söndag 24 maj 2020

Eldrift är framtiden för transporter eller....?

Sverige står för några promille av människans utsläpp av växthusgaser och andelen är minskande. Kina och Indien med flera bygger med omvärldens goda minne ut sin elförsörjning med nya fossildrivna kraftverk och får fortsätta med det fram till 2030. Det beslöts vid klimatmötet i Paris. Det gör våra dyra ansträngningar för fossilfrihet, ännu meningslösare. Det pratar man tyst om. Klimatnyttan är förstås obefintlig.
 
När man läser om vad regeringen hittar på om fossila bränslen, så kommer man till flosklernas paradis. De ekonomiska konsekvenserna saknas helt. Likaså saknas ett globalt perspektiv. Vad kommer det att innebära för klimatet, förutsatt att man tror på klimatbluffen?

All ny teknik som vindkraft, solpaneler, elbilar m.m. behöver/kräver subventioner för att överleva. Vindkraften har varit subventionerad i minst 20 år, men kan fortfarande inte stå på egna ben. Idag är situationen sådan, att driftkostnaden är större än intäkterna och utbyggnaden fortsätter. Sverige har ett stort elöverskott och blir mycket stort, när det blåser! Eldrift av bilar och cyklar subventioneras på initiativ från MP. Om det är något vi inte har råd med, så är det att ha MP i maktposition. Nästan alla miljöpartiets medlemmar i Sverige sitter på ledande positioner. Den kanske värsta av alla, är MP:s Daniel Helldén, trafikborgarråd i Stockholm, han är komplett galen. Dessutom låter borgarna honom bestämma trafiken i Stockholm.


Vi kan summera flera totalt misslyckade elprojekt, där man lagt ner elprojekt eller att problemen har blivit så stora, att man får ta dem ur drift. Sannolikheten att det uppstår batteribränder ökar med antalet fordon som drivs med batterier.

Dr
ömmen om att flyg skulle använda eldrift har störtat, med nedläggningen av det sista stora projekt som Airbus drev.
 
Luleås satsning på elbussar utvecklats till en mardröm.” Sedan början av april står alla fem elbussar stilla, eftersom båda laddstationerna är trasiga och problemet kan först lösas i höst.
 
Helsingborg gick stort ut och slog på den stora trumman med att två av deras färjor skulle vara batteridrivna och de ville rankas som den mest klimatsmarta i Sverige. Det sändes flera reportage i klimat-SVT. Lyckan var stor för de klimattrogna. Batterifärjorna invigdes hösten 2018 och är de största i världen av sitt slag.
 
Enligt Helsingborgs Dagblad har teknikstrulet slagit till mot färjorna Aurora och Tycho Brahe sedan i november och nu går de på diesel. Båda färjorna har batterier ombord som laddas upp automatiskt när färjorna ligger vid kaj.
” Vid service upptäckte vi problem med några få batterier – varje färja har 640 – och eftersom vi inte visste vad orsaken var bestämde vi oss för att stänga ner den driften tills vi vet vad som ligger bakom. Tekniken måste fungera till hundra procent.”
Man försöker klarlägga varför batteridriften slutat fungera. Enligt Helsingborgs Dagblad kan felet ligga hos den programvara som styr tekniken.
Helsingborgsfärjorna har inte bara teknikstrul, utan också att brandrisken är enormt stor främst vid laddning av batterierna. En färja som går på batterier som dessutom kan ha ett flertal elbilar ombord, kan leda till katastrofala situationer, vid brand ombord.
 
Deutsche Post gick ut för något år sedan och berättade om deras gigantiska satsning på gatescooter som blivit en gigantisk flopp. När den startade var den den största e-mobilitetsprojektet i Tyskland. Medierna var helt saliga och entusiastiska och skrev att det här var fantastiskt. Batteriets livslängd upp till sju timmar. Det borde vara 2 000 gatescooter på vägen i slutet av året. Tyska staten satsade 100 miljoner €, Deutsche Post 50. miljoner €. Drygt SKR 1,5 miljard.

Så kom vintern! De gick förstås inte att köra på vintern, de startade inte. Brevbärarna fick ta fram cykeln igen. Givetvis hade medierna andra större nyheter, än att berätta om detta praktfiasko som kostade drygt 1,5 miljard. Nu har man sålt skräpet och förmodligen till skrotpriset.

Berlin-E-bussexperimentet: litiumbussarna går från 8 till 12, sedan tar dieselbilarna över.

Sverige har också ”lyckade” satsningar på elbilar. För några år sedan strejkade eller startade inte alla Östersunds hemtjänsts 35 elbilar, när det var -15 C och lägre.

All media med SVT i spetsen är enormt snabba med att skriva artikel eller vissa inslag i SVT Aktuellt och Rapport, när man startar nya förnybara projekt, med vinklade inlägg och att det förbättrar klimat!
När projektet havererar eller går i ”stå”, är det inte längre lika intressant att berätta om problemen. Svenska folket ska totalt hjärntvättas till varje pris och där platsar inga negativa nyheter om den "heliga" förnybara eldriften!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar