torsdag 11 juni 2020

Finns det rasim i Sverige eller är det vänsterns sammanblanding av invandrarkritik och rasism som är orsaken?

Begreppet rasism blir allt mera dunkelt och speciellt idag, när svarta via BLM, drar fram rasism i tid och otid. Nu får inte ens statyer vara kvar.  Frågan är egentligen intressant och rasism skulle vara, när någon inte får som ”hen” vill i ett främmande land? Kan diskriminering numera betyda, att dessa ”hen” inte förväntas följa lagar som passar dem?

Rasism är en allvarlig form av förtryck och det drabbar många människor. Ett vanligt drag i olika former av rasism är "att människors identitet bedöms utifrån fördomar förknippade med personens grupptillhörighet och rasism finns i nästan alla kulturer.
Rasism finns i hela världen och det finns knappast något samhälle som kan säga, att det inte finns i någon form. För att bekämpa rasism, är det första villkoret, att erkänna att den finns.

Men hur utbredd är rasism och var står den starkast? Naturligtvis är detta mycket svårt att mäta exakt. Men några internationella undersökningar har gjorts, för att fråga människor om de upplever rasism och andra studier om hur de förhåller sig till andra etniska grupper som grannar, arbetskollegor etc. En undersökning av den senaste gjordes av Washington Post . I en annan studie frågades människor mer direkt om hur de själva upplevde rasism. Totalt ställdes över 85 000 människor i 61 länder under perioden 20162017, och "de mest rasistiska länderna i världen i rangordning är: Indien, Libanon, Bahrain, Libyen, Egypten, Filippinerna, Kuwait, Palestina och Sydafrika.

Det är inte förvånande att Indien med sitt kastsystem är på topp. Det finns inte heller någon bomb att Libyen kom så långt upp. I viss utsträckning lyckades Gadaffi hålla arabisk rasism mot svarta gästarbetare stången, men allt raserades när Nato och även Sverige bombade landet och då genomförde arabiska terrorister massvis med mord mot svarta afrikaner. Idag hålls svarta afrikaner i Libyen som slavar och de säljs på veritabla slavmarknader. Sex år efter det krig som Nato startade har Libyen blivit en slavmarknad. Vi har också nämna den svart-vita rasismen i Sydafrika, så att det är ingen överraskning att hitta detta land bland topp tio. Sydafrikanska boer som bott i landet över 100 år, utsätts för en massaker och den svarta ANC-regeringen blundar. På sikt kan vi se ett nytt Zimbawe!

Nyligen har det varit allvarliga rasistiska attacker mot kineser i Zambia. Tre kineser dödades på ett mycket grymt sätt av svarta zambier i Lusaka. Å andra sidan anklagas kinesiska företag i Zambia för att ha haft en rasistisk praxis gentemot svarta afrikaner. Rasism mot afrikaner i Kina har kommit till en diplomatisk nivå. Därför är det förvånande och förmodligen vilseledande, att Kina inte är med på denna lista.

Foliehatten har besökt Afrika ett antal gånger och han är fortfarande lika fascinerad av att afrikaner har så hopplöst svårt att fördra varandras olikheter. När Foliehatten besökte ett afrikanskt land och pratade med afrikaner, kom ofta samtalet in på de olika stammarna eller folkgrupperna som bor där. Ofta kom en störtflod av fördomar fram. Stammen si och så, är tjuvaktig och allmänt opålitlig. Somalier är ”bad people!” Afrikaner från en annan stam är lata, de andra är alltför promiskuösa och är man inte omskuren är man ej att lita på och somliga är för långa och andra för korta.

Man hör sällan andra Afrikaresenärer kommentera det här intressanta fenomenet. Det verkar som om dessa grovt nedvärderande omdömen inte går in i huvudet på den vite besökaren. Om vi svenskar skulle uttala oss på det här viset om de av våra landsmän som vi uppfattar som tillhörande en annan etnisk grupp, skulle det bli ett herrans liv.

Det är vilseledande, att Israel inte är med på listan. Israels rasism mot palestinierna är välkänd. En undersökning från 2007 visade att 75% av judarna i Israel inte vill bo i samma bostadsområde som araber. 55% tyckte att araberna skulle vara åtskilda från judar under underhållningsevenemang. 2010 visade en undersökning, att 40% tyckte att araberna inte borde ha rösträtt.

De nordiska länderna ligger längst ner i listan över förekomsten av rasism i världen. I den offentliga debatten i
Sverige ger det inte alltid det intrycket. Rasism i Sverige är intimt förknippat med invandring som gör att det bara finns en acceptabel position för den debattör som vill undvika att bli kallad rasist. Man måste vara positiv till invandring. Att påstå att den svenska invandrings- och integrationspolitiken har misslyckats, är en närmast omöjlig ståndpunkt för en vänsterpolitiker. Gör man det, så klassas man automatiskt som rasist och ofta även islamofob. Vänstern har sett till, att en det skett en sammanblandningen mellan invandringskritik och rasism och därmed har det förlamat en debatt som Sverige inte har råd, att avstå ifrån. Vänstern vill på inga villkor skilja på kritik och rasism, för debatten om kritik mot invandringen skulle de förlora stort.

Kapitalism har gynnats av rasism, men rasism är mycket äldre. Det råder inget tvivel om att kapitalismen både har gynnats av rasism historiskt sett och fortfarande gör det. Det mest klassiska exemplet är naturligtvis slavhandeln från Afrika till den amerikanska kontinenten som har gjort rasism mot svarta och deras extra utnyttjande vävt in i kapitalismens struktur i USA.
Brittisk imperialism använde också systematiskt rasism för att bygga det brittiska kapitalets hegemoni, både i Indien och i Kina.
Både anti-japanska och anti-kinesiska attityder sammanfattas i termer som "den gula faran." Men rasism är inte unikt för den angloamerikanska imperialismen. Det gällde också de spanska, franska, portugisiska och nederländska imperierna och naturligtvis glömmer vi inte Tyskland och det arabiska imperiet. Det finns en tendens att glömma den avgörande roll som de arabiska imperierna spelar i slavhandeln i Afrika. Det är uppenbart att tänka, att för att inkludera andra människor kommer det att vara lättare att åka hem med sina egna människor om de andra folken kan beskrivas som underlägsen, undermänskliga och så vidare.

Neo-kolonialism är termen för eran efter den formella befrielsen av kolonierna när den koloniala ekonomin fortsatte i en slöja form. Det har visats att imperialismen kan få extra vinst genom att hålla stora delar av världen nere i utveckling.
Men är rasism nödvändig för kapitalismen?

Det faktum att kapitalismen som vi känner den idag, har gynnats av rasism är inte detsamma som det faktum att rasism är systematiskt nödvändigt för kapitalismen.
Vi ser idag att den gemensamma organisationen av världens 1 000 rikaste företag, World Economic Forum, förespråkar kampen mot rasism.
De företag som är medlemmar i denna organisation, är några av de företag som har haft mest nytta av människohandel, barnarbete och utnyttjande av rå arbetskraft i de tidigare kolonierna, är det lätt att avskeda detta som hyckleri. IKEA använde barnarbetare!
1 kommentar:

 1. Rasism är det naturliga grundtillståndet för människan.
  Vi är sociala varelser och bildar därför grupper av individer vi känner oss bekväma med.
  De som inte tillhör vår grupp ser vi med misstänksamhet på och anser vara mindre värdefulla än individer av vår egen grupp.
  Att försöka omdana människorasen till ickerasister är att förneka vår natur och evolutionens resultat så här långt i historien.
  Den självklara moraliskt försvarbara formen för mänskligt liv här på vår begränsade jord är: Lev och låt leva.
  Detta innebär att varje grupp ansvarar för sitt liv och ingen annan grupps.
  Då grupper vill förtrycka eller förslava andra grupper löses detta genom internationell rätt eller med, mer vanligt och historiskt det enda sättet, krig.
  Det vi ser i väst nu, femtekolonnare, förrädare och defaitism är fullständigt främmande för varje varelse på jorden, vi kastar oss utför evolutionens ättestupa.
  Rasism är det enda ärliga och hållbara sättet för fungerande samlevnad här på jorden, allt annat är förnekelse av livets villkor.

  SvaraRadera