måndag 18 maj 2020

LSS är bedragarnas marknad!

De senaste åren har vi sett en dramatisk ökning(fördubbling) av de skenande kostnaderna för LSS. LSS började fungera 1994 och den budgeterades till en miljard. Nu kostar LSS, över 30 miljarder om året och den ökar stadigt. Det har berott på det enorma fusket/bedrägerier  och att det är ett importerat problem. En av orsakerna är den människohandel av funktionsnedsatta som sker.
 
r flera år sedan avslöjade Merit Wager på sin blogg skrämmande fakta: ”Undrar just om folket (och politikerna och journalisterna) vet att det förekommer specialimport av totalförlamade stackare som utan tjafs, direkt efter ankomsten, klassas som kategori 1, enligt LSS lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade? Importörerna kan därefter anställa sig själva som personliga assistenter (25.000-30.000 i månaden) utan att göra ett smack, eftersom den importerade får sitta för sig själv i en rullstol i ett hörn och skita ner sig tills knappt öronen sticker fram. Personen tas alltså till Sverige på anknytningsbasis, vilket innebär att uppehållstillståndet finns inklistrat i passet redan före inresan. Efter ankomsten tar man vederbörande till Skatteverket och skriver in henne eller honom i Sverige, varefter personen efter några dagar får sitt personnummer. Därefter är det dags att skriva in sig i Försäkringskassan och sedan uppsöka närmaste vårdcentral för en första kontakt med den svenska sjukvården, där man inte kan göra annat än att konstatera att personen är:
a) totalt funktionshindrad och b) i behov av 24/7-omhändertagande avseende personlig hygien, m.m. Därmed blir det så småningom ett LSS-ärende där vederbörande själv får avgöra vilka som ska bli hans eller hennes personliga assistenter.
Försäkringskassan utbetalar en klumpsumma om cirka 250 kr/timmen för beviljad tid, vilket kan innebära årliga miljonbelopp eftersom den funktionshindrade kan behöva anställa 15-20 personer för att täcka veckans alla timmar, sjukdomar, semestrar, etc.”

Under senare år har ett stort antal grova bedrägerier(de flesta migranter) avslöjats och polisen i Halmstad uttalade i pressen för några år sedan, att de bedömde att cirka 1/3 av allt LSS-bistånd var bedrägligt (10-12 miljarder). För assistansen betalade Försäkringskassan 185 000 kronor i månaden. De kriminella gäng vi har och som sköter människohandeln, de syrianska gängen i Södertälje, omsatte 2 miljarder på att ta hit irakier. I Malmö för 2019 där rättegångskostnaden på 14,5 miljoner var lika stor som bedrägerisumman,

I Örebro har det uppdagats att en invandrande iranier simulerat en neurologisk sjukdom.
"En 48-årig man från Örebro som sitter häktad misstänkt för grovt bidragsbrott ska ha lurat till sig över 15 miljoner kronor från Försäkringskassan. Enligt åklagaren ska mannen i över åtta år ha simulerat en neurologisk sjukdom och fått assistansersättning.

Kammaråklagare Anders Persson: ”Det handlar om en man som under ganska många år har haft ett beslut från Försäkringskassan om assistansersättning. Misstanken består i att det beslutet är felaktigt och att han inte alls har det behovet som han påstår. Mannen ska ha fått läkarintyg utskrivna som legat till grund för Försäkringskassans bedömning. Men i nuläget finns det inga brottsmisstankar mot varken läkaren eller bolaget som anställt mannens assistenter.”

Mannen var så dålig att han behövde omfattande assistans. Under drygt åtta år betalade Försäkringskassan ut nästan 16 miljoner kronor. Men polisens spaningsfilmer och mannens semesterbilder visar att allt var en bluff, enligt åklagare Anders Persson. Mannen rör sig till synes obehindrat. Han åker till moskén och till Jula och köper ramper som han lastar in i bilen. Han ser ut att trivas på sina utlandsresor. Det visar polisens hemliga spaningsfilmer, liksom mannens egna filmer från diverse semesterresor, som polisen har beslagtagit.

"Ett omfattande filmmaterial avslöjade till slut bluffen. Polisens hemliga spanare fångade mannen bland annat när han strosade omkring på Mariebergs galleria.
En övervakningsfilm visade hur mannen – samma dag som Försäkringskassan ringt och berättat att de skulle göra ett hembesök – handlade rullstolsramper på Jula. Filmer som hittades i mannens privata ägor visade hur han gungade och åkte rutschkana.
Åklagaren: ”Han har levt ett vanligt liv utan att behöva arbeta och har rest till hemlandet varje sommar i stort sett. ”
Men själv menar mannen, nu 48 år gammal, att han har varit i behov av omfattande assistans, vilket han även fick beviljad av Försäkringskassan.

Åklagaren beslöt om kvarstad. Bland annat ett som rör REHA Personlig Assistans AB och yrkande om företagsbot på minst 1 500 000 kr.
Åklagaren: ”Jag yrkar att tingsrätten förordnar om kvarstad på så mycket av REHA Personlig Assistans AB:s egendom att 1 500 000 kr kan antas bli täckt vid utmätning.”
Förutom styrelseledamöterna i REHA och flera tolkar åtalats för medhjälp till bidragsbrott
*lb***ci, H*w* Skärholmen
Styrelseledamot. Invandrade till Sverige: 2007, från Tyskland. Svensk medborgare: 2012
Sh*fea, T***a S***h Skärholmen
Styrelsesuppleant. Invandrade till Sverige: 2002. Svensk medborgare: 2006

Assistentbolaget borde köra reklam på samma tema som Mr Greens Jackpot-Jessica: "Omar vann superjackpotten i Försäkringskassan lotteri. Vinst varje gång i LSS-lotteriet."

Domen kom i början av 2020. Tio personer åtalades för inblandning i det stora bedrägeriet. Huvudmannen dömdes till sex års fängelse. Han ska betala skadestånd till FK på närmare 17 miljoner kronor. Åtta andra personer döms för inblandning i bedrägeriet. Fem personer döms till fängelse mellan 1,5 år och 3,5 år. Tre personer döms till villkorlig dom. Samtliga har under rättegången förnekat brott.
 
Över 15 miljoner på 8 år enligt TR-domen Örebro B 1936-19 . 4 vårdare som har ca 25- 30000 i månaden plus socialavgifter kostar vardera vårdare närmare 39000/mån, sedan har person i fråga sjukpenning som kan va hög då de väl bara är läkare och högutbildade som väller in i landet.

Läkarens bedömning är sannerligen intressant. Läkaren ifråga är professor och överläkare på Karolinska sjukhuset(KS). Han skriver att han "noterat att patienten var förlamad", han tycks irriterad i kontakten med Försäkringskassan och uppskattar inte deras följdfrågor. Patienten är gravt sjuk.

I ett intyg till tingsrätten från
en annan sakkunnig som granskat materialet (bilaga 315, sid. 116-117), framkommer bland annat följande;
Sjukdomsdebut angiven till 2003. Låggradig fram till 2009 då patienten rapporterade avsevärd försämring. Magnetkameraundersökning av hjärnan i maj 2010 var förenlig med pågående aktiv sjukdom. Efter detta, hösten 2010, rapporterar patienten mycket avancerad funktionsnedsättning - därefter omfattande assistans; uppgifter finns om 133 tim/vecka och 569 tim/mån.
Några citat ur intyget;
"Sjukvården har accepterat patientens föregivna funktionsnedsättning som sann och betingad av MS."
”Man kan resa kritiska invändningar mot handläggningen på KS, där intyganden om funktionsnedsättning och hjälpbehov skett på lösa grunder under de inledande, för den fortsatta utvecklingen kritiska åren 2008-2010-2011; vidare att kliniska undersökningar har varit relativt summariska och kortfattat dokumenterade. Det är förvånande att falsifikatet inte uppdagats på klinisk nivå."

"Av fotografier och filmsekvenser från åren 2011-2019 framgår övertygande att FM under hela denna tidsperiod haft i stort sett normalt bibehållna funktioner."
I ett senare intyg har sakkunnig
på KS tagit del av fotomaterial från 2019 och gör samma bedömning där, personen ifråga har ej assistansbehov.

Så vad har hänt här? Har läkaren varit rädda för att kallas rasist?
Det är också intressant att
patienten efter ett antal låggradiga år 2009 rapporterar kraftig försämring, det görs en MR - och kort därefter krävs massiva assistansinsatser.
Det hade varit intressant om någon kunde studera de där MR-bilderna igen. Är läkekonsten så trubbig i sin diagnostik
eller visade den i själva verket inte alls på den graden av sjukdom som läkaren påstod?

Mikael Andersson, en man född utan armar och ben!
Han berättade i en radiodokumentär för en del år sedan, att trots att han aldrig kommer få några nya lemmar så omprövas hans assistans vartannat år! Då kommer det personer från FK hem till honom och så "klockas" han i alla dagliga bestyr. Hur länge tar ett toalettbesök? Hur lång tid tar duschbestyren? etc etc etc. Han berättade så målande om ångesten han kände varje gång det var dags för detta. Sverige i ett nötskal!

Detta fenomen är mycket vanligare än vad folk
tror och det förstår man när LSS har fördubblats på kort tid. Svenska kommuner blir allt sämre på att se till att de som har fått laglig rätt till hjälp enligt LSS eller SoL, faktiskt får hjälp. Inte ens hot om ekonomiska sanktioner har rått på kommunernas "lagtrots". Riksrevisionen försöker gå till botten med problemet. Riksrevisor Helena Lindberg: ”Att antalet ej verkställda beslut fortsätter att öka trots vidtagna åtgärder är problematiskt och motiverar i sig en granskning av de statliga insatserna på området.”
Alla bedrägerier som invandrarna står för är, ingen annat än en ”Katastrof för Sverige.”

1 kommentar:

  1. Ta bort skatten ty den gagnar INTE längre medborgaren... Slut diskussion.
    Annat alternativ??

    Mvh Per

    SvaraRadera