fredag 29 maj 2020

En av världens mäktigaste män vrider om näsan på de stora sociala medierna!

Facebook, Youtube, Twitter och Instagram censurerar jämt och ständigt alla inlägg och flera röster har höjts att de utgör ett allvarligt hot mot yttrandefriheten.

Donald Trump twittrade för några dagar sedan och hans twett”faktagranskades!” Tweeten som ”faktagranskades” handlade om poströstning och de markerade detta som ”ogrundade påståenden!” Trump hävdade att fusk har pågått under många års tid, något som han befarade skulle öka i omfattning i valet senare i år. Sanningen är att vänstern har tagit på sig rollen som faktagranskare, med dess speciella raster av verkligheten!

När Trump insåg vad som hände fick han nog och han utfärdade  Executive Order.” Det innebär att deras skydd mot rättsliga påföljder tas bort. De kommer klassas som plattformar och inte som nu publicister. Trump kommer försöka driva igenom lagändringen så snabbt som möjligt.

Det går inte att underskatta hur mycket Donald Trump har gjort för att försvara det vi uppnått i vår västerländska civilisation - yttrandefriheten. Att angripa censuren på sociala medier, var inte en dag för tidigt. Idag använder miljarder användare dessa plattformar som de spenderar timmar på dagligen.  Trump leker med döden när han står upp mot den djupa staten och globalisterna. Kennedy gick ett brutalt öde till mötes när han försökte göra samma sak som Trump gör nu.

Om PK hade fått mer makt att ta över dessa sociala medier hade det kunnat bli början till slutet för världen, såsom vi känner till den idag. Politisk korrekthet är den farligaste utveckling världen någonsin skådat, till och med farligare än nazismen, organiserad brottslighet och pandemier. Det som gör PK extra förrädisk är att den gömmer sig bakom en "sminkad" fasad som ger sken av att den är för yttrandefriheten. Hur tänkte Twitter och andra aktörer när de beslutade sig för att införa politisk censur i Västvärlden och att de idoliserar metoder från gamla Sovjetunionen och Nordkorea. Vi kan själva se vad PK-kommunismen har gjort med Sverige och vilka enormt förödande konsekvenser den har haft. Sosseregimen uppskattar bara yttrandefriheten om den har den rätta värdegrunden. Det är så socialister ser på det. Den stora skillnaden mellan socialister och konservativa, år att socialister anser, att vissa rättigheter bara ska gälla dem, medans konservativa anser, att rättigheter ska gälla alla.

Man måste vara mer än lovlig naiv att tro, att de svenska valen är fri från fusk.
Självklart är, att nu när Trump sätter fingret på socialisternas ömma punkt blir han ännu mer hatad av globalisterna, orkestrerat av George Soros och hans pengar.
Att valfusk pågår i Sverige långt innan valet och långt efteråt också, är inte fake news, det är bara den övergödda, fega, mutade och PK tvättade svenska journalistkåren som vägrar gräva.Några enstaka fall i senaste valen har uppmärksammats
i bl.a.Vaggeryd, men inte av journalister.

De stora plattformarna och media förmedlar en bild som passar deras narrativ och de försöker ge sken av att Trump är bindgalen och en fara för hela världen, trots att han är den president i modern tid som släppt minst bomber och vars mandatperiod främst har präglats av vilja till samförstånd och förbrödring med andra labila kärnvapennationer som Iran och Nordkorea. Men det passar inte vissa grupper i den amerikanska vänsterpressen och lägg till den svenska. Därför väljer man noga ut bilder på Trump där håret står åt alla håll och han har öppen mun för att ge intryck av en rabiat bandhund som skäller och skriker på rent ”Hitlervis.”
I USA finns CNN och Fox News som rapporterar dagligen om Trump. CNN är emot Trump och Fox News är för Trump. I Sverige följer och kopierar media blint CNN och vi serveras dagligen en ”Trump” vinklat som bara vänstermedia kan göra!

Massmedia är ondskefulla och tjänar absolut inte sitt folk utan makten. I Sverige har regimen insett detta och flera stödpaket har levererats kontinuerligt. Utan att ta till överord kan Foliehatten påstå, att svensk media är köpt. Ett bra exempel är den kris som Sverige nu går igenom, där kritik mot den väg Sverige valt, nästan lyser med sin frånvaro. I normala länder hade hanteringen som regimen står för, utlöst en tsunami utan dess like! Istället försöker man på alla sätt ”dölja” det katastrofala misslyckandet.

Det har gått så långt, att man bör kunna tro att journalister i många fall är sabotörer och femtekolonnare vars lojalitet ligger hos helt andra krafter än sanningen. Och det är långtifrån enbart i USA detta problemet finns. Hela västvärlden är drabbad av samma massmediala sjuka, givetvis eftersom det i grund och botten är samma sorts familjer som både äger de stora mediehusen och undervisar på journalisthögskolorna. Vi talar om fabriker som massproducerar likasinnade och som sedan förser dessa giftspridare med plattformar och publik. Journalistiken måste förändras i grunden om den inte ska gå under. De senaste femtio årens journalistiska utveckling har varit katastrofal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar