söndag 31 maj 2020

I Sverige premieras värdegrund och feminism före kunskaper på arbetsmarknaden!

I Sverige pågår en typisk feminisering av arbetsmarknaden. I Asien värderar man de hårda kunskaperna. Arbetsgivarna vill att du skall kunna använda datorprogrammet ”Matlab och helst vara intelligent.

I Asien behöver du inte kunna röra dig i det feminina och värdegrundsfyllda och där kan du fokusera på det relevanta. Utfrågningen av Ruist speglar det "feminina" - det värderingsfyllda. Saklighet spelar inte så stor roll. Det viktigaste är att du reproducerar och signalerar värdegrunden. De flesta svenska män är rätt dåliga på detta, eftersom män föredrar saklighet och är kommunikativt svagare än kvinnor.
Samhällsdebatten i dagens Sverige handlar i stort sett enbart om det "mjuka" - det är sällan data presenteras, trots allt snack från journalisterna och politikerna om "fakta". Vad fan är fakta? Att Löfven säger om Covid-19 "Vår strategi är baserad på vetenskap!" Men inga data eller bevis presenterades, så vi kan beräkna eller värdera det själva – mest totalt okunnigt snack, från vår feministiska statsminister.

Sveriges kris är i en stor värdekris. Egenskaper som duglighet och kompetens negligeras, medan andra egenskaper premieras. Sverige har blivit offer för ett extremt omsorgstänkande. En slagsida åt det kvinnliga hållet. Omsorgstänkandet backas upp av MSM, SVT, kulturelit och tusentals åsiktsproffs från samhällets mest privilegierade skikt: den kvinnliga medelklassen, med Cissi Wallin i spetsen!

Om vi tänker oss Sverige som en teaterscen, där folket/skådespelarna agerar mot bakgrund av en teaterkuliss där fraser som "allas lika värde" och "värdegrunden finns påmålade och att de syns tydligt från åskådarplats. Det överdrivna omsorgstänkandet leder över tid till allvarliga kvalitetsförluster - framförallt i offentlig sektor.

Under Covid-19 krisen ser vi det så tydligt - ingen kan, ingen vet, ingen tar ansvar, ingen gör något. I denna situation som är ny och obekant, såg vi exakt samma sak när Estonia sjönk tsunamin Thailand m,fl. länder. Alla beslutsfattare blir mer eller mindre ”skitnödiga” och får beslutsångest. Foliehatten har en gång i tiden arbetat i en statlig sektor och är väl bekant med beslutsfattarnas passivitet och rädsla att göra fel. Alla är små kuggar i ett maskineri bara. Besluten tas på annat håll. Det är bara order uppifrån man är lyhörd för. Enskilda medarbetare som tar initiativ ses med misstro.

När det gick upp för svenska folket, att äldreboendena istället var integrationsprojekt, med känt resultat, ville makten förstås begrava smittspårningsundersökningen i samma runda arkiv som Sarnecki begravde undersökningen om romers kriminalitet, en gång i tiden.

Varför makten inte stoppat de urbota korkade ”extra tjänsterna”, där outbildade och oanställningsbara, skall flyttas bort från arbetslöshetsstatistiken genom att låta dem gå bredvid undersköterskorna när de jobbar och "hjälpa till" (oklart med vad), är för att putsa arbetslösstatistiken. Det gäller inte bara invandrare. Vi har långtidsarbetslösa svenskar som har mer eller mindre uttalade fysiska eller psykiska handikapp. Många som tycker att utförsäkrade är lata för det funkar jättebra för många av dem att jobba inom äldrevården. Damp-Emma är jätteglad över att slippa soc och ingen av de dementa klagar.

Dagens samhälle: ”Corona öppnar för fler extratjänster Med anledning av coronautbrottet öppnas det nya möjligheter för kommunerna att anställa arbetslösa på extratjänster. – Det är ett mycket välkommet tillskott, säger Roy Melchert, chef för arbetsmarknadssektionen på SKR.”

Det är inte Damp-Emma som jobbar i vården. Ibland undrar man om det ingår i strategin att ta in extratjänster från grupper där smittan är som störst, så att svensken kan konsumera sig ur depressionen och det ekonomiska stålbad som följer efter Covid-19 med gamla mammas arv, när vi inte kan privatlåna oss ur krisen längre.
Se
dan kan staten fylla på allmänna arvsfonden också, så att de kan fortsätta finansiera islamitiska föreningar och även utredningar och projekt som kommer peka på, att det var den vita mannens fel att Covid-19 viruset ens kom till Sverige.

Frågan är om pengarna räcker inte till kommunala extratjänster. Faktum är att kommunerna, staten och landstingen kommer skära ned på välfärdsstatens omfattning. Sådant som "extratjänster i välfärden" (det finns få sådana platser redan idag) är låtsasjobb och detta lär inte vara i prioritet de kommande åren.

Arbetslösheten i april låg på 8,2% (AKU) och den definitionen av vem som är arbetslös, har makten sett till, att den är tämligen generös. Om du arbetar ett par timmar i veckan är du inte arbetslös i Sverige - vilket också är orsaken till varför Löfven kan hävda, att arbetslösheten är låg. Räknar du in underanställningar (få arbetade timmar, låg lön, arbete under din kvalifikationsgrad osv. ) är arbetslösheten mycket hög. Du har också förtidspensionärer och sjukskrivna som egentligen är arbetslösa. Under 1990-talet skickade Göran Persson någon miljon människor in i permanenta sjukskrivningar och förtidspensioner, för att trycka ned arbetslösheten.

Långtidsarbetslösa etniska svenskar har inte alls "mer eller mindre uttalade fysiska och psykiska handikapp". Detta är en myt men som AMS av någon anledning driver i media trots att deras egen dokumentation säger annat. Riksrevisionen och ett stort antal ekonomer har påpekat att de flesta långtidsarbetslösa är vanliga människor och inte sjuka. Om du är över 50 år och blir arbetslös (detta inkluderar akademiker) är du förbrukad. Chanserna är små att du får ett nytt jobb. I synnerhet till samma lön. I USA föreslog Obama (av alla) att de kanske skulle införa någon form av ersättning för de många medelklassamerikaner i femtioårsåldern som förlorar sina arbeten och tvingas ta enkla jobb lågbetalda jobb som tidigare hölls av ungdomar. Sverige har också en tilltagande akademikerarbetslöshet och ungdomsarbetslöshet. Visst, den drivs av primärt invandrare/flyktingar men också av etniska svenskar. Vi har ett rätt stort underskott på arbeten i Sverige.
Det finns mängder av standard forskning på området att läsa.

Det finns inget som heter "damp". Diagnosen heter ADHD och den typen av neuropsykiatriska diagnoser bör man vara högst kritisk till. Om du kände till hur de här diagnoserna bestämdes hade du också varit kritisk till den här typen av diagnoser. Förenklat fyller en psykolog, lärare och förälder i ett formulär där kriterier listas. Långt ifrån alltid tas annan hänsyn till beteendet kan bottna i annat. På senare tid så har "magiskt" barn upphört att ha "ADHD" när de kommer in tonåren och ingen vet såklart varför. I Polen finns inte dyslexi eller dyskalkyli - varför? I Polen sätter man inte diagnoser på människor i tid och otid och i synnerhet inte på bristande underlag och med bedrägliga metoder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar