onsdag 20 maj 2020

Covid-19 onsdagen 20 maj!

88 döda, + 13 IVA, + 724 nya fall, 3855 döda.

Sverige har 380 döda/befolkning/miljon. För en månad sen hade vi 156 döda/befolkning, det är ökning med +224!

Antal nya smittade har legat i snitt runt 600 sen början av april, under tiden har Tegnell spått utplaning gång på gång, men det fortsätter med samma takt. Det måste vara ett rejält bakslag.

Norge hade 10 nya fall igår och 3 nya fall idag. Inga döda!
Ö
sterrike har nu bara 838 aktiva fall kvar. Av de drygt 16 tusen som fick smittan under epidemin så var det bara 633 som dog och nästan 15.000 som tillfrisknade. 
Sverige med ungefär lika stor befolkning, hittade man 724 nya fall bara idag och närmare 4000 döda och det fortsätter. Tegnell kan verkligen konsten att trolla bort högst dödstal i världen de senaste 7 dagarna per capita. Han komplett ignorerar frågan med att nedprioriterar andra länders siffror.
 
Graf för Sverige och grannländer 20 maj, titta på Sveriges graf! Då inser vem som helst att Sverige befinner sig i ett katastrofläge!

Tegnell fick frågan: ” Sverige har haft flest antal döda per capita de senaste sju dagarna. Hur ser du på de siffrorna?”
Tegnell: ”Man måste relatera de här siffrorna till en rad olika sakerna. Man har plockat dödssiffrorna per dag, det är inte en relevant siffra. Och länderna befinner sig i helt olika stadier av den här smittan.
Vi ska vara försiktiga att nu tro var någonstans det här slutar.
Tidigare sa Tegnell
för några veckor sedan: ”Det är helt klart att Finland ligger efter Sverige, några veckor efter.” Inom två veckor skulle antalet döda i Finland skjuta i höjden, att länderna ligger relativt nära i utvecklingen men sedan valde diametralt motsatta strategier verkar Tegnell aldrig kunna erkänna.

Foliehatten ser fram emot den dagen, när det går uppför Tegnell, att våra grannländer inte alls kommer att ha 4000 döda om en månad.
 
Ännu en vecka där Sverige toppar statistiken med antal avlidna i förhållande till folkmängd. Lika otäckt är att antalet nytillkomna fall inte visar någon tendens att sjunka. Vår nationella självkänsla gällande välfärd och omsorg kommer att få en knäck som kommer vara i decennier.
 
Den svenska Coronahanteringen handhas av bevisat inkompetenta myndigheter uppbackade av en frånvarande regering och en tyst politisk opposition. Detta är den yttersta anledningen till att Sveriges rullande sjudagars dödstal numera är högst i hela j-vla världen. Hur kan vi nöja oss med detta?
 
Sverige är enda landet som har gått "all in" på flockimmunitet. Alla bortförklaringar kan man bara gå med på ifall man är blåst i huvudet eller om man är oärlig. Sverige har som enda landet i världen satsat helhjärtat på flockimmunitet. Nu försöker den totalt skamlösa Löfven bortförklara detta!

Från DN och uttalanden som före detta statsepidemiologen Annika Linde har gjort. Annika Linde anser att man borde ha stängt ned samhället och haft karantän för inresande.
”Skulle man göra om detta så tror jag att vi skulle ha stängt betydligt hårdare i början. Man borde ha vetat vilken dålig beredskap vi hade inom vården och äldrevården. En stängning skulle kunnat ge oss en chans att förbereda oss, tänka igenom saker och dämpa smittspridningen maximalt. Det är efterklokskap och jag vill inte säga att jag när det begav sig hade kunnat vara klokare än vad vår ledning i Sverige varit.
Men jag tror också att man skulle ha varit mycket striktare med karantän för de som kom från olika länder, från Iran, Kina och skidresenärerna, alla potentiella smittbärare. Då hade man fått en mindre insådd av smitta och en bättre chans att förbereda sig. Och det har jag tyckt hela tiden.

Annika Linde tror att Johan Giesecke har fel om att alla kommer att drab
bas lika illa.
I en intervju med DN den 8 maj sa hennes företrädare Johan Giesecke att han var övertygad om att alla kommer att smittas av det nya coronaviruset och att det inte går att bromsa. Den bilden delar inte Annika
Linde: ”Jag är inte enig med Johan Giesecke där. Jag tror att man med smarta strategier kan släcka bränder. Det är inte alls säkert att de som har stängt sina samhällen kommer att drabbas i samma utsträckning som vi.”
Annika Linde gillar munskydd: ”Annika Linde menar att Sverige borde lyssna på WHO och testa väldigt mycket. Dessutom förespråkar hon att vi borde bära munskydd om vi vistas inomhus där det är oundvikligt att vi träffar olika människor, som i affärer. Jag tror att man kan begränsa smittan med det. Det har ju visats att de som är smittade sprider viruset betydligt mindre om de sätter på sig munskydd.”

Annika Linde sågar myndigheterna och regeringen längs med fotknölarna:
”De som bestämmer hur man ska sköta en pandemi måste ju veta om det är möjligt att göra detta i praktiken. Inspektionen för vård och omsorg, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skulle haft den kunskapen och informerat Folkhälsomyndigheten om det fanns tillräcklig beredskap att skydda de äldre. Men det har uppenbarligen helt saknats en övergripande kunskap om vilken beredskap som faktiskt fanns. Det avslöjar väldiga samordningsbrister där den ene skyller på den andre. Och, i grunden är det regeringen som tillåtit detta hända.”

Annika Linde sammanfattar:
”Jag tror inte att vår strategi på sikt kommer att ge det bästa utfallet.”
TT frågar om före detta statsepidemiologen Annika Lindes uttalande tidigare i dag i Dagens Nyheter, bland annat om att man borde ha stängt Sverige en kort tid för att hinna ta beslut om vilka insatser som kunde varit viktiga att vidta.
Linde: ”Egentligen gör vi samma iakttagelse, det har inte fungerat väl att skydda äldre i äldreomsorgen. Om det skulle ha hjälpt att stänga ner samhället får stå för henne. Det har vi inte sett som väg framåt. Det är stora förändringar som skulle behövt göras. Vad det hade fått för effekt är svårt att säga. Även i Sverige har samma åtgärder sett olika ut i olika regioner.”

1 kommentar:

  1. Trevligt o se att iaf Nya Tider nu har insett scamet. De var ju också en av de värre fake news spridarna av detta från början:
    https://www.nyatider.nu/atgarderna-farligare-an-wuhanviruset-sverige-gor-i-det-stora-hela-ratt/

    SvaraRadera