fredag 8 maj 2020

Glasfibervingar från vindkraft går ej att återvinna!

Vid årsskiftet 2019/20 stängdes Ringhals 2 ner och ett år senare, skall även Ringhals 1 gå samma väg. Ägaren det statliga Vattenfall hävdade, att det inte var lönsamt att fortsätta driva dessa. De anser att elpriserna är för låga och att verken behövde renoveras. Nedläggningen sker på affärsmässiga grunder och inte klimatpolitiska.
 
Ringhals 1,2 skall ersättas av vindkraft. Vi får ständigt höra från de ”gröna” att vindkraft både är "hållbart, billigt" och "förnybart." De gröna har träffat mitt i prick när de säger "förnybart" och om det är något som ständigt måste förnyas, är det turbinen. Livstiden är mycket överskattad och enligt Svensk Vindkraftsförening, uppskattas en turbin hålla 10-15 år och byta ut detta, är nästan lika dyrt som att bygga ett nytt verk.

Att läsa en budget för en verk är en skräckläsning, det är som Ebberöds bank. Ägarna har snabbt blivit varse, att ett verk inte snurrar underhållsfritt under många år och att det knappt behövs något underhåll. Istället inser de, att verken har en kort livslängd, stora drifts- och underhållskostnader, de låga intäkterna från försäljningen av el och certifikat täcker inte drift/underhåll. Ägarna anser att det svenska stödsystemet med elcertifikat är alldeles för lågt.

I ett briefing paper beskriver professorerna Per-Olov Johansson och Bengt Kriström effekterna av elcertifikaten och hur blåsta det svenska folket är. Argumenten som använts för certifikaten saknar ofta stöd i forskningen, däremot har elcertifikaten inneburit nio miljarder i ren samhällsekonomisk förlust varje år och över hundra miljarder som till största delen gått rakt till kapitalägare.
Bengt Kriström: ”Vår studie visar att det finns mycket svagt eller inga stöd för att subventionerna gynnat den tekniska utvecklingen, skapat fler arbetstillfällen eller givit en säkrare eltillförsel. Stödet som kostar elkunderna miljardbelopp varje år har ingen positiv klimatpåverkan trots att det bidragit till en investeringsboom i bland annat vindkraft och biobränsleeldad kraftvärme.”

Alla förstår att vind-och solbolagen vill ha fortsatta subventioner/bidrag/skattelättnader trots att de sagt att deras elproduktion är så billig och bra. En bloggartikel som har några på nacken, beskriver hur vindkraftbolag kan blåsa staten på inkomsterna helt lagligt och föra vinsterna(subventionerna) utomlands, utan att behöva betala ett öre i skatt och sedan gå i konkurs.

Ett annat problem är de kasserade glasfibervingarna. 40% av fibervingarna är glas. Det relativt låga priset på glasfiber, innebär att det inte är lönsamt att återvinna glasfiber från vingar. För cementtillverkarna innehåller de för mycket natrium i förhållande till de kvalitetskrav som de måste ställa cement och vingarna har ett lågt brännvärde. Om de bränns orsakar glasfibern problem i förbränningen.
Sedan 1996 har minst 8810 ton vingskrot kasserats, enligt en uppskattning gjord av civilingenjör Lykke Margot Ricard, vid Syddansk universitet. Flera skrothandlare berättar för Lykke att de har hanterat vingar som har finfördelats och körts till en återvinningsstation där de grävs ner och de lämnar fiberglasavfall för flera kommande generationer. Avfallsvolymerna kommer att öka dramatiskt under de kommande åren enligt TU magazine.

Världens första offshore vindkraftverk deponeras vid en deponi i Danmark. Vindebyens vindkraftspark på Lolland demonterades efter 20 års drift och bara någon av turbinerna kunde återvinnas, men glasfibervingarna, är ett permanent problem. Vindenergiavfall: 2000 ton glasfibervingar, ingen återvinning

I dessa Covid-19 tider är efterfrågan på el väldigt lågt och vi har haft, i alla fall här i Skåne, en väldig blåsig vår. För vindkraft är blåst perfekt och vi har fått en överproduktion som har pressat elpriserna i botten. I mars noterades det lägsta elpriset någonsin för en mars månad! Vattenfall har tagit Covid-19 krisen som ursäkt för att skrinlägga en stor park på havet väster om Danmark. 
 
En kalkyl ger vid handen att el från vind kostar 3 gånger el från kärnkraft oaktat behoven av nätutbyggnad och kostnader för att bygga reservkraft.
Det finns långtgående planer på att lägga ner alla kärnkraft och de ”gröna” vill ersätta detta med vindkraft. Det inte de gröna förstår, är att vind inte levererar kontinuerligt, utan det måste finnas reservkraft. Vi har vattenkraft, men den räcker inte att försörja hela landet.

Tyskarna är i alla fall smarta, de har förberett sig för att kunna effektreglera med rysk gas(Nordstream). Gasen körs via gasturbiner bara en rätt måttlig andel av årets timmar och dels att gasen (med sina extra väteatomer) emitterar klart mindre CO2 än den gamla kolkraften. Sverige borde fatta att en fortsatt vindkraftutbyggnad kan över tid även göra oss beroende av rysk gas och att våra CO2-utsläpp därmed (till skillnad från Tyskland) kommer att öka markant. Här ligger en rejäl svensk pedagogisk politisk uppgift.
Förespråkarna borde vissa/tala om klart och tydligt, att en överutbyggnad av vindkraft kommer i framtiden leda till allvarliga effektproblem. Reservkraft kommer då att behövas och det kan man lösa med ”rysk gas och gasturbiner.” Målsättningen att begränsa CO2-utläpp, ska underordnas landets behov av el.

Vindkraft = Ebberöds Bank. Vår regeringen ägnar sig åt ett klassiskt Ponzibedrägeri. Vi blir itutade att vindkraft är billigt, ja i stort sett gratis, utan att ta hänsyn till att strömmen sinar, när det inte blåser. Vi kan själva se vad som händer med en hög andel vindkraft som i Tyskland, tre gånger så dyra elräkningar med mångdubbel leveransosäkerhet. MP och C är ett mycket allvarligt hot mot vårt samhälle och vårt välbefinnande.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar