torsdag 18 juni 2020

Sjung om studentens lyckliga dagar är förmodligen slut för i år!

I Motala är säkert inte så många nyblivna studenter som är lyckliga. Det har visat sig att studentfirandet i Motala också innehöll en objuden gäst – Covid-19. Många är nu sjuka i Covid-19.

I en nyligen släppt undersökning av SCB som visar demografiska resultat i utländsk bakgrund bland åldern 0-17 i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Stor-Stockholm 0-17 år: 46,2%
Göteborg 0-17 år: 53%
Malmö 0-17 år: 66,4%

Vi kan redan nu se, att idag har en majoritet av barnen i Göteborg och Malmö utländsk bakgrund och Stockholm kommer ha en majoritet utländsk bakgrund inom något år.
Om 1-2 år kommer alla de tre största städerna ha en majoritet utländsk bakgrund bland barnen, vilket illustrerar framtiden för dessa städer mycket väl. Snart kommer inte bara de största städerna i Sverige ha denna majoritet, utan även städer som Örebro, Växjö, Norrköping och så vidare kommer ha det.

Den demografiska situationen illustrerar hur lite tid svenskarna faktiskt har på sig att vända skutan, den enda anledningen att etniska svenskar fortfarande är en stor majoritet av befolkningen är på grund av pensionärerna, när de går bort så kommer svenskarnas andel av befolkningen kollapsa rätt fort.

Foliehatten upplever att varje ny generation invandrare från MENA och Afrika blir allt mindre integrerad. På 80-talet talade de flesta med utländsk bakgrund ungefär lika bra svenska som svenskarna gjorde och idag bryter de närmast alla kraftigt på svenska. Identiteten blir också mindre svensk, många på 80-talet umgicks med svenskar och hade hyfsat mycket svensk identitet, medan de nya generationerna med utländsk bakgrund i praktiken har noll svensk identitet och känner i stort sett noll samhörighet med Sverige som land. Det är inte konstigt, på 80-talet var svenskarna en klar majoritet i alla åldersgrupper, vilket innebar att det blev lättare att lära sig svenska och liknande. Idag är det så få svenskar i så många olika skolor i så många olika städer, att integration i praktiken är stendött i dagens Sverige.

V
änstern med sin politik har skapat ett kreolsamhälle där alla invandrare helt identifierar sig med sitt etniska ursprung, samtidigt som svenska barn ska lära sig förneka sin svenska identitet. Detta är otroligt farligt, eftersom invandrarna är otroligt starka i sin egen identitet, de hyllar ständigt sitt eget folk och det land de härstammar från, medan svenska barn får lära sig att det är rasism för dem att göra detsamma.

När invandrarna vajar med sina hemländers flaggor med stolthet, så ser man knappt svenska studenter vaja den svenska flaggan, eftersom den svenska flaggan enligt rådande vänsterideologi är en rasistisk och förtryckande flagga, medan alla dessa olika arabländers flaggor anses var 100 gånger bättre än den svenska flaggan.

Vi har en generation invandrare som
med nöd och näppe behärskar det svenska språket och kommer
knappast vara attraktiva på arbetsmarknaden. I alla större städer i Sverige har vi en majoritet bland de yngre som inte är gångbara på den svenska arbetsmarknaden, eftersom de inte behärskar svenska språket eller kulturen i Sverige fult ut.

Personer flyttar till Sverige av olika skäl, vilket visar sig i olika invandrargruppers utbildningsnivå. Personer som har sökt skydd från krig, förtryck och förföljelse har generellt sett lägre utbildningsnivå(eller är analfabeter) än de som flyttat till Sverige av andra skäl.

Högre utbildning blir också allt mer urvattnat och det finns för många tramsämnen för att det ska vara meningsfullt att studera vidare och sedan kunna hoppas på ett bra jobb. Jobben hamnar inom den skatteförsörjda statsmakten, där alla sitter och pillar med kulturmarxismens teorier.

Foliehatten har en god vän som har god insyn i utbildningsvärlden och som har talat med många araber och svarta. Enligt uppgift är det väldigt få som pratar ”ren” svenska, utan de flesta bryter som ”Rosengårds Zlatan” som inte kan uttrycka det man vill säga ordentligt. Vännen har också sett många uppsatser och texter från dessa och han förstår inte hur majoriteten kunde bli antagna till högre utbildning.

Enligt min vän hänger det ihop med att utbildning generellt fördummats som resten i ett PK-samhälle där "snällhet" blir inbyggt i apparaten som ett godkänt sätt att närma sig personens (o)förmåga. Vännen minns speciellt en invandrartjej. Hon hade skrivit obegriplig svenska bestående av ord utplacerade över sidan och hon ville att detta skulle länkas samman det till en enhet. Det finns många roliga historier bevarade hos honom, men givetvis är det tragiskt för svenskarnas överlevnad och land i ett större sammanhang. En inte så betydelselös del invandrare påbörjar utbildning som ett sätt att mjölka mer bidragspengar.Foliehatten glömmer inte heller när han i Montenegro träffade två språkexaminatorer från LU(kände dem lite) som examinerade lärare i Malmö. De var helt bedrövade över den standarden de blivande lärarna hade. 

Det man kallar integrering har aldrig fungerat mer än för några enskilda som är undantag och inte ska användas för att påpeka ett fel i Sverige snarare än hos vilka folkslag man valt att rikta in sig på. Att integration inte fungerar har demonstrationerna och kraven från BLM-aktivisterna med all tydlighet visat. Deras flaggor har Foliehatten ingenting emot i sig, men han avskyr kontexten i det och svenska flaggans relation kapat av PK-dårar.

Foliehatten har tidigare varit lokalpatriotiskt lagd på så sätt att han gärna framhållit när Sverige har visat sig bättre än andra europeiska länder inom någon disciplin. För ett par år sedan insåg han att det gamla Sverige inte kommer att komma tillbaka och att han inte har något gemensamt med det multikulturella Sverige som numera huserar inom rikets gränser. Faktum är att han har mer gemensamt med en traditionell dansk eller finne, än vad han har med liberalvänstern som lever kvar i år 2013 och fortfarande babblar om ”ensamkommande.”

Sverige som sådant betyder allt mindre för
honom personligen. Det är ett bolagsnamn, en benämning på en grupp individer som styrs av en oduglig regim som inte arbetar i de vita folkens intresse och som han totalt saknar förtroende för.
Foliehatten tycker sig märka/känna, att den här hållningen blir allt vanligare bland personer som tänker själva och inte bara flyter med i stimmen av vänsterblivna eller Heja Jimmie-boomers.

Den polariseringen vi ser i USA efter BLM-kravallerna, kan vi även se,  att avstånden mellan människor ökar och att det blir allt svårare att överbrygga dem. Vi kommer sannolikt att få se ett sönderbrytande av nationalstaterna i mindre beståndsdelar av småstater som utvecklas åt olika håll och som suger upp likasinnade. Rörligheten finns, polariseringen skapar förutsättningarna och Europa har faktiskt sett ut så en gång i tiden. De stora nationalstaterna där massor av folk från olika folkgrupper tvingas samman är en 1800-talstanke och kan inte bestå när verkligheten tar andra vägar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar