tisdag 5 maj 2020

En sanning som vänstern har svårt att smälta!

Sveriges höga dödstal i Covid-19 sticker ut i jämförelse med våra nordiska grannländer. En viktig förklaring är att smittan tidigt kom in på landets äldreboenden, förklarar Anders Wallensten på FMH. Enligt FHM statistik har totalt 2 787 personer dött på grund av Covid-19 i Sverige. Det är mer än 6/7 gånger mer per capita jämfört med våra nordiska grannländer och siffran kommer med säkerhet att justeras uppåt när helgens eftersläpning i rapporteringen har lagts in.

Johan Giesecke, tidigare statsepidemiolog som alltid är mycket frispråkig när han talar med utländsk press, förklarade för reportern att orsaken till det svenska misslyckandet är mycket enkel att förklara och beror på två strukturella fenomen som är typiska för Sverige:
 De svenska äldreboendenas storlek och personalens bristande kompetens.

Enligt Giesecke består personalen på äldreboendena i Sverige "till stor del av flyktingar och asylsökare" som ofta är "oförmögna att ta till sig muntliga eller skriftliga instruktioner", vilket leder till smittspridning.

Giesecke får stöd av Bitte Assarmo i en artikel i Dagens samhälle:”Min teori är att smittspridningen på äldreboendena har att göra med att äldreomsorgen i flera år använts som en plattform för integration. Jag tror att många som arbetar där har så dåliga språkkunskaper att de sannolikt inte kunnat ta till sig kunskap om de rådande hygienföreskrifterna.”

Statsradion har tagit upp det, men nämner förstås inte med ett ord att det är migranter som sprider smittan. Det är istället, med statens terminologi, "visstidsanställda." Spinnen från socialistiskt håll kommer alltså bli, att om de haft heltidsjobb, så skulle gamlingarna överlevt! Tidningen Kommunalarbetaren har redan skrivit om detta: "Otrygga anställningar en orsak till smittspridning."
Kommunalarbetaren vill avskaffa instegsjobb och integrationsprojekt inom offentlig sektor. Det är där problemen ligger, även om hela myndighets Sverige och ljugmedia kommer att gå "All in" för att förneka detta och stämpla alla som invänder som "Ryska troll."
 
Utöver att invandrare som jobbar i vården är lägre än deras andel av befolkningen belastar de dessutom vården i högre utsträckning, på grund av flera faktorer såsom sämre hälsa och högre brottslighet.
Viktigare än ovanstående enkla matematik är att invandrare, har sämre hälsa än infödda och utgör en större belastning på sjukvården. Sannolikt bidrar även att invandrare har sämre socioekonomiska förhållanden än infödda ytterligare till detta.
Tillkommer dessutom vissa typer av brottslighet som belastar sjukvården(skottskador) än mer, då offren i större utsträckning är invandrare och frekvensen av dessa brott i större utsträckning är förknippade med invandring.
Fakta är att immigranter är större sjukvårdskonsumenter än de är sjukvårdsproducenter. (Och då har vi inte ens tagit hänsyn till den reform som L i Reinfeldt-regeringen var påskyndare till, i allians med MP och som sedan sommaren 2013 ger migranter/illegala som inte har rätt att vistas i landet, rätt till fri sjukvård.)
Liknande slutsats kom Västra Götalandsregionen fram till i en rapport från 2019 där de kom fram till att ”Invånare med flyktingbakgrund söker mer vård och har sämre hälsa än resten av befolkningen.”
Rapporten visar att invånare med flyktingbakgrund söker mer kroppslig vård än andra. De har också högre förekomst av diagnoserna fetma, högt blodtryck, diabetes, kranskärlssjukdom, hjärtinfarkt, mag-tarmbesvär samt symtom i muskler och leder. Sjukdomarna ökar också snabbare än hos övriga invånare.
Tino Sanandadji sammanfattar det hela:
”För att flyktingar ska minska resursbrist måste de bidra med mer än de tar ut. Tvärtom bidrar gruppen med mindre skattepengar och färre vårdpersonal än sin befolkningsandel, och tenderar "dessutom" att ha sämre hälsa och utnyttja vården mer än sin befolkningsandel. Flyktinginvandring förvärrar resursbrist i vården, och de politiker som hävdar motsatsen försöker lura er.”


1 kommentar:

  1. Detta har ju varit självklart i många år. Bara det att ingen har besvärat sig med att bevisa det innan Sanandaji jom till.

    SvaraRadera