fredag 15 maj 2020

Är Sveriges Covid-19 strategi för darwinistisk?

Sveriges Radio skriver i en artikel, att den folkvalda regeringen i vårt grannland Republiken Polen höll en pressträff i förgår, om hur landet ska öppna upp ekonomin, så utmålades Sverige som ett skräckexempel. Polens premiärminister Mateusz Morawiecki kallade den svenska modellen för ”darwinistisk.”
Mateusz: "
Världens rikaste länder har börja välja ut vilka patienter som ska få vård och vilka som inte ska få vård. Det på grund av att det finns brist på sjukhussängar, respiratorer, ingen rätt utrustning och ingen medicinsk personal. Den här så kallade svenska modellen, en darwinistisk modell, har vi i Polen inte ens tänkt tanken på att införa."Sverige har 343 döda per miljon invånare och Polen 23. Polen kom till undsättning när skogsbränderna rasade i Sverige 2018. Polackerna vill kanske låna oss respiratorer?

Det är betydligt fler än Polen som kritiserar Sverige. Många har kanske missat att dansk och norsk militär nu bevakar gränsen mot Sverige och danskarna funderar på att öppna gränserna för tyskar och norrmän, men inte svenskar. Ann Linde sa i Aktuellt för ett par dagar sedan, att det var kränkande och att Sverige skulle ta upp det med EU. Linde avslutade med att säga att Sverige snart uppnått flockimmunitet!

Foliehatten vill påstå att Polens företrädare inte väjer för sanningen. Sveriges regering/FHM gör allt för att mörka den. Polen går från klarhet till klarhet. Om cirka 10 år har Polen gått om Sverige ekonomiskt.

Sedan kan svensk propagandamedia brunsmeta andra nationers företrädare på skattebetalares bekostnad
och brunsmetningen(Ungern) har blivit politisk tradition i Sverige, precis som ett självspelande piano! Bara det säger en hel del om tillståndet i riket.
Alla länder kan införa Sveriges modell när som helst, det är bara att sluta förhindra smittspridningen. Det är Sverige som inte i efterhand kan införa de åtgärder som de framgångsrika länderna har tagit, eftersom vi har låtit det gå för långt här i Sverige. Vi är rökta. Eller rättare sagt: De äldre i det här landet är rökta. Det faktiskt finns betydligt mer pluralism i polsk media än svensk. Kan tilläggas att svensk statlig media är minst lika politiskt driven som polsk och vad gäller privat media ryms majoriteten i den smala svenska åsiktskorridoren.


Sverige och EU har kritiserat Polen för deras hantering av högsta domstolen och resten av rättsväsendet.  De "blundar" för att efter Polens frigörelse från kommunismen, så till
skillnad från när Tyskland enades, genomgick det polska rättsväsendet aldrig en likadan process som tyskarna, där kommunister sorterades ut. När nu Polen långt efter frigörelsen plockade bort dessa kommunister, protesterar Sverige och EU.  Detta är också sant för många andra delar av samhället. Det är enstaka politiskt aktiva domare och juridiska organisationer som protesterar. Kan tilläggas att många av dessa sympatiserar med oppositionen och heroiskt försvarade domare som dömde folk under järnridåns tider för antikommunistisk aktivitet (dessa blev utsatta för tortyr i många fall, vissa försvann mystiskt).
Foliehatten undrar om inte EU och Sverige, är för vänstervridna för att inse sanningen.
EU skriver i en rapport: ”Polen utmärker sig fortsatt för den systematiska, målinriktade och aggressiva karaktären på regeringens attacker på rättsväsendets oberoende. Regeringen pekas ut för att ha brutit mot Polens författning, lagt fram lagar som begränsar domstolars oberoende, riggat utnämningen av domare, skapat mekanismer för att öppna slutgiltiga domar och straffa enskilda domare som kritiserat regeringen.
”Om Polen fortsätter på den inslagna vägen kommer landet att ansluta sig till de hybridregimer och auktoritära stater som rutinmässigt utmäter politiserad rättvisa.”

När man privatiserade större delen av näringslivet under 90-talet togs många av dessa företag över av forna underrättelsetjänsten som också skapade de i särklass största privata TV-kanalerna i Polen (TVN och Polsat). Dessa är fortfarande stora och tillåts sända program som i många fall är propagandaliknande, vilket är självklart då det inte råder censur i Polen. Man kan i detta sammanhang också nämna Gazeta Wyborcza som används som källa för många västerländska medier. Skaparen Adam Michnik var djupt engagerad i det kommunistiska partiet, likt hans bror som för närvarande bor i Sverige. Han har varit en stalinistisk domare under början av 70-talet. Tidningen har i många år försvarat gamla kommunister och förbrytare och tidningen utges fortfarande.

Sverige har en lång historia av socialdarwinism,  i tvångssteriliseringar av "ovärdiga individer" fram tills mitten av 70-talet. Kalla det vad man vill, men man kan knappast påstå att det hittills har gått speciellt bra för Sverige vad gäller Covid-19 hanteringen och äldreomsorgen. Med den skattebörda, är den under all kritik. Bristen på skyddsmaterial samt sjukvårdsmaterial, förhalade beslut inom regionerna och kommunerna samt tvetydlig kommunikation från FHM och Socialstyrelsen bör faktiskt tåla kritik. Sveriges dödstal är trots allt förvånansvärt högt i jämförelse men andra länder i regionen och man kan inte skylla allt på, att Sverige är "bättre på att räkna" som Tengil så glatt konstaterade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar