onsdag 3 juni 2020

Sossarna ljuger och fuskar utan minsta skam i kroppen!

Igår till eftermiddagsfikat lyssnade Foliehatten på P4 och en intervju som Cissi Wallin gjorde med den avgående storskrävlande och uppblåsta K-P Thorwaldsson. Att ledande sossar ljuger obehindrat, gav den storskrävlande K-P bevis på ännu en gång, när han hävdade att kampen mot arbetslösheten varit bra. Den enda sanningen som kom från hans läppar var att det fanns extrema partier på både vänster- och högerkanten. Förmodar att K-P menade sossarna, när det gäller vänster!

Tydligen har något hänt i den svenska medievärlden. Hittills har regeringen utan minsta besvär kunnat ljuga och mörka om det gynnade värdegrunden, för de visste att ingen journalist skulle gräva i det. De senaste åren har vi kunnat bevittna den ena skandalen efter den andra och inget hände mer än att man byter ut ansvariga ministrar, för att något år senare fick en göra ”comeback.” Tala om sosseklubben! Vi minns Transportstyrelsen och allt annat? Det svenska folket har helt gett upp regeringsduglighet och orkar inte längre bry sig. Svensk politiskt styrning är ute på vift och alla vet det och så kom bomben igår

Expressen
har i sitt gräv kunnat konstatera att Sverige skulle fortsatt att rasa i PISA om man hade gjort på rätt sätt och inte fuskat. Frågan är nu om Skolverket vågar fuska nästa gång i en PISA-mätning? Om inte så, kommer raset ner till U-landsstandard vara dramatisk och detta i ett läge när regeringen kämpar för sin överlevnad. Möjligtvis är den minst smärtsamma lösningen att välja, att inte delta i PISA, kanske för att det ”pekar ut barn från vissa grupper” eller liknande.

Det är totalt obegripligt att Skolverkets inte har förstått, att denna bluff skulle synas och ändå genomdriver man bedrägeriet. Så långt har det gått i Sverige och utan tvekan kan vi jämföra oss med de tidigare kommunistiska staterna bakom järnridån, där man konstant ljug, fuskade och mörkade sanningen. Den gamle DDR-ledaren Erich Honecker höll fast vid sin övertygelse ända in i döden. Vad får dig tro att kamrat Löfven agerar annorlunda? Om inte annat handlar det om prestige. Politiker generellt har ytterst svårt att hantera prestigeförlust. Hellre banka skallen i väggen än att erkänna fel. Som tur är ser alla att kejsaren är utan kläder.

Byråkraterna var varit livrädda, att PISA-resultaten åter skulle visa den sjunkande standarden i den svenska skolan. Skolverket är ordentligt ur takt med tiden och tror fortfarande att det går att komma undan med det bluffande, fulspel och mörkande som svenska myndigheter pysslat med i decennier. För bara 5 år sedan hade det fungerat. I en cynisk likgiltighet upparbetar Skolverkets ledning under fara för avslöjande, en massiv och genomarbetad bluffverksamhet som för alla bakom ljuset - elever, lärare, föräldrar, Sverige, PISA och omvärlden.

De senaste PISA-resultaten visade på en uppgång för svenska elever. Avslöjandet visade hur en stor mängd utrikesfödda elever felaktigt plockats bort ur PISA-urvalet och att Sverige därigenom brutit mot OECD:s officiella regelverk. Siffrorna antyder dessutom, att även svenskfödda elever med svaga språkkunskaper (andra och tredje generationens invandrare som det i huvuddel gäller) plockats bort. 40% har svenska som andraspråk! Sverige tog bort ca 11% och Tyskland ca 3%. Bägge länderna har ungefär lika stor andel nyanlända skolelever. Om reglerna hade följts skulle de svenska resultaten ha varit betydligt sämre och Sverige skulle sannolikt ha backat i samtliga tre ämnen jämfört med förra provtillfället.

Foliehatten har fått sådan info, att lärare ger oförtjänta bra betyg åt icke-svenskar för att de är vänsterradikala, vill bevara Sverigebilden, hatar SD och vill bevisa mångkulturens värde. Tyvärr så straffar detta de svenska elever som producerar bra resultat. Varför ska det vara så svårt att vara ärlig och säga vilken grupp av elever som havererat resultatet. Finns inget motiv att lära sig svenska om man kan leva i skuggsamhälle med annat språk. Värdelösa skolledare som manipulerar förutsättningar och resultat. Värdelösa politiker som inte kan/vill/förmår förstå vad de har gjort och fortsätter göra. Varför blir allt till lögn och förvanskningar i vänsterns, invandringens och mångfaldens samhälle? Klarar det inte av sanning som egen "person"? Ovanpå detta avslöjande skall man nu också införa kvotering i skolan. (Inlägg snart om detta snart!)

Expressen (som enda Bonnierorgan visar denna tabloid numera svår skrämsel över Löfvens obegripliga opinionssiffror och har börjat hamra hårt mot honom och SAP) - kunde man samma dag läsa om hur skolmyndigheter/jurister/politiker låter fuskare i Högskoleprovet behålla sina plockade poäng som senare kan användas i konkurrens mot andra i nya antagningar. Rektorn med PK-frisyren och -brillorna ger åtminstone horribelt komiska förklaringar till falsarierna ”sätta elevens bästa i centrum!”

Ett långt, långt och grundligt gräv från Expressen om de medvetet förvanskade PISA- resultaten där den svenska skolans katastrofala mångkulturella status obarmhärtigt hade avslöjats om Sverige kört med öppna och ärliga kort vid mätningen. Det är exakt så här slipstenen ska dras, när man vill avslöja och riva ned byxorna på det smutsiga mångkulturella fuskbygget. Mycket bra av Expressen och enbart högsta lovord från Foliehattens sida. Det finns hur många tragiska "godbitar" som helst att citera för att belysa den inneboende sinnessjukdomen hos den svenska mångkulturen.

Expressens positions ändring är intressant i sig, sett i ett längre perspektiv. Slutligen står de  framför SD och hur förhåller sig Dahlberg och kompani då? Tillbaka till och för en mittenregering med mixad nyliberalism och LO-retorik sannolikt, kanske mot Dahlbergs vilja, men det är ju herrar Bonnier som slutligen bestämmer.

Foliehatten kan inte säga att det upptäckta fusket kommer som någon större överraskning. Den kraftigt avvikande andelen exkluderade väckte misstankar redan när rapporten var aktuell. Att nu få reda på hur det i praktiken utförts är bra, men intressantare är vem det är som beordrat fusket.

Är det regeringen som initierat fusket eller är det skolan som är politiskt korrumperad? Oavsett vilket, så är det aldrig en god ide att försöka dölja problem om man tänkt lösa dem. Att de med få år i landet inte behärskar språket är det väl ingen som förvånas över och inte heller, att det stora antalet nytillkomna, har en negativ effekt på genomsnittsnivån. Det kan väl inte ha varit så svårt att kommunicera till allmänheten på ett begripligt sätt. I stället väljer man att manipulera urvalet i undersökningen, hur tänker man då? Sverigebilden måste vara intakt även efter en historisk massinvandring, förvanskar i statistiken snyggar till det lite, undrar hur det ser ut hos BRÅ?

Sanningen är att vänstern har tagit sig vatten över huvudet med mångkultur, internationella konventioner, nationellt hat, självhat, att till slut finns ingenting kvar än ett stort självbedrägeri. Man inser någonstans att mångkultur och invandring från tredje världen är förödande, men man kan absolut inte avbryta det. Det vore som att erkänna, att man gjort fel. Det som blir kvar är att betala fernissan av "sammanhållning" och fungerande som översätts till bidrag och välfärd och mörka, förvanska så mycket det bara går. Att indoktrinera den dumsnälla delen av befolkningen som anpassar sig, har hittills inte varit svårt. Man vänder hela konceptet till att handlar om vita svenska rasister och allt blir deras fel. Det är skrämmande hur många kommunistiska tysta linjer det går genom Sverige, media och svensk politik.

Någon som trodde att regimtrogna SVT skulle ta in denna skandal? Inte ett ljud i Rapport igår, om att Sverige brutit mot OECD:s officiella regelverk och därmed uppnått falska glädjesiffror. Blir detta nästa jätteskandal som begravs?


Det här landet går med snabba steg mot ett korrupt sydamerikanskt dito.
Hittills är tilliten relativt högt till myndigheter utom Migrationsverket, utanför politikers inkompetens som de tillåtits verka. Men med alltmer politiserade myndigheter i Sverige faller dessa skansar också till sist och ingen kommer ställas till svars. Skolverket går lika oskadat ur detta som Transportstyrelsen efter sin skriande uppvisade inkompetens. Dess högste politiske chef, Ygeman, försvann förvisso en tid men är nu tillbaka i regeringen igen.

Söndagens debatt i SVT Agenda kommer att bli ännu mer intressant. Nu har flera partier fått denna skandal som en skänk från ovan! Foliehatten hoppas att de kommer att utnyttja den fullt ut!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar