Evolution Diesel har samma effekt och bränsleförbrukningen är densamma.

Vad är nackdelen jämfört med vanlig diesel? Blir det mer beläggningar i bränslespridare och övrigt i motorn på grund av tallolja?
Det finns inga nackdelar. Preem Evolution Diesel har precis samma egenskaper som en vanlig diesel. Den enda skillnaden är att den minskar utsläppen av fossila växthusgaser mer än en helt fossil diesel.”

I Stockholms län och stad byggs det nya och bredare cykelbanor i en rasande takt. Vägarna blir därmed smalare och orsakar problem för tung trafik. Men eftersom MP:s taltrattar ändå inte är nöjda så återstår väl endast att skylta om vägnätet till cykelbanor i stället. I Lund orerar den ytterst extrema Karin Svensson Smith och miljötalibanernas projekt är ” Vi satsar just nu på cykling till förskolor och skolor!”
Lycka till när det regnar och är snöslask!

Det måste vara mycket frustrerande för riktiga forskare att behöva lyssna på IPCC´s svammel. IPCC bygger sina slutsatser på en datormodell med cirka 100 fria parametrar som kan sättas godtyckligt. Naomi Seibt kritiserar modeller tills. med Lord Monckton på hennes YouTube. Sevärt.
 
Vi ser också forskningsfusk i de grönas namn. Vi kunde läsa: ”Att aborryngel gärna äter mikropartiklar av plast, är ett underbart PK-avslöjande. Svenskan OonaLönnstedt var den stora skurken men även Linköpingspoffesorm Per Jensen (som höll henne bakom ryggen) har med rätta dragits i smutsen.


Denna ohederliga Oona har även fuskat nere på stora Barriärrevet. Hon visste vilka resultat ”miljömaffia
n med Lövin i spetsen” önskade sig och fabricerade därför lögner. (den gången gällde det att korallfiskar skulle bli orädda för predatorer när CO2-halten ökar)
Lövin gick sedan ut och sa att korallreven gå under.
Mer om Sveriges värsta ”gröna” forskningsfuskare Oona Lönnstedt: ( Eller finns det något ännu mer flagrant?)

Foliehatten kommer här att ”sänka” några av regeringens flagranta lögner.

Havet kommer att stiga.
I en forskningsrapport skriver fyra riktigt kända vetenskapsmän
Nils-Axel Mörner, Jan-Erik Solheim, Ole Humlum och Stig Falk-Petersen, Changes in Barents Sea ice Edge Positions in the Last 440 years: A Review of Possible Driving Forces .

Den är på 20 sidor och 31 figurer. Den kan laddas ner i sin helhet här.
Ett kort abstract:
Detta är den första rapporten från Barents Sea Ice Edge (BIE) -projektet. BIE-positionen, d.v.s. iskantens läge har varierat mellan latitud 76° N och över 82° N under de senaste 440 åren. Under perioden 10 000 till 6000 år sedan var det arktiska klimatet betydligt varmare än idag. De har granskat olika oceaniska och atmosfäriska faktorer som kan påverka BIE-positionen. Golfströmmens växlingar med avseende på flödesintensitet och N-S-distribution spelar en central roll för förändringarna i klimat och BIE-position under det senaste årtusendet. Detta har skett i kombination med externa krafter från total solinstrålning, styrkan i jordens geomagnetiska fält, jordens rotation, förändringar av jetströmmarna; alla faktorer som ytterst drivs av interaktionen mellan solen, jorden och jord-måne-systemet. Under de senaste 20 åren ser vi tecken på variationer och förändringar som kan signalera slutet på 1900-talets varma period. BIE-positionen kommer troligen att börja avancera söderut under nästa decennium. Det man slås av är hur författarna visar på hur cykliskt allt är.
Nils-Axel Mörner är en av världens främsta experter på havets nivå. Enligt korrekta bedömningar i hamnar världen runt har världshaven under 1900-talet stigit med en till två millimeter per år, rimligen som en följd av en knapp grads återhämtning från Lilla istidens periodvis kallare klimat cirka 1300–1850. Den har följt Solens växlande magnetiska aktivitet, som nu åter är minimal med risk för kyligare klimat framöver.

De fem institut som följer den globala temperaturen har inte registrerat någon nämnvärd ökning på snart 19 år. Detta medger också FN:s klimatpanel IPCC, som får sina mätdata från några av dessa institut.
Isabella Lövins påstående i riksdagen den 10 juni, om att havet skall stiga med flera meter, är inget annat än kvalificerat skitsnack av en totalt okunnig person.

Utsläpp av luftföroreningar från biltrafik.
Covid-19 har inneburit att bilåkandet har minskat med 50% och då borde också luftens halt av kväveoxider och mikropartiklar minskats i motsvarande grad. I flera tyska mätningar i fyra tyska städer har luftens NOx-  och partikelhalter inte minskat märkbart, utan de är lika höga som före Covid-19. Redan före krisen låg NOx-halten under det tyska gränsvärdet på flertalet mätplatser, men har knappast sjunkit sedan dess. Vid Stuttgarts särskilt utsatta Neckartor är värdena visserligen högre – men har inte heller sjunkit.
Moderna dieselbilar med ny katalysator renar utsläppen så effektivt att de knappast släpper ut några skadliga ämnen. Den renaste bilen är idag en dieselbil!

I en mätning av luften i Stockholm för något år sedan, var luften lika ren som på 60-talet. Den helt galne MP borgarrådet, påstod att mätningen var fel!

Enligt det tyska miljöministeriet har vägtrafikens NOx-utsläpp halverats de senaste tjugo åren. Den tyska industrin har också kraftigt minskat sina utsläpp.
Problemen är utsläppen
från hushålls uppvärmning och matlagning. I många länder värms/lagas ofta maten av koleldade värmekraftverk eller – på landet – vedeldning. Maten lagas ofta på gas- eller vedspis. Även hushållsel kommer främst från kolkraft. Enligt experter är mänsklighetens enskilt största hälsoproblem luftföroreningar inomhus. För att få bättre luft inomhus skall man vädra ofta.
Absolut inget grön khmer skulle våga angripa och begränsa enskilda hushålls uppvärmning och matlagning. Det är inte politiskt gångbart.

Foliehatten har besökt Kew Gardens(flera gånger) som är en av världens viktigaste genbanker och som ligger rakt under huvud inflygningsbanan till Heathrow där mängder av stora flygplan(var 30 sekund) passerar bara ett hundratal meter över växthusen. De har inte märkt av utsläppen från flyget. Vid skrapat av alla växthustaken har de gjort en analys av avskrapet. De hade då inte funnit några anmärkningsvärda spår av flygbränsle.

I en mycket intressant artikel om kolväten från bilar i Los Angeles som visar enormt intressanta fakta. LA har fått en tredubbling av bilar och kolväten minskar inte.
Det framgår i artikeln:
” För att förbättra luften är det mycket viktigt att veta var föroreningarna kommer ifrån. Ni kan se oss som detektiver som letar efter ledtrådar som ifrågasätter den vedertagna sanningen att trafiken är den största boven. Och vi fann överväldigande bevis på, att användningen av vardagsprodukter bidrar med en stor andel, säger Brian McDonald. Det är flaskorna du har under diskbänken, i badrummet och i garaget. De innehåller en rad olika lösningsmedel. ”

Regeringens påstående att flyget och fossildrivna bilar står för stora utsläpp är inget annat än kvalificerat skitsnack!


1 kommentar:

  1. Artbestämning på, speciellt Mp, marknadsgycklare och positivhalare...

    SvaraRadera