torsdag 25 juni 2020

Regeringen borde sättas under en förmyndare när Sverige går mot en energikatastrof.

Gång på gång den senaste tiden har det visat sig att Löfvenministären är totalt oförmögna att styra landet. Covid-19, mörkandet av tillståndet i elnätet och nu senast, Sverige behöver importera el. Med sitt agerande kan man lägga en stor skuld på ministären Löfven, att de missköter Sverige. Sverige är ett land som håller på att kollapsa på alla fronter. Feministkänslorna dominerar nu i politiken och besluten görs med ideologi i stället för hjärnan. Av 26 ministrar är 15 kvinnor. I riksdagen är 43% kvinnor och regeringspartierna har 55% kvinnor i riksdagen. Vänsterkärring väldet i Sverige lever och mår väl och så har det redan varit länge. Elproduktionen kördes ner när MP förfasas över en skorsten.

Det är inte så länge som sossarna brukade säga, att vi skulle ha tillgång till billig el för att säkra jobben. Vad säger de idag efter äktenskapet med MP? Någon som vet ? Säger de nånting överhuvudtaget om vår energiförsörjning? Helt klart är att vår regering mörkar. Medborgarna får egentligen ingen information om vad som är tänkt när det gäller elförsörjning, utom att den ska vara fossilfri och förnybar (d.v.s. inte kärnkraft). MP s Torvatt pratar om ny teknik som skall rädda oss. Vi har satsat på ny teknik, men den funkar inte! Det är i söder det saknas stabil elproduktion. Vi saknar en ledning som skall förse oss med el.
Idag på morgonen var Torvatt med i P1 och han talade om att strategin framgent skall vara att ”kapa topparna” i elkonsumtion. Det vore ”klädsamt” om han också då pekar ut vilka konsumenter han anser vara ”toppar” i sitt resonemang. Vad och vilka delar av elanvändningen avses? Foliehatten utgår från, att han själv ”går före” och visar på hur det skall göras. Ibland undrar Foliehatten, om gröna politiker är kompletta idioter! Varför säger inte Torvatt, att det istället handlar om elransonering eller att höja skatten? MP och miljövänstern är det största klimathotet, eftersom man konsekvent vägrar att acceptera en stabil och fossilfri elproduktion från kärnkraften. Inte ens gen4-kärnkraften vill man diskutera. Exit riksdagen är det enda som hjälper i nästa val för dessa extremister. Föreslår att vi slutar tala om energipolitik och i stället fokuserar på effektpolitik, för att tvinga politikerna att lära sig skillnaden.

RR har i en rapport visat, att Sverige har inga generella regler när det gäller långtidsutredningar. I utredningar analyserar man problem som förbereder landet inför framtiden. Det gäller befolkningsökningar, antalet utbildade som behövs, bostadsmarknadsprognoser, el och vattenkrafts efterfrågan, stamnät etc.

RRs genomgång visar det skrämmande faktum, att det inte finns någon som håller i en helhetsbild över hur Sverige skall styras och organiseras. Vissa myndigheter gör själva egna prognoser men de använder olika modeller och verktyg helt oberoende av varandra och använder inte heller varandras resultat. Exempelvis så är elmarknadsscenarierna hemliga för att modellerna är framtagna och ägs av konsulter och är inte tillgängliga för utomstående. Generellt sett samarbetar de svenska myndigheterna i mycket begränsad omfattning med internationella organ eller med motsvarigheter i andra länder om framtagande av scenarier.
Foliehatten trodde i sin enfald, att någon hade någon slags koll på något…….men nej. Att Sverige ens ”fungerar” är ett mirakel efter man läst denna rapport.

Redan för tio år sedan varande Svenska kraftnät för elbrist i en rapport till regeringen:
”Risken för elbrist har ökat jämfört med tidigare år. Blir det riktigt kallt finns det inga marginaler alls mellan förbrukning och tillgänglig el. Det gäller även om alla anläggningar fungerar fullt ut.”

Branschorganisationen Svensk Energi hörde också till dem som oroade sig om den kommande vintern skulle bli kalla: ”Vi klarar situationen om samtliga produktionsanläggningar och stamnätet fungerar perfekt. Skulle något enda större kraftaggregat falla ur får vi för första gången i modern tid uppleva att delar av Sverige måste släckas ned.”
Kärnreaktorer i södra Sverige läggs ned samtidigt som stamnätet blir allt mer föråldrat och inte klarar av att försörja de södra delarna av landet. Det största misstaget gröna svenska politiker har gjort i energisammanhang var att stänga Barsebäck och man fortsatte detta vansinne med att senaste lägga ner Ringhals och så hamnade Sverige i denna mardröm, att i strålande sommarväder, när efterfrågan är låg, behöva importera el, är inget annat än ett stort underkännande av den idiotiska (frånvaro av) energipolitik som regeringen för. Skall det behövas att Sverige släcktes ned för att folk skulle reagera på vansinnet, för en vettigare energipolitik. Vi börjar nu skörda konsekvenserna av den lekstuga för miljöaktivister som svensk energipolitik förvandlats till.

Foliehatten skriver ännu en gång - lägg ner vindkraften. Det levererar bara när det blåser och när det är kallt levererar den ingenting. Vindkraft förstör naturen(finns flera rapporter), inte miljövänlig(lågfrekventa ljud ger hälsoproblem), veritabla slaktmasker av fladdermöss och fåglar, utan subventioner går inte ett enda verk ihop ekonomiskt.

När vind levererar får Sverige precis som övriga länder i Europa ett elöverskott som måste exporteras till vrakpris och inte sällan ger det ett minus. Norge importerar då gratis el från Sverige och stänger sin vattenkraft. Det fanns en anledning till att vinddrivna kvarnar försvann när ångmaskinen kom!

Vindkraftsproduktionen som till stora delar är förlagd i norra Sverige, ska då ersätta kärnkraften enligt "experterna", de som inte ens kan skillnaden på kV och kW. Anledningen till etableringen av vindkraft i norr är huvudsakligen beroende av höjdlägen och tillgänglig obebyggd skogsmark. Vi har datorhallarna i Luleå som drar
mängder av el som en mindre stad. Northvolt håller på att bygga en stor energikrävande anläggning utanför Skellefteå. I Obbola utanför Umeå ska det investeras i en ny pappersmassemaskin för 7,5 miljarder som ökar produktionen med 60%. Allt detta kräver el.

Att serverhallarna i första hand planeras i norr är förstås bättre tillgång på el. Men även där finns en gräns hur mycket el man kan ta ut. Men så enkelt och billigt är det inte. Det är regionnätet som levererar el till serverhallarna, aktörer som Vattenfall, EON, Ellevio, Skellefte Kraft, Jämtkraft etc etc. De måste bygga om sina anläggningar för det ökade effektuttaget och ovanför vilar Svenska Kraftnät med ansvar för stamnätet som också måste förstärka sina anläggningar. Samtidigt som det är stor risk för elbrist i Skåne.

Den reservkraft vi har i form av vattenkraft ligger i norra Sverige och det är begränsningar i elnätet som gör, att den inte ”når” fram till södra Sverige. Regeringens ”snack” om att vind och sol kan utgöra 20% av energimixen pga att vattenkraften ska kunna balansera ut när vind och sol inte levererar är behäftat med avsevärda begränsningar. Redan 2018 varnade de Svenska energiföretagen för att elnäten inte håller en tillräcklig standard och pekade på att Sverige kunde förlora så mycket som 150 mdr, eftersom företag väljer att lägga nyetableringar utanför Sverige, med en säkrare energiförsörjning.

Stora investeringar väntar både ägarna av regionnäten, likväl staten som ägare av stamnätet. Detta vägs då mot framtida intäkter. Nya arbetstillfällen, men där är kommunerna de stora påhejarna. Frågan är vem som skall stå för notan av utbyggnaden som enligt uppgifter kan kosta mellan 300-400 miljarder.

Vi kan importera som idag från Norge, Polen, Lettland ... Ja, vid vissa givna förhållanden. Inte annars. Och definitivt finns det inga garantier för att det går mitt i smällkalla vintern.

Foliehatten hoppas att vad som nu händer i Sverige att det blir en väckarklocka för svenska folket och röstar bort både MP och L i nästa val. I dagens o-undersökningen ligger båda dessa partier under spärren och vi får hoppas att det håller över valet 2022!

1 kommentar:

  1. Frågan om södra Sveriges energiförsörjning behandlades i gårdagens (25/6) Studio Ett i radions P1 (ca 36 min in i programmet):
    https://sverigesradio.se/avsnitt/1519737
    Där fokuserades på solenergi, och en av reportrarna påpekade faktiskt att den står för en försvinnande liten del av den totalt tillgängliga energin idag, ca 0.2%. Men lyssna gärna på kommentarerna från en professor Louise Söderlund, Linköpings universitet - värre snömos får man söka efter ...

    SvaraRadera