fredag 26 juni 2020

Lägg ner SIDA!

Sveriges biståndspolitik är helt sjuk. Det är en lekstuga för vänstern! Varje år avsätts närmare 50 miljarder. Foliehatten anser, att det är att kasta i väg 1% av BNP(50 miljarder) som är enorma pengar, utan motkrav är helt vansinnigt!

Det finns flera praktexempel där bistånd har försämrat eller istället för att hjälpa och att svenska pengar går till att stödja fortsatt terrorism.

Trots alla försäkringar så når pengarna ofta fel fickor på grund av korruption och liknande. Krigsherrar samt korrupta regeringar fiskar bistånd för att finansiera vapenköp, än att hjälpa sin egen befolkning.

Bistånd har säkert hjälpt vissa som behövt. I i det stora hela så verkar det inte som om något har blivit bättre snarare sämre. Aktiv investering samt avskrivande av U ländernas skulder skulle betyda mera än några droppar bistånd. Bistånd verkar alltmer cementera vissa länders kroniska fattigdom. Att biståndet håller dom kvar i en kronisk beroendeställning samt knappast fungerar som incitament för att förändra sin egna situation.
Myndigheter, organisationer och ideologiska grupper har oerhört stora egenintressen i en hög, svensk biståndsbudget. I själva verket delar de viktiga intressen med de korrupta makthavarna i tredje världen, även om de kanske inte delar deras ideologiska motsättningar. För vad gör väl egentligen litet vapenköp, korruption och stamkrig, när man kan få känna sig både god, inflytelserik och rätt välavlönad samtidigt?

Sida(GD sossen Carin Jämtin), Sveriges fina lilla må bättre verk har mer en gång visat sin starka sida, att ösa ut svenska skattepengar på ingenting. Skattepengar som går direkt till utländska aktörer som tackar för sig och försvinner. Pengar som rent av går in i korrumperade länder/statskassor och SIDA rent av bara skiter i vart de tar vägen?
Enligt ett gammalt avtal bidrar SIDA men närmare en kvarts miljard till Palmeinstitutet, med adress Sveavägen 68, genom en snillrik avtalskonstruktion baserat på de så kallade "Partistödspengarna" Var och en kan gå in på Palmeinstitutets hemsida och efter lite klickande hit och dit få detta bekräftat. Vart pengarna går är klart dunkelt. Fullkomligt sanslöst.

RR har i en rapport pekat ut brister som har rapporterat till Sida avseende deras
verksamheten:
mottagaren har bristande intern styrning och kontroll
• projektets redovisning och dokumentation har inte kunnat granskas
då det saknas tillfredsställande dokumentation hos stödmottagarna för
att verifiera kostnader och utlägg
• moms, skatter och sociala avgifter har inte betalats i rätt tid
• redovisning av nedlagd tid och förbrukning av medel bygger på
uppskattningar, dvs. det saknas underlag som verifierar tidsåtgång
eller kostnader
• utbetalningar utan kvitton samt oattesterade utbetalningar
• lönekostnader för tjänster som inte är besatta har ersatts av Sida
• Sida har ersatt inköp av materiel utöver överenskommen budget samt
ersatt sådant som redan var ersatt av andra donatorer
• stödmottagaren har använt en felaktig växelkurs och därmed kunnat
få verksamheten finansierad till 100 % i stället för 70 % enligt
överenskommelsen

Sverige har de senaste åren givit Palestina över en miljard. En del av pengarna går till änkor efter terrorister som får en pension. När Arafat dog efterlämnade han åtskilliga miljarder(biståndspengar) som nu änkan använder i Frankrike och lever ett högt ståndsmässigt liv.

Enligt Expertgruppen för biståndsanalys- EBA uppgick Sveriges bistånd till Tanzania till ungefär sju miljarder amerikanska dollar under perioden 1962-2013. Summan motsvarar drygt 60 miljarder kronor eller åtta% av vårt bilaterala bistånd under perioden.
Redan i rapportens inledning konstaterar EBA att den 50 år långa biståndssatsningen på Tanzania motiverades med ”ideologisk samhörighet”.
Hur såg då samhörigheten mellan Sverige och Tanzania ut?
Framtill mitten av 1980-talet styrdes Tanzania enligt den socialistiska läran Ujamaa. Presidenten Julius Nyerere, personlig vän till Olof Palme, tvångsförflyttade befolkningen, kollektiviserade jordbruken och nationaliserade exporten.

Om vi tittar på hur Kina hanterar sitt bistånd, är det något helt annat. Kineserna delar inte ut överdrivet mycket bistånd men de bygger ekonomier genom investeringar. Alla vi som faktiskt har besökt Afrika vet, att de behöver jobb och det blir ingen ekonomisk aktivitet om du inte har en infrastruktur. Vi talar om vägar och järnväg, men även avlopp, reningsverk, rinnande vatten, toaletter osv. Även sådant som sjukhus, ett fungerade banksystem, satsning på nattväktarstaten osv. har rätt stor betydelse i ett afrikanskt land som Ghana. Detta leder till jobb och jobb leder till att de får högre inkomster och kan investera i sig själva och sina barn. Kineserna investerar i det basala i Afrika på samma sätt. Många amerikaner med insyn, känner till, att västvärlden förlorar Afrika eftersom kineserna ger dem bättre avtal och investerar i det som de faktiskt behöver.

Svenskarna i deras inkompetenta dumhet vet trots allt att Ghana (som är långt ifrån det värsta landet i Afrika) lider av för höga födelsetal (3.9). De fortsätter att gå ned och kommer nå ungefär 3 om ungefär tjugo år. Födelsetalen går ned på grund av kinesiska investeringar och inte på grund av att Sverige har upplysningskampanjer i genus. Bangladesh har nu ett födelsetal på 2. De har det inte på grund av svensk exportfeminism, men eftersom de strävar efter att levnadsstandarden skall gå upp samt att få bukt med en lång rad problem som rör allt från infrastruktur till korruption till patientsäkerhet.

När den generella levnadsstandarden går upp går födelsetalen ner. Ghana kan inte implementera en svensk jämställdhetspolitik. Det är ett land med ett BNP per capita på $2200 och inte $30,000. Större delen av befolkningen bor fortfarande på jordstampat golv och tror på tomtar och troll i skogen. Om man skall ha form av social policy är det möjligen att Sverige kan finansiera gratis preventivmedel till kvinnorna så att de inte får mer barn än tre men sådant förstår såklart inte svenskarna. Det är bättre att mästra dom om att
Anna minsann fick sin hämnd på Magnus eftersom hon polisanmälde sitt fyllesex fem år efter sexet. Sådana här förstår naturligtvis inte ghananer eftersom de föreställer sig att en våldtäkt innebär att någon tvingade någon annan till sex. De gillar inte heller våldtäkt och annan kriminalitet, men de råkar hysa de åsikterna som hystes när Sverige mådde på bättre på 1950-talet.

Som tur är går det bättre för Afrika men det hade gått riktigt bra om västvärlden inte sedan 1960-talet kastat pengar i meningslösa vänsterliberala projekt och ägnat sig åt att dela världsdelen. Framförallt känns det betryggande att Asien går riktigt bra. Tyvärr verkar liberalerna i det onda amerikanska imperiet inte släppa Afghanistan till kineserna. Landet ligger inom det kinesiska intresseområdet och kineserna skulle antagligen bygga upp det där landet rätt snabbt så afghanerna i Sverige kan återvända hem.

Foliehatten kan nämna att han träffande för ett antal år sedan 3 engelska gentlemen på båtklubben i Dar Es Salaam! Vi hade ett mycket trevligt samtal och givetvis kom vi in på bistånd och den korruption som är mer praxis än undantag i Afrika!
De kunde berätta att de flesta samhällstopparna kom direkt från landsbygden, där den starkaste ”kratsade” till sig det han behövde. Denna mentalitet tog de sedan med sig när de kom i en beslutande position. Man tog det man behövde(biståndspengar) som ansåg att man hade rätt till.
Pengarna ville man inte skylta med, utan de gömdes på olika konton eller i fastigheter runt om i världen. Många är ofattbart rika!  När Tanzania blev självständig tog det max tio år, att köra ner hela infrastrukturen i botten som engelsmännen hade byggt upp. Man struntade att underhålla och man körde till det stannade.

Samma sak håller på att hända i Sydafrika, där ANC med sin omvända aphartheid håller på, att fullständigt rasera allt. Foliehatten träffande för några år sedan ett antal vita på en marknad i Cape Town, där de sålda varor(tingeltangel) för att överleva. De berättade att de blivit av med sina jobb och ersatts av svarta. Boer som drivit farmer i hundratalsår utsätts för rena rama tortyren och inte sällan jagas de från sina gårdar (som i Zimbawe).

Den väg som Kina har slagit in på, att bygga upp infrastrukturen som ger fler arbeten, är den rätta frågan att gå. Medaljens baksida är att Kina lägger beslag på Afrikas enorma naturtillgångar.

Foliehatten anser att man skall lägga ner SIDA omgående. Pengarna som SIDA förfogar över är en lekstuga för vänstern!


FOTNOT: Har haft datastrul fram till 14.00!

1 kommentar:

 1. Håller med.
  Det finns en aspekt som inte kommer fram i din text. Hur Sverige och övriga västvärlden med automatik utgår från att 3:e värden skall utvecklas till nått som liknar oss, att vi facit på deras problem.
  Ja anser att utvecklingsländerna är utvecklade enligt sitt system.
  Sverige och kanske resten av västvärlden tvingar oss på dessa länder/ kulturer med en massa påhitt som egentligen skall få Sverige att framstå som humant för den inhemska väljarkåren men inte minst för att puffa upp Sverigebilden. Nu när Sverigebilden börja närma sig den verkliga bilden kan det vara svårt att få trovärdighet i den "humanitära stormakten Sverige". Ett land som väljer att avliva sjuka utan att ge patienten möjlighet att själv tillfriskna med hjälp av syrgas. (Direktiv från socialstyrelsen).
  Västvärlden och inte minst EU har saboterat för utvecklingsländerna genom vräka ut överskott när västvärlden har haft behov av detta. De är verkligen för djävligt.

  SvaraRadera