onsdag 24 juni 2020

Lägg ner vindkraften – den är dyr, fungerar bara när det blåser och förstör naturen!

Det råder extrem elbrist i södra Sverige just nu. Ringhals 1 återstartades för att vi inte skall bli helt beroende av dansk kol-el eller rysk kärnkraft-el.

Christian Holtz, Svenska Kraftnät:”Just minskad produktion i kärnkraften som främst ligger i södra hälften av landet, i kombination med begränsningar i elöverföringsförmågan från norr bidrar starkt till den dramatik vi nu ser för prisutvecklingen på elmarknaden.”
DI: ”Bland annat har statliga Svenska Kraftnät begränsat elöverföringen från norr med 2000 megawatt för att säkra stabiliteten i elförsörjningen. Just den åtgärden är en väldigt stor del av förklaringen till den extrema prisskillnaden inom landet just nu:”

Svenska Kraftnät har också vidtagit ytterligare en mycket ovanlig åtgärd för att säkra den ansträngda elförsörjningen i södra delen av landet. I ett avtal med Vattenfall betalar Svenska Kraftnät för att Ringhals 1 åter sätts i drift. Avtalet som gäller under perioden 1 juli till 15 september kostar ungefär 300 Mkr, enligt Svenska Kraftnät. Foliehatten gissar att den fortsätter i drift även efter 15 september. Verkligheten har sprungit ikapp de gröna khmererna!

Går vi in på Kontrollrummet för Svenska kraftnät ser vi hur situationen ser. Sverige importer el för dyra pengar och vindkraft producerar i princip inte mycket.
En av de starkaste argumenten från regeringen vid nedläggningen av Ringhals var att de slog sig för bröstet och sa, att kärnkraften var för dyr och att den lätt kan ersättas av vind.
Regeringen såg till att göra kärnkraften olönsam med straffskatt, medan vindkraften subventioneras med elcertifikat-systemet. Vindkraft som är beroende av just vind – är i dagsläget borta. Danmark sitter i en ännu värre sits(siffror finns i kontrollrummet). Där producerar vind ännu mindre och man kör för fullt med kolkraft!

Vad säger vind- och sol-entusiasterna? Vad händer vid stiltje i vinter? Hur mycket skulle det kosta om vi var tvungna att stänga ner samhället på grund av el-brist?
Hur många i våra grannländer skulle skratta sig sjuka, när de ser migrant-fiaskot,
Covid-19-fiaskot och kanske följas även av ett energi-fiasko?
Kan någon påminna
Foliehatten: Vad var det som skulle vara så bra med att stänga kärnkraften i förtid, utan att ha en ordentlig energi-försörjning på plats?

Vind- och solentusiasterna har inte genomgått teknisk eller naturvetenskaplig linje på gymnasiet ens och saknar varje förutsättning att räkna på el och elförsörjning.
Tyskarna kommer inte att exportera sin kolkraft i vinter, då de själva har elkris. Vindsnurrorna stannar helt när det blir kallvinter med 15-20 grader minus för då blåser det inte.

Svensk vindkraft påstås ha en total effekt på ca 10 GW,
en siffra över ”installerad nominell effekt,” Det som tycks ha hänt är att man ”kopplat bort” så gott som hela vindkraftsparken. Orsak? Vindkraftverken tycks ha fått brist på ”bränsle” - vind.
Sverige saknar transmissionskapacitet för att flytta vattenkraft-el till där brukarna finns och om vi gjorde det, så skulle kanske inte vår energi-intensiva industri behöva stängas ner, vilket är katastrofalt. Just nu har en energisituation där vi förlitar oss på utländsk kol- och kärnkraft?

Effektskatten togs bort för några år sedan, men jämfört med vindkraftverk så finns det fortfarande en bestraffning, även om den inte längre kallas för "skatt." Kärnkraftsindustrin måste lägga undan pengar till avveckling, rivning och den så kallade "slutförvaringen" (som eventuellt inte ens behövs). Den notan är på ca 100 Miljarder.
Motsvarande avvecklings-kostnader för vindkraften kommer med stor sannolikhet vältras över på skattebetalarna. Antalet vindkraftverk i Sverige närmar sig 4000, många av dem står i havet där de förorsakar enorm skada. Ett vindkraftverk har en ekonomisk livslängd på
max10-15 år, varefter de måste monteras ner, inklusive stålskelettet som sticker upp ur marken och de stora tunga platta som den är fäst i. Vingarna som är av glasfibrer går ej att återvinna och i Danmark har man stora problem med var man skall slutförvara dem.
Att "återställa" ett vindkraftverk kan kosta miljoner, men inga pengar läggs undan för det. När samfälligheten slutat mjölka samhället på vinst är det stor risk att de bara lämnas vind för våg. Ett allt större antal vindkraft-företag och samfälligheter i den situationen har valt att "gå i konkurs" och bara lämna in nycklarna.

När vi exporterar el så är det ju just den "dyra reservkapaciteten" som vi exporterar och då står den inte outnyttjad. Problemet är väl snarare att när det blåser i Sverige blåser det i resten av Europa också. Vi exporterar oanvänd vindkraftsel för inga pengar. Den "reservkapacitet" som sviker oss nu och som vi enligt ekonomernas sätt att se, borde aldrig ha byggts. Den är både dyr, onödig och enormt miljöförstörande. Den räddar oss inte ens från situationer när vi har effektbrist i vissa delar av landet, vilket visar sig i denna vecka.

I ett briefing paper beskriver professorerna Per-Olov Johansson och Bengt Kriström effekterna av elcertifikaten och hur blåsta det svenska folket är. Argumenten som använts för certifikaten saknar ofta stöd i forskningen, däremot har elcertifikaten inneburit nio miljarder i ren samhällsekonomisk förlust varje år och över hundra miljarder som till största delen gått rakt till kapitalägare.

Bengt Kriström: ”Vår studie visar att det finns mycket svagt eller inga stöd för att subventionerna gynnat den tekniska utvecklingen, skapat fler arbetstillfällen eller givit en säkrare eltillförsel. Stödet som kostar elkunderna miljardbelopp varje år har ingen positiv klimatpåverkan trots att det bidragit till en investeringsboom i bland annat vindkraft och biobränsleeldad kraftvärme.”

Alliansen är precis lika drivande i detta ekonomiska vansinne och de enda som klarar sig är SD! Det man ska ha klart för sig är att politiska beslut leder till affärsmässig anpassning, elcertifikatsystemet var gjort för att tränga ut den hårdbeskattade kärnkraften. För branschen är det något av ett nollsummespel, spelreglerna är lika för alla. Fiolerna står elkonsumenterna för och det handlar om 9 miljarder varje år! Hittills över 100 miljarder! En enorm siffra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar